2018-2022 Dönemine İlişkin Finansal Göstergeler

Bilanço Hesapları (bin TL)

2022

2021

2020

2019

2018

Krediler

304.838.890

287.473.621

178.253.907

142.892.035

129.497.250

Toplam Aktifler

346.036.720

322.377.479

204.227.274

162.883.112

139.429.094

Alınan Krediler

259.018.890

250.365.374

160.630.694

127.584.542

108.730.948

İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)

41.722.141

37.284.304

22.953.260

18.791.531

17.178.988

Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları

6.507.220

5.523.837

4.463.576

4.025.854

2.995.130

Para Piyasalarına Borçlar

7.910.508

6.517.681

1.375.566

-

139.005

Özkaynaklar

23.750.636

14.550.314

11.413.457

9.080.224

7.654.051

Ödenmiş Sermaye

13.800.000

10.800.000

9.270.000

7.160.000

6.350.000

 

Kâr - Zarar Hesapları (bin TL)

2022

2021

2020

2019

2018

Faiz Gelirleri

17.232.240

7.190.739

5.011.499

4.856.159

3.391.095

Faiz Giderleri

-11.472.507

-4.388.430

-3.788.554

-3.741.609

-2.531.631

Net Faiz Geliri

5.759.733

2.802.309

1.222.945

1.114.550

859.464

Net Komisyon ve Diğer Faaliyet Gelirleri

1.066.498

556.923

239.271

183.021

154.632

Ticari Kâr / Zarar (Net)

725.709

643.073

844.842

627.029

181.863

Beklenen Zarar Karşılıkları

-277.707

-231.578

-369.469

-132.997

-81.696

Diğer Karşılık Giderleri

-166.545

-151.073

-14.281

-422

-

Personel Giderleri

-582.029

-300.661

-260.866

-225.572

-170.115

Diğer Faaliyet Giderleri

-293.179

-212.476

-151.054

-133.974

-102.346

Dönem Net Kârı

6.232.480

3.106.517

1.511.388

1.431.635

841.802