Kategori A ve B İşlemler

  • Türk Eximbank olarak Kategori A ve Kategori B olarak sınıflandırdığımız işlemlere ilişkin çevresel ve sosyal bilgileri yıllık bazda kamuoyu ile paylaşıyoruz. Kamuoyu ile paylaştığımız bilgiler, ticari gizlilik sınırları dahilinde, işlemlere ilişkin sosyal ve çevresel etki değerlendirme (SÇED) raporları ile söz konusu raporların kıyaslandığı uluslararası standartları kapsamaktadır.
  • Kategori A işlemler için işlem adını, işlem mahallini, işlemin tanımına ilişkin detaylı bilgileri, elde edilen diğer ilave bilgileri (örneğin SÇED raporu), alıcı ve yüklenici isimlerini ve temas noktası veya internet linkini, inceleme safhasında ve son taahhütten en az 30 gün önce kamuoyu ile paylaşıyoruz.
  • Desteklemekte olduğumuz işlemlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmakta olup bilgilere erişim talepleri için “uluslararasikrediler@eximbank.gov.tr” adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
İşlem Adı Ülke Kategori Bilgi
Brazzaville Uluslararası İş Sitesi Projesi Kongo Cumhuriyeti B - SÇED Raporu (İngilizce)
Japoma-Douala Spor Kompleksi Projesi Kamerun Cumhuriyeti B - SÇED Raporu (İngilizce)
CICAD İş Oteli, CICAD Sergi Sarayı ve Diamniadio Çok Fonksiyonlu Spor Salonu Projesi Senegal Cumhuriyeti B - SÇED Raporu (İngilizce)
Dakar Ulusal Menfaat Pazarı (Hal) ve Kamyon Parkı Projesi Senegal Cumhuriyeti B - SÇED Raporu (İngilizce)
Ferrosilikon Haddehane ve Ekipman İhracatı Azerbaycan Cumhuriyeti B - SÇED Raporu (İngilizce)