OECD Çok Uluslu Şirketler Sorumlu İş Yönetimi Rehberi

Taraf olan devletlerin çok uluslu şirketlere yönelik sorumlu iş yapma prensipleri ve standartlarını içeren tavsiyeleri niteliğindeki Çok Uluslu Şirketler Sorumlu İş Yönetimi Rehberi (Rehber), şirketlerin ekonomik, çevresel ve sosyal ilerlemeye yapabilecekleri olumlu katkıları teşvik etmeyi ve faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleriyle ilişkilendirilebilecek konulardaki olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Rehber, insan hakları, işçi hakları, çevre, rüşvet, tüketici çıkarları, kamuoyunu aydınlatma, bilim ve teknoloji, rekabet ve vergilendirme dahil olmak üzere ticari sorumluluğun tüm temel alanlarını kapsamaktadır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız: OECD Çok Uluslu Şirketler Sorumlu İş Yönetimi Rehberi (OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct)