Genel Müdür’ün Mesajı

TÜRK EXIMBANK OLARAK, 2022 YILINDA İHRACATÇILARIMIZA 19,6 MİLYAR ABD DOLARI NAKDİ KREDİ SAĞLADIK VE 25,3 MİLYAR ABD DOLARI TUTARINDAKİ VADELİ ALACAĞI SİGORTA KAPSAMINA ALARAK, İHRACATÇILARIMIZA GÜVENLE SATIŞ YAPTIKLARI BİR ORTAM OLUŞTURDUK. BÖYLECE, TOPLAM 45 MİLYAR ABD DOLARI İHRACAT DESTEĞİ SAĞLADIK.

Eximbank Desteklerinin Ülkemiz İhracatına Etkisini Artırıyoruz

Küresel pazarlardaki yavaşlama ve paritenin olumsuz etkisine rağmen Türkiye ihracatta bir kez daha rekor tazeledi. Türkiye'nin 2022 yılı ihracatı 2021'e göre %12,9 artışla 254,2 milyar dolara yükselmiştir.

Geçtiğimiz yıl Ülkemiz ekonomik büyümesinin en önemli itici gücü ihracat olmuştur. Bu kapsamda Türk Eximbank’ın üstlendiği misyon daha da önem kazanmıştır. Banka olarak Ülkemiz ihracatının artışına katkıda bulunmaya ve ihracatçılarımıza ihtiyaç duydukları desteğin sağlanması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ürün ve hizmet gamımızı bu doğrultuda genişleterek ihracatçılarımıza sağladığımız destekleri artırmayı hedeflemekteyiz.

2022 yılında ihracatçılarımıza sunduğumuz desteklerin, Ülkemiz ihracat stratejilerine katkısını artıracak yeni uygulamaları devreye aldık. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz ihracatçı firma Performans Potansiyel Değerlendirme Modeli ile katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat, öncelikli sektör ve hedef ülkeleri dikkate alıyor ve bu stratejik alanlara sağladığımız desteğin payını artırıyoruz.

Stratejik dönüşüm süreci devam eden Türk Eximbank dijital odaklı bir yaklaşımla, ihracatçılarımıza sunulan hizmetin kalitesini artırmak için bir yandan süreçlerini yalınlaştırıp hızlandırırken, diğer yandan ihracatçılarımıza şube bağımlılığı olmadan hizmet sunabilir bir yapıya kavuşmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Türk Eximbank İhracata Desteğini Artırmaya Devam Edecektir

Türk Eximbank 2022 yılında ihracatçılarımızın farklı finansman ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretmeye devam etmiştir. Bu kapsamda uygulamada bulunan ürünlerimizde güncellemeler ve geliştirmeler yapılarak Bankamız hizmetlerinin kapsadığı alan genişletilmiştir. 6 Mayıs 2020 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile imzalanan 100 milyon ABD doları tutarındaki kredi anlaşmasının ikinci dilimi ile 9 Haziran 2022 tarihinde 55 milyon ABD doları tutarında murabaha kaynağı sağlanmıştır.

Sendikasyon kredilerimiz de dâhil olmak üzere yurt içi ve yurt dışı fon kaynaklarımızı çeşitlendirerek ihracatçılarımızın hizmetine sunmaya devam ettik. Türk Eximbank olarak, her yıl gerçekleştirdiğimiz başarılı işlemlerin temelinde Bankamızca yurt içi ve yurt dışı banka ve kuruluşlarla kurulan uzun süreli ilişkilerin etkili olduğunu düşünüyoruz. Sendikasyon kredileri kapsamında, Mayıs ayında 26 uluslararası finansal kurumun katılımıyla Bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan sendikasyon kredimizi %104 oranında yeniledik. Kasım ayında ise sendikasyon kredimizi yine sürdürebilirlik bağlantılı olarak 24 uluslararası bankanın katılımıyla %101,4 oranında yeniledik.

İhracatçılarımıza verilen desteğin daha üst seviyelere taşınması amacıyla diğer ihracat destek kuruluşları ve bölgesel çok taraflı finansal kuruluşlar ile yeni ortaklıklar kurmaya ve iş birliği bağlarını güçlendirmeye özel önem veriyoruz. 2023 yılında da genel ve üçüncü ülkelerde iş birliğine imkân veren mutabakat zabıtları imzalamaya devam edeceğiz.

Türk Eximbank olarak ihracatçılarımızın yanında olma misyonumuzdan hareketle, ihracatçılarımıza doğrudan temas etmek, onların ihtiyaçlarını yerinde ve daha hızlı karşılayabilmek amacıyla 23’ü şube, 11’i irtibat ofisi olmak üzere 34 farklı noktada hizmet sağlıyoruz. Böylelikle ihracatın %94’ünü gerçekleştiren illerimizde bulunarak ihracatçılarımıza olan yakın temasımızı sürdürüyoruz. Ayrıca ihtiyaç ve talepler doğrultusunda elektronik bankacılık uygulamalarımız ile şubeye ihtiyaç duyulmadan Bankamızın birçok hizmetine online platformlardan ulaşılabilir olmasını sağladık.

İhracata Toplam 45 Milyar ABD Doları Destek

Türk Eximbank olarak, 2022 yılında ihracatçılarımıza 19,6 milyar ABD doları nakdi kredi sağladık ve 25,3 milyar ABD doları tutarındaki vadeli alacağı sigorta kapsamına alarak, ihracatçılarımıza güvenle satış yaptıkları bir ortam oluşturduk. Böylece, toplam 45 milyar ABD doları ihracat desteği sağladık. 2023 yılında ise toplam desteğimizi 50 milyar ABD doları seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.

Bankamızın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2022 yılında 15.440’a ulaşmıştır. Türk Eximbank olarak tabana yayılma politikamız doğrultusunda daha fazla ihracatçı KOBİ’mize ulaşmayı hedefliyor ve son 1 yılda Bankamız desteklerinden ilk defa yararlanan 1.744 firmanın %99’unun KOBİ statüsünde olmasından memnuniyet duyuyoruz. 2017’de Bankamız hizmetlerinden faydalanan ihracatçılar içerisinde KOBİ’lerin payı %60 seviyesindeyken 2022 yılında bu oran %81’e yükselmiştir.

Türk Eximbank Diğer Yıllarda Olduğu Gibi 2022 Yılında da Ürün ve Hizmetlerine Yenilerini Ekledi

Kredi ve sigorta ürünlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesinin yanında faaliyet alanımızı da genişletmeye devam ediyoruz.

İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak ve teminat sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Eximbank ortaklığıyla kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) ile ihracatın finansmanında yeni bir dönem başlamıştır. 2022 yılında İGE kefaleti ile %93’ü KOBİ olan 2600’den fazla ihracatçı firmaya Türk Eximbank tarafından 13,5 milyar TL kredi kullandırımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2022 yılında Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank ve İGE arasında Prefinansman Destek Programına ilişkin protokol imzalanmıştır.

Katılım Bankacılığı prensipleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz fon kullandırım programlarının yanı sıra Bankamızın diğer bir önemli faaliyeti olan sigorta programlarımız kapsamında da katılım (tekafül) esaslı sigortacılık uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız tamamlanmıştır. Uygulamaya alınan program kapsamında ihracatçılarımızın 360 güne kadar vadeli ihracat alacakları ticari ve politik risklere karşı sigortalanacaktır.

TCMB ile uygulamaya aldığımız Swap Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredisinin ilk işlemini 2022 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirdik ve 2023 yılı içinde krediyi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Swap Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredisi, Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar arasında gerçekleştirilecek ticari faaliyetlerin finansmanına ilişkin ödemelerde kullanılmak üzere ilgili ülke Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında yapılan swap anlaşmasına dayalı olarak kullandırılan ve yerel para birimleri ile ticaretin desteklenmesi adına önemli bir üründür. İlk olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nden yapılan ithalatlar için uygulamaya aldığımız krediyi önümüzdeki dönemde diğer ülkeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

KREDİ VE SİGORTA ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÇEŞİTLENDİRİLMESİNİN YANINDA FAALİYET ALANIMIZI DA GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYORUZ.

Bankacılık Sektöründe İlklere İmza Atıyoruz

Faaliyet ve hizmetlerimizi sunarken ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetimsel riskleri dikkate alıyoruz. Bu kapsamda, faaliyetlerimiz ile birlikte işletme ve yatırım kredileri kaynaklı karbon ve sera gazı emisyonlarını hesaplayan ilk Banka olarak ISO 14064:2018 belgesini almaya hak kazandık.

Bunların yanı sıra, ülkemizin de taraf olduğu Paris İklim Anlaşması kapsamında, sürdürülebilirlik alanındaki küresel ve yerel tüm gelişmeleri yakından takip ederek ihracatçılarımızı bu konularda bilgilendirmeye ve desteklemeye özen gösteriyoruz.

Bundan sonrada bu sorumluluk bilinci ile ülkemizin ihracat hedefleri doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Ali GÜNEY

Genel Müdür