Türk EXIMBANK’ın Türk Bankacılık Sektöründe Konumu

 

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ*

TÜRK EXIMBANK**

Toplam Aktifler

14.344 milyar TL

346 milyar TL

Toplam Krediler***

7.744 milyar TL

306 milyar TL

Krediler/Aktifler (%)

54,0

88,3

Takibe Dönüşüm Oranı (%)

2,1

0,2

Özkaynaklar

1.407 milyar TL

23,8 milyar TL

Sermaye Yeterlilik Oranı (%)

19,5

20,9

Net Kâr

433 milyar TL

6,2 milyar TL

Aktif Kârlılığı (%)

3,7

1,9

Özkaynak Kârlılığı (%)

49,9

43,0

takibe dönüşüm oranı %0,2

Türk EXIMBANK’ın kredilerinin takibe dönüşüm oranı %0,2 ile sektör ortalamasının çok altındadır.

* BDDK Aralık 2022 verileridir.
** Türk Eximbank Aralık 2022 verileridir.
*** Toplam kredilere takipteki krediler de dâhil edilmektedir.