Türk EXIMBANK’ın Dâhil Olduğu Risk Grubu ile İlişkileri

Türk Eximbank’ın sermayesinin tamamının Hazine’ye ait olması ve doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği herhangi bir iştirakinin bulunmaması nedeniyle Banka’nın dâhil olduğu bir risk grubu bulunmamaktadır.