Elektronik Bankacılık Sözleşmesi, Başvuru ve Değişiklik Formları