Türk EXIMBANK’ta Sürdürülebilirlik

Türk Eximbank, iklim değişikliğinden sosyoekonomik eşitsizliğe kadar birçok sorunla yüzleşerek hızla değişen dünyada sürdürülebilir ihracatın büyük önem arz ettiğine inanmaktadır. Bu doğrultuda faaliyetlerini yürütürken ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetimsel tüm finansal ve finansal olmayan riskleri dikkate almaktadır.

Bu çerçevede Banka, tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde yürütmek ve yönetişim yapısını da bu prensipler doğrultusunda şekillendirmek amacıyla “Sürdürülebilirlik, Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi” projesini başlatmış ve Sürdürülebilirlik İlkeleri, Çevresel ve Sosyal Etki Politikası, İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Politikası Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bu doğrultuda Bankanın kredi ve sigorta işlemlerinin çevresel ve sosyal risklerinin değerlendirilmesi ve konunun Banka’nın stratejisi doğrultusunda etkin şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Sürdürülebilirliğin yalnızca dünyanın geleceğini etkileyen değil, kurumların da gelişmesini sağlayan bir etken olduğuna inanarak, İklim Değişikliği ile Mücadele konusunda büyük öneme sahip karbon emisyonlarının takibi ve azaltımı konusunda da gerekli adımlar atılmıştır. 2021 yılı operasyonel faaliyetleri için ISO 14064:2018 Sera Gazı Doğrulama Belgesi alınmıştır. 2021 yılı verileri kullanılarak, doğrudan operasyonlarımızın yanı sıra, kullandırılan kredilerden kaynaklı karbon emisyonlarımız da hesaplanmıştır. İşletme ve yatırım kredileri kaynaklı karbon ve sera gazı emisyonlarını hesaplayan ilk Banka olarak sektöre öncülük edilmiştir. Bu kapsamdaki çalışmamız olan “Banka’nın Operasyonel Etkileri ve Kredi Kullandırmış Olduğu İhracatçıların Karbon Emisyonu Metodolojisini Kurgulama ve Hesaplama” konulu projemiz, Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Organizasyonu (EOSD) tarafından düzenlenen Küresel Sürdürülebilir Finans Konferansı’nda Sürdürülebilir Finansal Ürünler ve Servislerde En İyi İnovasyon ödülüne ve Uluslararası Çevre İletişim Zirvesinde En İyi Planlama ve Proje kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

yenilenebilir enerji

Bankamızın elektrik enerjisinin 2022 yılında yenilenebilir enerjiden karşılanması konusunda anlaşmaya varılmış ve 1.000 MWh I-REC satın alınmıştır.

Bankamızın elektrik enerjisinin 2022 yılında yenilenebilir enerjiden karşılanması konusunda anlaşmaya varılmış ve 1.000 MWh I-REC satın alınmıştır.

Öte yandan 2021 yılı faaliyetlerini içeren Banka’nın ilk Sürdürülebilirlik Raporu 28 Temmuz 2022’de (Dünya Doğa Koruma Gününde) yayımlanmıştır. Bunun yanında, Banka’da sürdürülebilirlik alanındaki küresel ve yerel gelişmelerin bilinirliğinin sağlanması ve sürdürülebilirliğin çalışanlar tarafından benimsenmesi için Sürdürülebilirlik Bülteni hazırlanmaktadır. Güncel gelişmeleri takip etmek için TBB Bankacılık Çalışma Grubu Toplantılarına ve çeşitli kuruluşların (ERTA, Integrated Reporting, UNEP vb.) sürdürülebilirlik alanındaki webinarlarına düzenli katılım sağlanmakta ve üst yönetim bilgilendirilmektedir.