Etkinlikler

Türk Eximbank’ın Genel Sekretarya Görevini Yürüttüğü Aman Union Yıllık Genel Toplantısı Mısır’ın Başkenti Kahire’de Gerçekleştirildi.

Türk Eximbank’ın Genel Sekretarya görevini yürüttüğü “İslam Ülkeleri İhracat Destek Kuruluşları Birliğinin (Aman Union)” 9. Yıllık Genel Toplantısı Mısır’ın başkenti Kahire’de başarıyla tamamlandı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan YILDIRIM’ın 2018 yılı başından bu yana Genel Sekreterlik görevini yürüttüğü İslam ve Arap Ülkeleri İhracat Destek Kuruluşları Birliğinin (Aman Union) 9. Yıllık Genel Toplantısı, 3-5 Aralık 2018 tarihleri arasında Türk Eximbank’ın organizasyonu ve Mısır’ın resmi ihracat destek kuruluşu ECGE’nin ev sahipliğinde Kahire’de yapıldı. Türk Eximbank’ın kurucu ve daimi İcra Kurulu üyesi olduğu ve İslam ülkelerinin hem birbirleriyle, hem de diğer ülkelerle ticaret hacminin artırılması ve bölgeye daha çok yatırım çekilmesini teminen üye kuruluşlar arasındaki işbirliği olanaklarının artırılmasını hedefleyen Birliğin 17. İcra Kurulu Toplantısı ile Genel Kurul Toplantısı da söz konusu tarihlerde gerçekleştirildi.

Üye kuruluşların yıl içerisindeki performanslarının değerlendirildiği toplantıda ayrıca “Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde (MENA) politik riskler ve ekonomik görünüm”, “İhracat Kredi Kuruluşlarının kamu – özel ortaklıklarında (PPP) rolü” ve “Veri temelli dönüşümün küresel ticaret ve ihracat destek kuruluşlarının faaliyetlerine etkileri” konulu üç oturum ile Türk Eximbank yetkililerinin de konuşmacı olarak katıldığı “KOBİ’lerin desteklenmesinde finansal çözümler” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Endonezya, Sudan, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ihracat kredi kuruluşları, Türk Eximbank’ın girişimleriyle Aman Union’a üye oldu.

Türk Eximbank tarafından yürütülen Genel Sekreterliğin girişimleriyle Birliğe üye olan Endonezya Eximbank, Sudan’dan United Insurance Company (UIC), Özbekistan’dan Uzbekinvest ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden Etihad Credit Insurance (ECI) ihracat destek kuruluşlarının yanı sıra İtalya’dan Crif SPA ve İngiltere’den JLT ilk defa bir Aman Union Yıllık Toplantısında temsil edildi.

Türk Eximbank Sekretaryası altında gerçekleştirilecek 2019 Yıllık Toplantısının Cezayir’de, İcra Kurulu Toplantısının ise Kuveyt’te yapılması karara bağlandı.

Diğer taraftan, Birlik bünyesinde kurulan yeni komitelerde Türk Eximbank’ın da aktif olarak yer alması kararlaştırılırken, yine Türk Eximbank Sekretaryası altında gerçekleştirilecek gelecek seneki Yıllık Toplantının Cezayir’de, İcra Kurulu Toplantısının ise Kuveyt’te yapılması yönünde karar alındı.

Aman Union Genel Sekreteri Adnan YILDIRIM, Offenburg Üniversitesi ile Birlik üyeleri için internet üzerinden eğitim sağlanmasına yönelik anlaşma imzaladı.

Toplantının en önemli gelişmelerinden birisi de, Almanya’da bulunan Offenburg Üniversitesi tarafından Aman Union üyesi kuruluşların çalışanlarına internet üzerinden eğitim sağlanmasına yönelik işbirliği anlaşmasının, Aman Union Genel Sekreteri Adnan YILDIRIM ile Offenburg Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Philipp Eudelle tarafından imzalanması oldu.

Bölgedeki ekonomik işbirliği, Sekretaryasını Türk Eximbank’ın yürütmekte olduğu Aman Union faaliyetleri ile güçlenecek.

Genel Müdür YILDIRIM Aman Union Yıllık Toplantısında gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, hem Aman Union üyeleri arasında, hem de diğer Dünya ülkeleri ile ticaret hacminin artırılmasının önemine ve bu süreçte KOBİ’lerin artan rolüne vurgu yaparken, Türk Eximbank Sekretaryası döneminde Birliğe kazandırılan yeni üyelerin de dahil olacağı geniş katılımlı organizasyonlar vasıtasıyla Birliğin görünürlüğü ve bilinirliğinin artırılarak bölge coğrafyasında ekonomik işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.