Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi

Özgeçmişleri görmek için fotoğrafları tıklayınız.

MURAT ZAMAN

Yönetim Kurulu Başkanı

İş hayatına EVG Menkul Değerlerde yatırım danışmanı olarak başladı ve sırasıyla Riva Menkul Değerler ve Karon Menkul Değerlerde yatırım danışmanlığının yanı sıra araştırma birimlerinde de görev aldı.

2002 yılında katıldığı Ak Portföy Yönetiminde 2010 yılına kadar emeklilik ve yatırım fonlarının yönetilmesi ve yatırım stratejilerinin belirlenmesinden sorumlu grup müdürü olarak çalıştı.

2011 yılında EVG Menkul Değerlere bireysel portföyler ve yatırım fonlarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak katıldı. 2012-2019 yılları arası Halk Portföy Yönetimi AŞ’de genel yatırım stratejilerinin belirlenmesi ve yatırım/emeklilik fonlarının yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak yer aldı. 2019 yılı başında Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye hazine, araştırma, insan kaynakları, idari işler ve hukuk, mali işler, operasyonlar ve bilgi teknolojileri birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak katıldı.

2019-2021 yılları arası Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde sistemik risklerin izlenmesi ve yönetilmesine yönelik kurumsal çerçevenin güçlendirilmesinden sorumlu Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Bu dönemde, finansal araç ve piyasaların geliştirilmesi, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak politika ve araçların geliştirilmesi, kambiyo mevzuatı ve kambiyo politikalarının esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar gerçekleştirdi.

Ayrıca, erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların ve Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve/veya teknolojilerinin ticarileştirilmesine katkıda bulunmak üzere faaliyet gösteren TÜBİTAK Risk Girişim Sermayesi Destekleme Programında ve Avrupa Yatırım Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığı ile ülkemizde risk sermayesi sektörünün sağlıklı gelişiminin sağlanması amacıyla kurulan Türk Yatırım Girişiminde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden lisans derecesini, 2006 yılında da Marmara Üniversitesinden yüksek lisans derecesini aldı. Halen doktora çalışmasına devam etmektedir.

21 Aralık 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanan Sn. Zaman, Şubat 2022 itibariyle Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

RIZA TUNA TURAGAY

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Viyana, 1964. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitiren Turagay, yüksek lisansını University of Birmingham’da Uluslararası Bankacılık ve Finansman alanında tamamlamıştır. Kariyerine 1987 yılında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Turagay, 1997 yılına kadar Uzman, Şube Müdürü, Müsteşar Danışmanı ve Bakan Danışmanı görevlerinde bulunmuştur. Turagay ayrıca, 1997-2000 yılları arasında Ticaret Müşaviri olarak T.C. Vaşington Büyükelçiliğinde, 2000-2006 yılları arasında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Yardımcısı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Vekili görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca, aynı dönemde TED Yönetim Kurulu Üyeliği ve Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Turagay, 2006-2019 yılı Ocak ayına kadar BAT Türkiye firmasında Direktörlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği, İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Turagay, 18.01.2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Turagay, 5 Şubat 2019 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

ALİ GÜNEY

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Rize, 1964. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Güney, 1990-1993 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde görev aldı. 1995-1999 döneminde İhlas Finans Kurumu Fon Yönetimi ve Hazine Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

1999-2005 yılları arasında Anadolu Finans Kurumu’nda Fon Yönetimi ve Hazine Müdürü olarak görev yapan Güney, 2006-2009 döneminde Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Hazine Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında Hazine ve Finansal Kurumlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Güney, 2015-2019 yılları arasında, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de Hazine ve Strateji’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Güney, 17 Ekim 2019 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

NAİL OLPAK

Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

Burdur, 1961. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesini bitiren Olpak, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Enerji alanında tamamlamıştır. Kariyerine Umar Makina A.Ş.’de başlayan Olpak, Özgün A.Ş. Fabrika Müdür Yardımcılığı yapmış, Cankurtaran Holding’in muhtelif kademelerinde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra Başkan Yardımcılığına kadar yükselmiştir. Nora Elektrik Malzemeleri A.Ş., Pak Yatırım A.Ş. ve OMN A.Ş.’yi kuran Olpak, halen iki şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını, üçüncü şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğini ve bu şirketlerin ortağı olduğu şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. 22 Eylül 2017 tarihinden itibaren DEİK Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Olpak, ayrıca DEİK İcra Kurulu Başkanı, Dünya Türk İş Konseyi Başkanı, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Üyesi, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Kandilli Kulübü Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi, İlim Yayma Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Mimar Sinan Mühendisler Birliği Üyesi, Makina Mühendisleri Odası Üyesi, İTÜ Makina Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi ve 5 Mart 2020 tarihi itibarıyla Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

MÜSİAD 5. Dönem Genel Başkanı ve MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı, IBF Başkan Vekili, B20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi, İTO Meclis Üyesi, İDTM Yönetim Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Mimarlar Mühendisler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türk Japon Üniversitesi Kurucu Heyeti Üyesi, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Mütevelli Heyeti Üyesi, Muallimköy Teknoloji Bölgesi A.Ş. (Bilişim Vadisi) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.

Olpak, 26 Nisan 2018 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, 13 Mayıs 2019 tarihinden bu yana da Denetim Komitesi üyesidir.

MUSTAFA GÜLTEPE

Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

1968 Tonya-Trabzon doğumludur. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını tamamlayan Gültepe, mezun olduktan sonra 1992 yılında Taha Tekstil'de sektöre giriş yapmıştır. Taha Grubuna bağlı olarak 1994 yılında kurulan Talu Tekstil firmasının kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır. 30 yıldır hazır giyim sektöründe olan Gültepe; İstanbul, Sakarya ve Malatya'da üretim tesislerine sahip olup, yaklaşık 4.000 kişi istihdam etmektedir. 2017-2021 yılları arasında Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2010 yılından itibaren İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu'nda yer alan Gültepe, 2014-2018 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olup 2018 yılı nisan ayında yapılan seçimlerde İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur ve hala devam etmektedir. Gültepe, 13 Haziran 2022 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı seçilmiştir. Ayrıca DEİK Başkan Yardımcılığı ile İhracatı Geliştirme A.Ş. Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Mustafa Gültepe, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Gültepe, 17.10.2022 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi ve 24.10.2022 tarihinden bu yana da Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

FAHRİYE ALEV ARKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Trabzon, 1952. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Arkan, 1976 yılında avukatlık stajını tamamlamıştır. Aynı yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda kariyerine başlayan Arkan, SSK Genel Müdürlüğü’nde Müşavir Avukat olarak görev yapmıştır. 1987 yılında Devlet Yatırım Bankası’na katılan Arkan, Devlet Yatırım Bankası’nın Türk Eximbank olarak yeniden yapılanmasında görev almıştır. Türk Eximbank’ta Uzman, Müdür, Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanlığı görevlerini üstlenen Arkan, 2 Mart 1998 - 19 Mart 2012 tarihleri arasında Sigorta ve Garanti İşlemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

Arkan, 10 Mayıs 2019 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesidir.

MEHMET ESAT MERT

Yönetim Kurulu Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Mert, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği dalında yüksek lisans yapmıştır. Londra İşletme Okulu’nda (London Business School) Finans alanında ikinci yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde doktora çalışmasına devam etmektedir. Kariyer hayatına özel sektörde başlayan Mert, 2014-2021 yılları arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı Proje Finansman Dairesi’nde, Uluslararası Sermaye Piyasaları Dairesi’nde ve Bakan Yardımcılığı Ofisi’nde görev yapmıştır. Londra’da bulunduğu dönemde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasında (EBRD) ve özel sermaye fonu Everest Capital’de görev yapmıştır.

Hali hazırda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Danışman olarak görev yapan Mert, 14 Mart 2022 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Duygu Güven 26 Mart 2021 – 14.03.2022 tarihleri arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi ve 29.03.2021– 14.03.2022 tarihleri arasında Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmıştır.

İsmail Gülle 24 Eylül 2018 – 10.10.2022 tarihleri arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi ve 28 Mart 2022 – 10 Ekim 2022 tarihleri arasında Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmıştır.

Türk Eximbank Yönetim Kurulu, 2022 yılında 13 Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirmiş olup 23’ü ara karar olmak üzere toplamda 164 karar almıştır. Toplantıların tamamı İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 14 Ocak 2022 tarihli toplantıya Sn. Duygu Güven, 31 Mart 2022 tarihli toplantıya Sn. Mehmet Esat Mert, 30 Mayıs 2022 tarihli toplantıya Sn. Mehmet Esat Mert, 30 Eylül 2022 tarihli toplantıya Sn. Mehmet Esat Mert, 11 Kasım 2022 tarihli toplantıya Sn. Mehmet Esat Mert, 2 Aralık 2022 tarihli toplantıya Sn. Mehmet Esat Mert ve Sn. Mustafa Gültepe mazeretli olarak katılamamıştır.