Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) şeffaf ve dürüst yönetim anlayışı içerisinde Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan "Bankacılık Etik İlkeleri"ni kabul etmekte ve uygulamaktadır. Söz konusu ilkeleri tüm çalışanlarımızın gözetmesi ve görevi esnasında bu ilkelere bağlı kalması büyük önem arz etmektedir. Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık Etik İlkelerini görüntülemek için tıklayınız.

Türk Eximbank, çalışanlarının tutum ve davranışları ile banka içindeki/dışındaki kişi ve kurum/kuruluşlarla olan ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerinde;

 • Güvenilirlik,
 • Tarafsızlık,
 • Dürüstlük,
 • Saydamlık,
 • Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Çevreye Saygı,
 • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele,
 • Bilgi Suistimalinin Engellenmesi,
 • Müşteri sırlarının özenle saklanması,
 • Kaynakların en iyi şekilde kullanılması,
 • Davranış ve dış görünüme özen gösterilmesi,
 • Haksız yarar sağlanmaması

ilkelerini göz önünde bulundurmaktadır.