Etkinlikler

Türk Eximbank İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Faaliyetlerini Artıracak ve İslam Kalkınma Bankası ve Grup Şirketleri ile Ortak Çalışmalarını Hızlandıracak

Tunus, 04 Nisan 2018

01-05 Nisan 2018 tarihleri arasında Tunus’ta yapılan İslam Kalkınma Bankası’nın 43. Yıllık Toplantısı’na Türk Eximbank heyeti, Genel Müdür Sayın Adnan YILDIRIM başkanlığında katılım sağladı. Heyet, Tunus’ta düzenlenen toplantılarda yapılan görüşmelerde İslam Kalkınma Bankası ve grup şirketleri ile işbirliği olanaklarını artırma konusunda ciddi ilerlemeler kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde alt yapı yatırımlarının artırılması için yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan YILDIRIM, söz konusu toplantı bünyesinde 3 Nisan 2018 tarihinde “Uluslararası Ticaret ve Yatırım Akışlarını Kolaylaştırmak İçin İhracat Kredi Kuruluşları ve Çok taraflı Kalkınma Bankaları Arasında Stratejik İttifaklar” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Söz konusu panelde Adnan YILDIRIM, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerinin hala %10’un altında olan dünya ticaretinden aldığı payın ve %20’nin altında olan kendi içindeki ticaretin artırılması ve arzu edilen seviyelerde doğrudan yabancı yatırım çekilebilmeleri için gerekli olan alt yapı yatırımlarının önemine değindi.  

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan YILDIRIM, alt yapı yatırımlarının duyduğu finansman ihtiyaçlarının çok yüksek mertebelere ulaşması ve yatırımcılar için farklı nitelikte riskler barındırması nedeniyle, hem yatırımların finansmanı hem de yatırımların barındırdığı risklerin azaltılması aşamasında Bölgesel Kalkınma Bankalarına ve Eximbanklara büyük görevler düştüğünü belirtti. Ayrıca, finans kuruluşları arasında tesis edilecek işbirliklerinin, altyapı yatırımlarının finansmanında var olan açığın kapsanmasında önemli rol oynayacağını belirterek bu alandaki işbirliğinin önemine de vurgu yaptı.

Türk Eximbank İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinde Yeni Eximbankların Kurulmasında Öncü Rol Oynayacak...

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan YILDIRIM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Yatırım ve İhracat Kredi Garanti Kuruluşu üyesi ülkelerin İhracat Sigorta Kuruşları birliği olan Aman Union’ın Genel Sekreterliği görevini 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle devraldığını, bu görevi yürüteceği süre boyunca ülkelerin ticaretine yaptıkları olumlu katkıları dikkate alarak halihazırda ihracat destek kuruluşu olmayan ülkelerde bu tür kurumların kurulmasını teşvik edecek çalışmalara katkı vermek istediklerini belirtmiştir. Halihazırda Türkiye ihracatının %25’ine ulaşan seviyelerde destek veren Türk Eximbank’ın 30 yıllık tecrübesini diğer ülkeler ile paylaşmaya hazır olduğunu dile getirmiştir.      

İslam Kalkınma Bankası ve Grup Şirketleri ile Ortak Çalışmalarını Hızlandıracak

Finans ve kalkınma konularında ortaklık, işbirliği ve bilgi paylaşımına olanak sağlayan organizasyonda, Genel Müdür Adnan YILDIRIM, İslam Kalkınma Bankası (IsDB)’nın üye kuruluşları olan International Islamic Trade Fiannce Corporation (ITFC), Islamic Corporation For The Development of The Private Sector (ICD), The Islamic Corporation For The Insurance of Investment and Export (ICIEC) ve Dünya Bankası’nın yan kuruluşu olan Multileteral Investment Agency (MIGA) ile işbirliklerini arttırmaya yönelik ikili temaslarda bulundu.

Bu çerçevede, ITFC’den 363,5 milyon dolar tutarında bir islami sendikasyon kredisi sağlanmıştır. Bu imkanın önümüzdeki yıllarda 1 milyar dolar seviyelerine yükseltilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Ayrıca, ICIEC’in vereceği garanti ile bir bankalar konsorsiyumundan 300 milyon dolar tutarında 5-10 yıl vadeli bir fonlama imkanının hızla sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

Diğer taraftan, IsDB’den ihracatçı kobilerin yatırım kredisi ihtiyacına yönelik olarak Hazine Müsteşarlığı garantisi altında 300 milyon dolar tutarında 15 yıla kadar vadeli bir kredi temini üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Türk Eximbank, IsDB Grup ve İhracat Sektörünün Önde Gelen Firmalarını İzmir’de Buluşturuyor…

IsDB ve grup şirketleri olan ICIEC, ITFC ve ICD kuruluşlarının en üst düzeyde katılımı ile Türk Eximbank ve IsDB tarafından 26-27 Nisan’da İzmir’de ihracatçılarımız ve sanayicilerimizin hizmetine sunulacak imkanların tartışılacağı bir organizasyon yapılması hususunda da Tunus’taki toplantılarda mutabakata varılmıştır.