Sermaye Yapısı

Banka’nın hisselerinin tamamı Hazine’ye ait olup, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının payı bulunmamaktadır.