Çevresel ve Sosyal Uygulama Esasları

Çevresel ve Sosyal Uygulama Esasları

OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu’nun üzerinde mutabakata vardığı "Resmi Destekli İhracat Kredileri ve Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Üzerine Ortak Yaklaşımlar Tavsiye Kararı" (Ortak Yaklaşımlar) uyarınca hazırladığımız Çevresel ve Sosyal Uygulama Esasları'na aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Çevresel ve Sosyal Uygulama Esasları, geri ödeme dönemi iki yıldan daha kısa vadeli olan tüm ürünlerimiz ile askeri malzeme ve tarım ürünleri ihracatına yönelik işlemleri kapsamamaktadır.

Destek verdiğimiz işlemlerin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirirken göz önünde bulundurduğumuz standart ve prensiplere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.