Etkinlikler

Türk Eximbank - Afrika Ticaret Sigortası Kuruluşu İş Birliği Anlaşması

Londra / İngiltere, 28 Şubat 2019

Türk Eximbank, Afrika Ticaret Sigortası Kuruluşu ile Türkiye ve Afrika arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik yönelik bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Genel Müdürümüz Sayın Adnan YILDIRIM başkanlığındaki Bankamız heyeti, üyeleri arasında 14 Afrika devleti ile 10 yabancı ve çok uluslu finansal kurum ve kuruluşun yer aldığı ve üye ülkelerde faaliyet gösteren firma, yatırımcı ve kreditörlere politik risk sigortası sağlayarak bölgedeki yabancı yatırımların artırılmasını hedefleyen Afrika Ticaret Sigortası Kuruluşu (African Trade Insurance Agency – “ATI”) ile 26 Şubat 2019 tarihinde Londra’da bir iş birliği anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma, Afrika ülkelerinde üzerinde mutabık kalınan projelere Türk Eximbank ile ATI’nin sigorta ve reasürans ile ortak destek sağlaması ve Afrika kıtasındaki işlemlere finansman sağlanırken en önemli ihtiyaçlardan olan Afrika’ya ilişkin enformasyon paylaşımı yoluyla Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin artırılmasını hedefliyor.

Genel Müdürümüz Sayın Adnan YILDIRIM, ExCred Konferansı kapsamında gerçekleştirilen “Afrika’da Finansman İmkanlarının Geliştirilmesi” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Diğer taraftan, Genel Müdürümüz Sayın Adnan YILDIRIM, 26 Şubat 2019 tarihinde küresel ticaret ile yatımların sigortalanması konusunda Dünyanın en önemli uluslararası buluşmalarından birisi olarak kabul edilen ExCred Konferansında “Afrika’da Finansman İmkanlarının Geliştirilmesi” konulu panele Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Afrika Ticaret Sigortası Kuruluşu (ATI), Yurtdışı Özel Yatırım Kuruluşu (OPIC) ve Afrika İhracat – İthalat Bankası (Afreximbank) temsilcileri ile birlikte konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında katılımcılara Türk Eximbank’ın Afrika’daki faaliyetleri ile bilgi veren Genel Müdürümüz Sayın Adnan YILDIRIM, Afrika Kıtasının ekonomik kalkınmasının önünde engel teşkil eden önemli altyapı eksiklikleri olduğunu, bu eksikliklerin giderilmesine yönelik finansman açığının kapatılması için ihracat destek kuruluşlarının birbirleriyle rekabet etmek yerine iş birliğine gitmeleri ve piyasadaki fonların mobilizasyonunun sağlanmasının gerektiğini, Türk Eximbank’ın bu doğrultuda farklı projelerde uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak Afrika’daki etkinliğini artırdığını belirtti.  

Türk Eximbank’ın Afrika’daki faaliyetleri artarak devam edecek. 

Genel Müdürümüz Sayın Adnan YILDIRIM imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, son dönemde ülkemizin Afrika politikalarına paralel olarak Kıtadaki Büyükelçiliklerimiz ile Türk Hava Yollarının Afrika’da doğrudan uçtuğu ülke sayısının ve bunların sonucunda da bölgede faaliyet gösteren Türk firmalarının büyük bir hızla arttığını, Türk Eximbank’ın bu doğrultuda Afrika kıtasına özel önem vererek bu ülkelerdeki faaliyetlerini hızlandırdığını ve kıtada Türk firmalarının üstlendiği birçok önemli projeye finansman sağladığını belirterek, ExCred Konferansı kapsamında gerçekleştirilen ikili temaslar ve ATI ile imzalanan anlaşmanın Türk Eximbank’ın Afrika kıtasındaki mevcut faaliyetlerini daha da ileriye taşıyacağına inandığını ifade etti.