Duyurular

Euro Muhabir Değişikliği Hk. / Euro Correspondent Bank Change

31 Mart 2016

EURO Muhabir Değişikliği Hk. / EURO Correspondent Bank Change

01.04.2016 tarihi itibariyle Bankamız Euro muhabiri CITIBANK N.A. LONDON olarak değişecektir.

Bankamıza yapılacak Euro ödemelerin aşağıda bilgileri verilen hesaba yapılması gerekmektedir.

(Hazine ve fonlama işlemleri hariçtir.)

MUHABİR BANKA BİLGİLERİ

Döviz Kodu : EUR

Banka Adı : CITIBANK N.A. LONDON

BIC Kodu : CITIGB2L

Hesap Numarası : 11878522

IBAN : GB82CITI18500811878522

As of 01.04.2016 our correspondent bank for EURO will be CITIBANK N.A. LONDON.

Please take into consideration below mentioned Bank information for subsequent payments.

(Treasury transactions and funding operations are excluded.)

CORRESPONDENT BANK INFORMATION

Currency Code : EUR

Name : CITIBANK N.A. LONDON

BIC Code : CITIGB2L

Account No : 11878522

IBAN : GB82CITI18500811878522