Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele

Uluslararası alanda saygın ve güvenilir bir konuma sahip olan Türk Eximbank, suç gelirinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleyi, yasal düzenlemelere uyumun yanı sıra, sosyal bir sorumluluk olarak görmekte ve bu mücadeleye önem vermektedir. Bankamız, söz konusu mücadeleyi, aynı zamanda, uluslararası sistem ile uyumun önemli bir unsuru olarak değerlendirmektedir.

Kalkınma bankası statüsünde olan Türk Eximbank, ulusal mevzuat çerçevesinde, Uyum Programı oluşturma hususunda muaf tutulmuştur. Diğer yandan, Banka yönetim kurulu tarafından onaylanmış “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Politika ve Uygulama Prensipleri” çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı amacıyla Bankamızın kullanılmasının engellenmesi, Bankamız çalışanlarının yasal ve idari yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması, banka politika, prosedür ve kontrol yöntemlerinin, ilgili yasa ve yasanın yetki verdiği kurumların yaptığı düzenlemelere uyumunun ve uluslararası sözleşmeler ile muhabir ilişkilerinde gerekli uyum ve işbirliğinin sağlanması, Bankanın güvenli bankacılık faaliyetini sürdürmesi, itibarının ve müşteri kalitesinin korunması amaçlanmaktadır. Söz konusu politika, prosedür ve kontrol yöntemleri Genel Müdürlük, bölge müdürlükleri, şubeler ve irtibat bürolarını kapsamaktadır.