Türk EXIMBANK’ın 2022 Yılı Destek Hizmeti Aldığı Faaliyet Konuları

Türk Eximbank, BDDK tarafından 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankaların Destek Hizmeti Alımlarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında 2022 yılı içerisinde detayları aşağıda yer alan 16 adet destek hizmeti almıştır:

Destek Hizmet Kuruluşu

Banka’nın Aldığı Hizmet

Fineksus Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş.

Swift ServisBüro GWCP & DRCP ve Swift Alliance Sistem Destek ve Danışmanlık

Datasafe Arşivleme Hizmetleri A.Ş.

Arşiv Saklama Hizmetleri

Vizyoneks Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Sigorta Uygulaması İyileştirme Çalışmaları Hizmeti Alımı

Vizyoneks Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Sigorta Uygulaması Bakım Hizmeti Alımı

Vizyoneks Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Sigorta Uygulaması Geliştirme Hizmeti Alımı Destek Hizmeti

Avi Gayrimenkul Yatırım Değerleme ve Danışmanlık A.Ş

İpotek ve Rehin Tesisi İşlemleri

ESG Strateji Dan. ve Eğt. Ltd. Şti.

Kredi ve Sigorta Faaliyetlerinde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Değerlendirme Modeli Revizyonu

BTC Bilişim Hizmetleri A.Ş

SAP TRM Uygulaması Lisans Güncelleme, Bakım ve BASIS Teknik Destek

BTC Bilişim Hizmetleri A.Ş

SAP TRM Uygulaması Basis Teknik Destek Hizmeti

Modefinance SRL

Rating/Scoring ve Limit Karar Modelleri Bakım Destek Hizmeti

İş Yazılım Donanım Elektronik Danışmanlık Ltd.Şti.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Bakım Destek Hizmeti

Mirsis Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Yazılım Geliştirme Çalışmaları Danışmanlık Hizmeti Alımı

JForce Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Yazılım Geliştirme Çalışmaları Danışmanlık Hizmeti Alımı

RDC Partner Bilişim Dan. ve Tek.Hiz. A.Ş

Yazılım Geliştirme Çalışmaları Danışmanlık Hizmeti Alımı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.

Satınalma Talep ve Yönetim Sistemi

Experian Bilgi Hizmetleri Ltd.Şti.

Kredi Dönüşüm Projesi Faz-1 Danışmanlık Destek Hizmeti

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi

Veri Yedekleme ve Barındırma Destek Hizmeti

Veripark Yazılım A.Ş.

İnternet ve Mobil Şube Yenileme Hizmeti Alımı Destek Hizmeti

Tablodaki destek hizmetlerinin alınmasından önce, ilgili mevzuatın öngördüğü üzere, alınacak destek hizmetleri ile ilgili olarak “Risk Yönetimi Programları” ve bu hizmetlerden doğabilecek riskler ve bunların yönetilmesine ve beklenen fayda ve maliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin “Risk Analizi Raporları” ile birlikte, hizmet alınacak kuruluşların teknik donanım, altyapı, mali güç, tecrübe, bilgi birikimi, insan kaynağı ve ilgili mevzuat gereklilikleri açısından aranan şartları taşıdıklarına dair “Teknik Yeterlilik Raporları” hazırlanmıştır.

Diğer taraftan, destek hizmeti alınan firmaların niteliklerinden ve sundukları hizmetlerden kaynaklanabilecek risklerin nispi öneminin ölçüldüğü ampirik bir risk değerlendirme çalışması yapılmış ve buna göre destek hizmeti alınan firmalar denetimlere tabi tutulmuştur. Yapılan değerlendirme ve denetimler sonucunda, söz konusu destek hizmetlerinin alınmasında Banka’nın iç sistemlerinin etkin ve yeterli bir şekilde işletilmesini veya iç kontrol ya da iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesini engelleyici seviyede herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.