Genel Müdürümüzün Mesajı

Küresel ekonomide toparlanmaya rağmen belirsizlikler sürüyor.

Küresel ekonomi 2017 yılında toparlanma işaretleri gösterse de politik gerilimlerin etkisiyle belirsizliklerin arttığı bir döneme doğru yol almaktadır. Bu belirsizlikler küresel ticaret önünde bir engel olarak dururken, yatırım kararları ve finans piyasaları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Tüm bu gelişmelere paralel olarak uluslararası ticaretteki korumacılık söylemleri küresel ekonomi üzerinde olumsuz algıların derinleşmesine sebep olmaktadır. Politik gerginliklerin ekonomideki bir yansıması olarak yükselen korumacılık sesleri uluslararası ticaretteki kırılganlığı artıracak bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

Türkiye ekonomisi her şeye rağmen büyüyor.

Türkiye ekonomisi hem küresel hem bölgesel gelişmelere rağmen güçlü seyrini sürdürmektedir. Bölgemizdeki savaş ortamı ve küresel ölçekte artan risklere rağmen Türkiye 2017 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 oranında büyümüştür. 2017 yılı toplamında ise yüzde 6’ları aşan bir büyüme beklenmektedir.

Türkiye ihracatla, ihracat Türk Eximbank’la büyüyor…

Türkiye ekonomisi küresel ekonomide karşılaşılan bütün zorluklara rağmen büyüme performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, Türk Eximbank da 2017 yılında güçlü performansını sürdürmüştür. Atılan adımlar sayesinde;

  • 2017 yılında sunduğumuz destek geçen yıla göre döviz bazında %19 oranında artarak 39,3 milyar ABD Dolarına yükselmiştir.
  • İhracata sağlanan desteğin 24,1 milyar doları nakdi kredi, 15,2 milyar doları ise alacak sigortası olarak gerçekleşmiştir.
  • 2017 yılı genelinde ihracatın dörtte birinde (%25) Türk Eximbank’ın imzası bulunmaktadır.
  • Bankacılık sisteminde kullandırılan her 100 TL tutarındaki ihracat kredisinin 46 TL’si bankamızca kullandırılmış, ihracat kredilerindeki payımızda yüzde 46’lara ulaşılmıştır.
  • Türk Eximbank, aktif büyüklüğüne göre Türkiye’nin en büyük 10. bankası olurken, kredi büyüklüğüne göre 9. bankası haline gelmiştir.
  • Türkiye’ye ve Türk Eximbank’a güvenin işareti olarak yılbaşından bu yana farklı coğrafyalardan 3,3 milyar ABD Doları fon temin edilmiştir.

Daha güçlü ihracat için değişime kendimizden başladık…

Türk Eximbank, kuruluşunun otuzuncu yılında ihracatı destekleme misyonunu daha emin adımlarla yerine getirmek amacıyla yeniden yapılanmaktadır. Bu süreçte Bankamızın organizasyon yapısında gerçekleştirdiğimiz dönüşüm ile ihracatçılarımızla doğrudan çalışılabilecek bir yapı oluşturulmuştur. Yenilenme yolunda attığımız bu adımlar ile,

  • Bankamızı tahsis, operasyon ve pazarlama birimleri ile yeniden yapılandırılarak güçlendirdik.
  • Yeni kredi politikasıyla beraber Bankamız banka teminat mektubu haricinde teminat çeşitleriyle de ihracatçılarımıza doğrudan kredi kullandırabilir hale gelmiştir.
  • 2017 yılı başında sadece Ankara, İzmir, Gaziantep’te şubesi bulunan Bankamız yıl içerisinde Adana, Bursa, Denizli, Konya, Kayseri, Antalya, İstanbul Avrupa ve İstanbul Anadolu’da (Gebze) açılan ilave 8 şube ile şube sayısını 11’e yükseltmiştir. Bunun haricinde ihracatçılarımızın yoğun olduğu, ihtiyaç duyulan büyük organize sanayi bölgelerinde de irtibat noktaları açtık. Var olan 2 irtibat bürosuna 5 yeni irtibat bürosu ekleyerek toplamda 7 irtibat bürosuna ulaştık. İhracatçılarımıza artık yerinde hizmet vereceğiz. Hizmet ağımızı ihracatta önde gelen ilk 20 ili kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz.
  • 2017 yılında olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ihracatımıza ve yurt dışı projelere sağladığımız finansal desteğimizi yükseltmenin yanı sıra, garanti olanakları sunma, emtia bazlı finansman, ihracat alacak sigortası hizmetinde global data tedariki ile daha hızlı hizmet sunmak gibi inovatif ürün ve yenilikler ile ihracatçılarımızın değişen ihtiyaçlarına yönelik hizmetler geliştiriyor, hizmet hızımızı ve kalitemizi artırıyoruz.

İhracata daha güçlü destek olmak için kısa süre içerisinde gerçekleştirdiğimiz yenilikler ile “ihracatta büyük atılım” diyerek hedefimize emin adımlarla yürümekteyiz.

Tüm dünya ile işbirliği geliştiriyoruz.

Küresel vizyonumuzu her geçen gün daha da genişletiyoruz. Bir yandan uluslararası kuruluşlarla işbirliğimizi geliştirirken, bir yandan da diğer ihracat destek kuruluşlarıyla ikili anlaşmalar yaparak ortak sigorta ve finansman imkânlarımızı artırıyoruz. İşbirliği anlaşmaları; üçüncü ülkelerde ortak gerçekleştirilecek projeler kapsamında her kuruluşun kendi ülkesinden gerçekleşen ihracata doğrudan kredi, garanti ve sigorta desteği sağlaması veya kuruluşlar arası bilgi alışverişi ve eğitim imkanlarına yönelik imzalanıyor.

Bu kapsamda Türk Eximbank’ın da kurucu üye olarak içinde bulunduğu İslam ülkeleri ihracat destek kuruluşları birliği olan Aman Union’ın kasım ayında gerçekleştirilen yıllık toplantısına ev sahipliği yaptık. Bu toplantı sonucunda Türk Eximbank olarak Aman Union Genel Sekreterliği’ni iki yıllığına devraldık. Yine kasım ayı içerisinde bu yıl 23.sü gerçekleştirilen Asya Exim Bankları Forumu’na katılım sağlayarak Forum’un 11. tam üyesi olduk. Bu toplantılar çerçevesinde ikili anlaşmalar imzalayarak işbirliğimizi genişletme kararı aldık. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan ülkelerin ihracat destek kuruluşlarının bir araya geldiği ve 2016’daki toplam desteği 1,9 trilyon doları bulan Berne Union çatısı altında da ilişkilerimizi derinleştiriyoruz.

Son dönemde Afrika kıtası ile ilişkilerde büyük bir atılım gerçekleştiren Türkiye, sahip olduğu tecrübeyi, kıtadaki ülkelere aktarma konusunda önemli faaliyetler gösteriyor. Biz de 2008 yılından beri Afrika Kalkınma Bankası Grubu'nun bir üyesi olarak aynı doğrultuda çalışıyoruz. Tüm bunlarla beraber Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde kurulan Türk Ticaret Merkezleri’ne yeni temsilciler göndererek ihracatçılarımız yeni iş olanakları sağlayacağız.

İhracatçılarımız tüm dünyayla rekabet edebilsin diye…

Firmalarımız tüm dünya ile eşit şartlarda rekabet etsin diye Türk Eximbank olarak gelişmiş ülkelerle aynı sistemleri firmalarımızın hizmetine sunuyoruz. Düşük maliyetli kredi programlarımızla beraber 238 ülkeye yönelik ihracat alacaklarını ticari ve politik risklere karşı alacak sigortası ile güvence altına alıyoruz. Kredi, sigorta ve garanti destekleri ile tüm hizmetleri tek çatıda toplayan Bankamızı tüm dünyada örnek gösterilir hale getireceğiz.

En uygun maliyetli finansman seçenekleriyle ihracatçılarımızın yanındayız…

Kullandırdığımız döviz kredilerinde ağırlıklı ortalama faiz oranımız Libor/Euribor + % 1,41, TL kredilerinde ise % 9,3 oranındadır. Ticari bankalarda bu oranlar döviz kredilerinde Libor/Euribor + % 4, TL kredilerinde ise % 16 civarında seyretmektedir. Türk Eximbank olarak döviz kredilerinde ortalama 2,6 puanlık, TL kredilerinde ise 6,7 puanlık bir avantaj sunuyoruz. En uygun maliyetli finansman seçenekleriyle ihracatçılarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz.

KOBİ’lere desteğimizi sürdüreceğiz.

İhracatımızın yarısından fazlasını yapan ve istihdamın önemli bir bölümünü gerçekleştiren KOBİ’lerimize desteğimizi artırıyoruz. Bankamızın müşterilerinin yüzde 60’ını oluşturan KOBİ niteliğindeki firmalarımızın finansman ihtiyaçlarını dikkate alarak, ağustos ayı içerisinde aldığımız bir karar ile Sevk Öncesi İhracat TL Kredisi ve İhracata Hazırlık TL Kredisi imkanları sadece KOBİ’lere kullandıracağız. Bu kapsamda KOBİ’lere ilave 2,5 milyar TL kredi sağlayan Bankamız, 2018’de ilave 5 milyar TL ile desteğini sürdürecek.

2018’de ihracata desteğimizi toplamda 46 milyar dolara yükselteceğiz.

İhracata verdiğimiz destek artarak devam ediyor. 2017 yılsonunda 24,1 milyar dolar nakdi kredi, 15,2 milyar dolar da alacak sigortası desteği olmak üzere geçen yıla göre yüzde 19’luk bir artışla toplam desteğimizi 39,3 milyar dolara çıkardık. Diğer bir ifade ile 2017 yılsonunda her 100 dolarlık ihracatın 25 dolarının finansmanında Türk Eximbank imzası olmasını sağladık, bankacılık sistemindeki ihracat kredilerinin yüzde 46’sını tek başına veren banka olduk. 2018 yılında ise hedefimizi daha da yukarıya taşıyarak toplamda 46 milyar dolarlık kredi ve sigorta desteği sağlayacağız. Türk Eximbank’ı dünyanın en etkili ihracat destek kuruluşu haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

 

 

Adnan YILDIRIM

Genel Müdür

Türk Eximbank A.Ş.