Türk EXIMBANK’ta Entegre Yönetim Sistemi

Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, faaliyetlerini uluslararası yönetim sistemleri standartlarına uygun şekilde yürütmek ve kurumsal yönetim yapısını da söz konusu standartlar doğrultusunda geliştirmek amacıyla “Entegre Yönetim Sistemi” projesini başlatmış ve bu kapsamda Entegre Yönetim Sistemi Politikası Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

TEK ÇATI ALTINDA

Kalite, çevre ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini daha kolay yönetebilmek için sistemlerini tek çatı altında toplamayı amaçlayan Türk EXIMBANK, bu doğrultuda 2022 yılında Entegre Yönetim Sistemi’ni kurmuştur.

Kalite, çevre ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini daha kolay yönetebilmek için sistemlerini tek çatı altında toplamayı amaçlayan Türk Eximbank, bu doğrultuda 2022 yılında Entegre Yönetim Sistemi’ni kurmuştur. Bünyesinde kurmuş olduğu Entegre Yönetim Sistemi ile uluslararası ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uyum sağlamayı amaçlayan Türk Eximbank, aynı zamanda sürekli iyileştirme ile kurumsallık kültürünün her daim devamlılığını sağlamaktadır.

2022 yılı içerisinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminden oluşan ISO Entegre Yönetim Sistemi denetimlerinden başarıyla geçen Bankamız, genel müdürlük birimleri ve tüm şubelerinde Entegre Yönetim Sistemi kurumsal yapısını ISO Entegre Yönetim Sistemi sertifikasyonları ile belgelendirmiştir.

ISO Entegre Yönetim Sistemi sertifikasyonları ile Bankamızda hizmet kalitesinin artırılması ve Banka faaliyetlerinin çevreye minimum etki etmesi amaçlı çalışmalarının yanı sıra tüm Banka çalışanlarının güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında görev yapabilmesi yönünde faaliyetlerin gerçekleştirilmesine devam edilmektedir. Öte yandan, tüm paydaşlarımız ile kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında misyon Banka olma özelliğimizi sürdürmeye devam etmekteyiz.