Sürdürülebilir Borç Verme

Sürdürülebilir Borç Verme

OECD tarafından yayımlanan "Sürdürülebilir Borç Verme Uygulamaları ve Resmi Destekli İhracat Kredileri Üzerine Konsey Tavsiyesi" gereği aşırı borçlu düşük gelirli ülkelerdeki kamu alıcılarına finansman sağlarken özel bir değerlendirme yapıyoruz.

Bu ülkelere destek sağlarken ilgili ülkelerin IMF ve Dünya Bankası nezdindeki yükümlülüklerini gözetiyoruz. Ülkeler ticari borçlanma limitlerine ulaşmışsa veya işlem ülkenin kalkınma stratejisine uygun değilse, daha fazla borç yükü yaratmamak için finansal destek sağlamıyoruz.

Peki, ama nasıl?

  1. Kamu alıcılarının borçlumuz olacağı başvurulara yönelik, IMF ve Dünya Bankası tarafından yayımlanan ve belirli aralıklarla güncellenen borç kısıtları listesini kontrol ediyoruz.
  2. Listede herhangi bir kısıt bulunmuyorsa, ülke için IMF/Dünya Bankası tarafından yayımlanan borç sürdürülebilirlik analiz raporlarını değerlendiriyoruz.
  3. 1. ve 2. aşamada herhangi bir kısıtla karşılaşmazsak, ülkenin, yüklenici firmanın ve işlemin analizini yapıyoruz.
  4. Analiz sonucumuz olumlu olursa, başvuru kapsamında finansman sağlamayı düşündüğümüzü bildirmek için IMF ile görüşüyoruz. Aynı zamanda, ülkenin borçlanmaya haiz kurumu ile temasa geçerek finansman tutarının ülkenin ticari borçlanma limiti dâhilinde olduğunu teyit ediyoruz.