Sıkça Sorulan Sorular

Yurt dışındaki alıcılarımızı da finanse edebilir misiniz?

Evet, Bankamızın Alıcı Kredileri (Uluslararası Krediler) Programları kapsamında yurt dışında yerleşik alıcılarınız da (kamu-özel) finanse edilmektedir.

Alıcı Kredileri için ihracatçıdan da kefalet/teminat istiyor musunuz?

Hayır, Bankamızın Alıcı Kredileri (Uluslararası Krediler) Programları kapsamında ihracatçılarımızdan herhangi bir kefalet/teminat talep edilmemektedir.

Başvurumu nasıl sunabilirim?

Finansman ihtiyacınıza yönelik başvurmayı düşündüğünüz kredi programı sayfasındaki gerekli evrak listesini tamamlayarak, size en yakın birimimize başvurunuzu iletebilirsiniz.

Başvurum ne kadar sürede sonuçlanır?

Daha önce Bankamız ile çalışmamış ihracatçılarımız için gerekli olan mali tahlil ve analiz çalışması sonucuna göre kredi başvurularınız en hızlı şekilde sonuçlandırılarak tarafınıza iletilmektedir.

Başvurunuzun daha sağlıklı ve etkin şekilde değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi için güncel mali verilerinizin ve ilgili kredi programı için gerekli evrak listesinin tam ve eksiksiz olarak tarafımıza iletilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Başvurumun durumu hakkında nasıl bilgi alabilirim?

Size en yakın Bankamız birimine uğrayarak veya 0850 200 55 00 numaralı telefonu mesai saatleri içerisinde arayarak başvurunuz hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Kredi başvurumun onaylandığı bilgisi ulaştı. Ne yapmalıyım?

Tarafınıza iletilen onay yazısında belirtilen sözleşmelerin ve teminatların operasyon birimlerimize iletilmesi sonucu onaylanan kredi tutarı belirttiğiniz hesaba aktarılacaktır.

Onaylanan kredi için gerekli teminatları ne kadar sürede tamamlamalıyım? Teminatları sağlayamama durumunda herhangi bir cezai durum söz konusu mudur?

Tarafınıza iletilen kredi onayı 30 gün süre ile geçerli olmak ile birlikte, kredi teminatlarının ve gerekli sözleşmelerin tamamlanması hususu önem arz etmektedir.

Söz konusu teminatların sağlanamaması durumunda Bankamız tarafından uygulanan herhangi bir cezai yaptırım bulunmamakla beraber konu hakkında ilgili pazarlama yetkililerimize konu hakkında bilgi verilmesi yeterli olacaktır.

Kredi tutarı hesabıma nasıl aktarılacaktır?

Kredi tutarınız, başvuru formunda belirttiğiniz IBAN numarasına TÜRK LİRASI olarak aktarılacaktır. Bu sebeple ilettiğiniz IBAN numarasının Türk Lirası hesaba ait olmasına lütfen dikkat ediniz.

Bankamız tarafından yürütülmekte olan kredi programlarında kanunen Türk Lirası parası çıkışı esas olmakla beraber istisnalar için ilgili mevzuatın takibi gerekmektedir.

Kredinin aktarılacağı IBAN hesap numaramı değiştirebilir miyim?

Kredi tutarınızın aktarılacağı hesap numarasını serbestçe tayin hakkınız bulunmakla beraber, her türlü değişiklik talebinizin mutlaka yetkili imzalara sahip yazılı bir talimatla yapılması gerekmektedir.

Kredimin geri ödeme vadelerini nasıl takip edebilirim?

Kredi kullandırımı müteakip tarafınıza iletilecek geri ödeme planını da içeren hesap dökümü dışında ayrıca vade tarihinden en az 5 gün önce tarafınıza yazılı olarak bildirim yapılmaktadır.

Ayrıca size en yakın Bankamız birimine uğrayarak veya 0 850 200 55 00 numaralı telefonu mesai saatleri içerisinde arayarak geri ödemeniz hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Kredimin geri ödemelerini hangi hesaba nasıl gerçekleştirmeliyim?

Kredi vade tarihinden en az 5 gün önce tarafınıza yazılı olarak yapılan bildirimde yer alan hesap numaralarına tarafınıza iletilen para birimi seçenekleri ile ödeme gerçekleştirilebilecektir.

Ancak hangi para birimi ile geri ödeme yapılacağının bilgisinin mutlaka tarafınıza iletilen yazıya cevaben tarafımıza yazı ile bildirilmesi talep edilmektedir.

Ayrıca geri ödemelerin, kredi para biriminden farklı bir para birimi olarak yapılması durumunda vade tarihindeki Bankamız kurları esas alınmaktadır. Söz konusu kurlar her gün saat 11:15’ten sonra Bankamız internet sitesinde yayınlanmakta olup geri ödeme sırasında herhangi masraf kesilmeden tutarın hesaplarımıza aktarılması önem arz etmektedir.

Vadeye sahip teminatlarımın kredi vadesinden önce dolması halinde ne yapılmaktadır?

Riski açık kredinize ait vadeye sahip teminatlarınızın vade süresi dolmadan en az 5 gün öncesinde tarafınıza bilgilendirme yapılmakta olup, söz konusu teminatın yenilenmemesi durumunda söz konusu teminatın nakde tahvili resen talep edilmektedir.

Bu sebeple kredi riskinize ait ödemeleriniz düzenli olsa bile nakde tahvil riskinin oluşmaması adına söz konusu teminatların vadeleri konusunda azami hassasiyetin gösterilmesi uygun olacaktır.

Krediye ait ihracat taahhüdü ne anlama gelmektedir?

Bankamız tarafından kullandırılan her bir kredi için belirlenen süre içerisinde ve belirlenen tutarda ihracat gerçekleştirildiğinin tevsik edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu ihracat taahhüdüne ilişkin detay bilgiye, ilgili kredi programı detay sayfalarından veya imzalamış olduğunuz Genel Kredi Sözleşmesi’nden ulaşılabilmektedir.

Alıcı Kredilerinden faydalanma koşulları nelerdir?

Program bazında uygulamalar değişebilmekle birlikte, temel koşul ihraç edilecek malların Türkiye menşeli olmasıdır. Detaylı bilgi için, Alıcı Kredileri sayfamızı ve alt ürün sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Alıcı Kredileri Kapsamında Azami Ne Kadar Destek Sağlanabilmektedir?

İşlem bazında değerlendirmek kaydıyla, Alıcı Kredileri Programlarımız kapsamında Türkiye’den ihraç edilecek mal ve hizmet tutarının 24 aydan kısa vadeli kredilerde %100’üne, 24 ay ve daha uzun vadeli kredilerde ise %85’ine kadar kredi sağlanmaktadır. Üçüncü ülkelerden yapılacak ihracat Türk Eximbank finansmanına konu edilememektedir.

Risk primi nedir, nasıl hesaplanır?

Risk primi, ihracat kredi kurumlarının sürdürülebilir olarak destekte bulunması için OECD Resmi Destekli İhracat Kredileri Uzlaşısı çerçevesinde sağlanan ihracat kredileri kapsamında bir defaya mahsus, iadesiz tahsil edilen prim tutarıdır.

Kullandırım dönemine, kredi vadesine, alıcı ülkenin ve kredi borçlusunun risk durumuna bağlı olarak risk primi hesaplanmaktadır. Risk Primi hesaplaması için sitemizdeki Risk Primi Hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

Alacak Sigortası nedir? Ne işe yarar?

Alacak sigortası, ihracatçıların yurt dışından doğan tahsilatı riskli alacaklarını ticari ve politik risklere karşı güvence altına alınmasını sağlayan bir üründür. Alacak sigortası ile ihracatçıların yurtdışından doğan tahsilatı riskli alacakları güvence altına alınarak, ihracatçıların yeni pazarlara güvenle açılması sağlanmaktadır.

Alacak Sigortasından nasıl faydalanabilirim?

Yurtdışına vadeli (mal mukabili, vesaik mukabili, akreditifli vs.) satış gerçekleştiriliyorsa ya da bu şekilde satış planlanıyorsa, ürün detay sayfasında yer alan başvuru evraklarının tamamlanarak Türk Eximbank’a iletilmesi yeterlidir.

Alacak sigortasına başvuruda bulunduktan sonra ne kadar sürede poliçem aktif olur?

Başvuru evraklarının Türk Eximbank’a ulaşmasının ardından iki nüsha hazırlanan sigorta poliçeleri sigortalı firma adresine gönderilir. Poliçeler sigortalı firma tarafından onaylanarak Türk Eximbank’a yönlendirilir. Söz konusu poliçelerin Türk Eximbank yetkililerince onaylanması ile sigorta poliçesi aktifleştirilerek tek nüshası sigortalıya gönderilir. Söz konusu işlemlerdeki kargo ve posta süreçleri de dikkate alındığında, başvuru sonrası aktivasyon işlemleri tahmini olarak 4 ila 5 gün sürmektedir.

Alacak sigortasının genel işleyişi nasıldır?

 • Poliçe aktivasyonu: Başvuru evraklarının temini sonrası sigorta poliçesi düzenlenir.
 • Alıcı limiti başvurusu: Sigortalı, vadeli çalıştığı bütün alıcılar için e-şube aracılığı ile limit başvurusunda bulunur.
 • Sevkiyat bildirimi: Sigortalı, her ayın sevkiyatını takip eden ayın ilk 10 günü e-şube aracılığı ile bildirir.
 • Vadesi geçmiş alacak başvurusu: Vadesi geldiğinde alıcıdan tahsil edilmemiş bir sigortalanmış alacak olduğunda, sigortalı, alacağın vadesinin dolduğu günü takiben 60 gün içinde vadesi geçmiş alacak başvurusunu (VGAB) e-şubeden yapar.
 • Tazminat ve tahsilat işlemleri: Sisteme girilen ve tahsil edilmemiş alacak, ticari veya politik risk kapsamında değerlendirilir ise sigortalanan fatura tutarının %90’ı tazminat olarak sigortalıya ödenir. Söz konusu bedelin alıcıdan tahsilatı işlemlerine başlanır. Tahsil edilen tutar olur ise tahsilat masrafları düşülerek kalan tutarın %10’u sigortalıya ödenir.

Alacak sigortası ile kapsama alınan riskler nelerdir?

Alacak sigortası programı ile ticari ve politik riskler sigorta kapsamına alınır.

Alacak sigortasının maliyeti nedir?

 • Sigorta programının ana maliyeti prim oranlarıdır. Prim oranları alıcının yerleşik olduğu ülkenin risk grubu, sevkiyatın ödeme şekli ve vadesi, alıcının özel ya da kamu alıcısı olup olmadığı dikkate alınarak tespit edilmektedir. Ülkenin veya ödeme şeklinin riskliliği arttıkça ya da sevkiyatın vadesi uzadıkça prim oranları yükselmektedir.
 • Sigorta programının diğer bir maliyet unsuru alıcı analiz ücretidir. Alıcı analiz ücreti, Enformasyon kuruluşlarından temin edilen raporlar ve izleme hizmetleri karşılığında Sigortalı’nın alıcı başına yıllık ödeyeceği tutarı ifade etmekte olup, Özel Şartlar Geçerlilik Süresi içerisinde yapacağınız her başvuru için 140 TL tahsil edilecektir.
 • Prim oranları ve alıcı analiz ücreti dışında poliçe başvurusu sırasında bir defaya mahsus poliçe tanzim ücreti alınmaktadır. Söz konusu ücret,
  • Gerçek Kişi, Adi Ortaklıklar, Kollektif ve Komandit Şti.ler için: 500 TL
  • A.Ş. ve Ltd.Şti.ler için : 750 TL
  • Sektörel Dış Tic.Şti.leri ve Dış Ticaret Sermaye Şti için : 2.000 TL’dir.