Türk Eximbank'ta Eğitim

Eğitim Politikamız

Eğitim çalışmaları, personelin görevleri ile ilgili pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde değiştirilmesi için yapılan ve bu surette hizmette verim, tasarruf ve etkinlik sağlama çalışmalarıdır. Bu çalışmalar kapsamında Bankamız, eğitim programları düzenler ve/veya başka kurumlarca açılacak benzeri programlara personelin katılmasını sağlar.

Ayrıca Bankamızda üniversitelerin lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilere ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Yasası gereği Ticaret/ Meslek Lisesi öğrencilerine staj olanağı tanınmaktadır. Bankamız Birimlerinin uygun nitelik ve sayıdaki stajyer ihtiyacını karşılamak üzere başvurular Mayıs ayında kabul edilir.