Esas Sözleşme Değişiklikleri

Türk Eximbank’ın 12 Ocak 2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında esas sözleşmenin “Bankanın Sermayesi” başlıklı 7 nci ve “Sermayenin Artırılması” başlıklı 8 inci maddeleri değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiş ve kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Banka’nın 26 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında, esas sözleşmenin 7 nci ve 8 inci maddeleri güncellenmiş, kayıtlı sermaye tavanı 17.500.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Banka’nın 14 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında ise esas sözleşmenin 7 nci maddesi tekrar revize edilerek, bu kez kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000.000 Türk Lirasına yükseltilmiştir. Banka Yönetim Kurulu’nun 29 Aralık 2021 tarihli kararı ile Banka esas sermayesi, güncel esas sermaye tutarı olan 13.800.000.000 Türk Lirasına yükseltilmiştir.