Etkinlikler

Türkiye–Birleşik Krallık 3. Ülkelerde Altyapı Projeleri İşbirliği

Londra, İngiltere, 14 Mayıs 2018

12-14 Mayıs 2018 tarihlerinde Londra’da gerçekleştirilen 7. Tatlıdil Forumu kapsamında düzenlenen “Türkiye–Birleşik Krallık 3. Ülkelerde Altyapı Projeleri İşbirliği” konulu panelde Türk Eximbank’ın yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine verdiği destekler paylaşılmıştır.

12-14 Mayıs 2018 tarihlerinde Londra’da gerçekleştirilen 7. Tatlıdil Forumu kapsamında “Türkiye - Birleşik Krallık 3. Ülkelerde Altyapı Projeleri İşbirliği” konulu bir panel düzenlenmiş olup Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ’nin ve Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Sayın Greg HANDS’in açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Panelde Türk Eximbank Genel Müdürü Sayın Adnan YILDIRIM ve Birleşik Krallık’ın ihracat kredi kuruluşu UKEF’in CEO’su Louis TAYLOR konuşmacı olarak yer almıştır.

Üçüncü ülkelerde işbirliği…

Panelde, UKEF ile Türk Eximbank arasında geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan ve önümüzdeki dönemde Türk ve Birleşik Krallık müteahhitlik firmalarının üçüncü ülkelerde proje üstlenmelerini teşvik eden işbirliği anlaşmasının somut projelerle hayata geçirilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Benzer nitelikteki organizasyon ve panellerin anlaşmanın bilinirliğinin ve bu sayede ortak gerçekleştirilecek projelerin sayısının artırılmasında oynadığı kilit role vurgu yapılmıştır.

Türk Eximbank – UKEF ilk somut işbirliği hayata geçirilecektir…

Panelde, bir Türk firmasının Tanzanya’da üstlendiği demiryolu projesinin UKEF ve Türk Eximbank’ın üzerinde birlikte çalıştığı ilk örnek proje olmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiştir. Kurulan mekanizmada, projenin finansmanı amacıyla açılacak kredi UKEF tarafından sigortalanacak buna mukabil Türk Eximbank Türkiye’den yapılacak mal ve hizmet tutarına ilişkin reasürans sağlayacaktır.

Benzer işlemlerin önümüzdeki dönemde bu anlaşma kapsamında hayata geçirilmesi için taraflarca azami gayret gösterilmesine ilişkin ortak beyanlarda bulunulmuştur.

Türk müteahhitlik firmalarının başarıları ile gurur duymaktayız…

Türk müteahhitlerinin başarıları ile gurur duyduklarını belirten Adnan YILDIRIM, daha büyük başarılara imza atmalarının önünü açmak için Türk Eximbank’ın bizzat ve diğer kuruluşlarla işbirlikleri içinde verdiği desteklerin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi vermiştir.

Adnan YILDIRIM, Almanya’dan sonra Avrupa’da en önemli ticari ortağımız olan Birleşik Krallık ile üçüncü ülkelerde işbirliği yapılmasının mevcut ticari bağlarımızın güçlendirilmesine de katkı sağlayacağını belirtmiştir. Türkiye ve Birleşik Krallık müteahhitlerinin güçlerini birleştirerek üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler için UKEF ve Türk Eximbank olarak işbirliği içinde verecekleri desteklerin her iki ülkenin yanı sıra ev sahibi ülke ekonomisine de katkı sunması bakımından önemli olduğunu vurgulamıştır.

Türk müteahhitlerinin güçlü olduğu Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’nın yanı sıra Avrupa’da da proje almaya başladıklarının altını çizen YILDIRIM, son dönemde Avrupa’nın önde gelen ihracat kredi kuruluşları ile yapılan işbirlikleri vasıtasıyla Türk firmalarının yeni pazarlarda kalıcı olmasına hizmet edecek finansman modelleri üzerinde çalıştıklarını belirtmiştir.

Adnan YILDIRIM, bu işbirliğinin iki kuruluş arasındaki ilişkiler için bir dönüm noktası olacağını ve önümüzdeki dönemde UKEF ile yapılan işbirliğinin yeni projeler için güçlendirilerek sürdürüleceğini ifade etmiştir.