Özet Finansal Bilgiler

RAKAMLARLA TÜRK EXIMBANK

Bir ihtisas bankası olan Türk Eximbank’ın ihracata finansman desteği sağlama misyonu çerçevesinde kâr maksimizasyon hedefi bulunmamaktadır.

Bilanço Hesapları (bin TL)

2022

2021

Krediler

304.838.890

287.473.621

Toplam Aktifler

346.036.720

322.377.479

Alınan Krediler

259.018.890

250.365.374

İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)

41.722.141

37.284.304

Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları

6.507.220

5.523.837

Para Piyasalarına Borçlar

7.910.508

6.517.681

Özkaynaklar

23.750.636

14.550.314

Ödenmiş Sermaye

13.800.000

10.800.000

kredilerde %6 artış

Türk EXIMBANK’ın 2022 yılında sağladığı krediler %6 oranında artarak 304,8 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Kâr - Zarar Hesapları (bin TL)

2022

2021

Faiz Gelirleri

17.232.240

7.190.739

Faiz Giderleri

-11.472.507

-4.388.430

Net Faiz Geliri

5.759.733

2.802.309

Net Komisyon ve Diğer Faaliyet Gelirleri

1.066.498

556.923

Ticari Kâr / Zarar (Net)

725.709

643.073

Beklenen Zarar Karşılıkları

-277.707

-231.578

Diğer Karşılık Giderleri

-166.545

-151.073

Personel Giderleri

-582.029

-300.661

Diğer Faaliyet Giderleri

-293.179

-212.476

Net Dönem Kârı

6.232.480

3.106.517

Türk Eximbank’ın 2018-2022 yıllarına ait özet finansal tabloları "Finansal Bilgiler ile Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler" bölümünde sunulmuştur.