Etkinlikler

Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN'ın Teşrifleri ile "Türk Eximbank'ın 2018 Faaliyet Sonuçları, 2019 Hedefleri ve Yeni Ürünler" Basın Toplantısı

İstanbul, Türk Eximbank Genel Müdürlüğü, 01 Şubat 2019

“Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN bugün (1 Şubat 2019) Türk Eximbank Genel Müdürlüğünde gerçekleştirdiği basın toplantısında Banka’nın 2018 yılı faaliyet sonuçlarını değerlendirdikten sonra 2019 yılı hedeflerini ve bu hedeflere ulaşılması amacıyla yapılacakları açıkladı. Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan YILDIRIM ise 2019 yılında uygulamaya alınacak yeni ürünleri tanıttı.”

2019 yılında ihracatçılarımıza sağlanacak finansman desteği 48,4 milyar dolara yükseltilecek…

Türk Eximbank 2018 yılında daha fazla ihracatçımıza ulaşarak ve onların ihtiyaçları doğrultusunda programlarında gerekli düzenlemeleri gerçekleştirerek ülkemiz ihracatına sağladığı toplam nakdi kredi ve sigorta desteğini ihracat artışından daha hızlı bir şekilde artırmıştır. Bu çerçevede, 2018 yılsonunda 27,3 milyar doları nakdi kredi, 17 milyar doları sigorta imkanı olmak üzere bir önceki yıla göre %12,5 düzeyinde bir artışla toplam 44,2 milyar dolarlık finansman desteği hedefine ulaşmıştır. Böylelikle ihracatın da %26’sı finanse edilmiştir.

2019 yılında ise sağlanan finansman desteğinin 48,4 milyar dolara yükseltilmesi ve ihracatı destekleme oranının %27’ye çıkması öngörülmektedir.

Ulaşılan ihracatçı sayısı 2019 yılında %13 artarak 12.500 firmaya ulaşacak...

2018 sonu itibariyle Türkiye'de üst üste 3 yıldan fazla düzenli ihracat yapan 15 bin ihracatçıdan 11.072’si Eximbank’ın nakdi kredi ve sigorta desteğinden yararlanır hale gelmiştir. Böylece 2018 yıl sonu hedefi aşılırken, ulaşılan ihracatçı sayısında da %16’lık bir artış gerçekleştirilmiştir.

2017 yılı başında Eximbank’ın çalıştığı ihracatçılar arasında KOBİ’lerin payı %53’ler düzeyinde iken, 2018’de bu oran %70,7’ye yükselmiştir. 2019 yılında da KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya ve KOBİ’lere pozitif ayrımcılığa devam edilerek, desteklenen KOBİ sayısı artırılacaktır. 2019 sonunda ulaşılan toplam ihracatçılar arasında KOBİ payının %72’ye yükselmesi hedeflenmektedir.

Türk Eximbank 2019 yılında şube ve irtibat ofisi sayısı toplamda 40’a ulaşacaktır...

Türk Eximbank 2018 yılı sonu itibarıyla 12 şubesi ve 15 irtibat ofisi ile artık daha fazla ihracatçımıza rahatlıkla ulaşmaktadır. Banka daha fazla ihracatçımıza bulundukları yerde ulaşmak amacıyla 2019 yılında 8 yeni şube ve 5 yeni irtibat ofisi açacaktır. Banka 2019 yılının Ocak ayında İskenderun’da bir irtibat ofisi açarken, Şubat ayı içinde ise İstanbul, Manisa ve Çorlu’da 3 yeni şube açacaktır.

Kaynak çeşitlendirmesi ve uygun maliyetli yurt dışı fon teminine devam edilecek…

Uluslararası bankalar ve kurumsal yatırımcılara ile 2017-2018 yıllarında ABD, Avrupa, Uzak Doğu ve Körfez ülkelerinde 16 şehirde gerçekleştirilen 97 toplantı ile Türkiye’nin ve Türk Eximbank’ın tanıtılmasına önemli bir rol üstlenen Banka 2019 yılında da yurt dışından 4 milyar dolar tutarında kaynak temin etmeyi hedeflemektedir.

2019 yılına da iyi bir başlangıç yapan Türk Eximbank Ocak ayında 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli bir eurotahvil ihracı gerçekleştirmiştir. Ayrıca Şubat ayı içinde bir Çin Bankasından 3 yıl vadeli 350 milyon dolarlık fon temini işlemi ve İslami Ticaretin Finansmanı Kuruluşu (ITFC) koordinatörlüğünde de 380 milyon dolarlık İslami sendikasyon kredisi işlemi sonuçlandırılacaktır.

2019 yılında Eximbank’ın finansman desteğindeki artış teminat çeşitliliği ve yeni ürünlerle sağlanacaktır...

İhracatın 2019 yılında ekonomik büyümeye olumlu bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda ihracat kredilerinin %53’ünü tek başına kullandıran Türk Eximbank, ihracatı destekleme konusunda önemli bir rol oynayacaktır.

Banka işlemlerinde teminat çeşitliliğini artırmaya ve yeni garanti ve sigorta programlarını yürürlüğe koymayı hedeflemektedir.

Banka’nın devreye alacağı İşletme Sermayesi Garanti Programı, Teminat Mektubu Programı, Finansal Kuruluşlar Alıcı Kredisi Sigortası Programı ve Akreditif Teyit Sigortası Programı ile Türk Eximbank garantisi altında finansal sistemdeki fonların bir kısmının ihracatçılarımızın hizmetine kanalize edilmesi sağlanacaktır.

Banka’nın alacak sigortası hacminin 2019 yılında 20 milyar dolara, 2020 yılında 30 milyar dolara ve 2021 yılında 50 milyar dolara yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Banka’nın sigortaladığı alacakların teminat olarak alınması yoluyla kullandırılan kredilere hız kazandırılırken ihracatçılar gerek maliyet, gerekse teminat açısından daha iyi imkanlar ile finansman temin edebileceklerdir. Bu şekilde Banka teminat mektubu dışındaki teminatlarla kullandırdığı kredilerin payını 2019 yılında %21’e, 2020 yılında %35 ve 2021 yılında ise %50’ye yükseltmeyi hedeflemektedir. Sigortalı alacakların teminat olarak alınması suretiyle kullandırılan kredi hacmi ise 2019 yılında 3 milyar dolara, 2020 yılında 6 milyar dolara ve 2021’de 10 milyar dolara çıkartılacaktır.