Faaliyet Göstergeleri

Kredi Faaliyetleri (milyon ABD doları)*

 

2022 2021

Kısa Vadeli Kredi Faaliyetleri

 

 

Kısa Vadeli Toplam Krediler

17.712

17.932

Kısa Vadeli TL Kredileri

8.003

1.324

Kısa Vadeli Döviz Kredileri

9.709

16.608

Orta ve Uzun Vadeli Kredi Faaliyetleri

 

 

Orta ve Uzun Vadeli Krediler

1.856

4.575

Toplam Kredi Faaliyetleri

 

 

Toplam Krediler

19.568

22.507

* Kullandırım rakamları vadesi uzatılan kredileri de içermektedir.

 

Sigorta Faaliyetleri (milyon ABD doları)

Kısa Vadeli Kredi Sigortası

 

 

Sigortalanan Sevkiyat

25.299

23.502

Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası

 

 

Sigortalı İşlem Tutarı

2,3

4

Reasürans/Garanti Programları

 

 

Reasürans Sağlanan İşlem Tutarı

-

60

Toplam Sigorta/Reasürans Faaliyetleri

 

 

Tazminat Ödemesi

25,4

30

Toplam Sigorta/Reasürans

25.301

23.566

Toplam Türk Eximbank Desteği (milyon ABD doları)    

Toplam Kredi/Sigorta/Garanti Desteği

44.869

46.073

44.868 milyon ABD doları

Türk Eximbank’ın 2022 yılında toplam ihracat desteği 44.868 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.