Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrınakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.
?

Reeskont Kredisi

İhracatçılarımızın ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını çok uygun maliyetlerle finanse ediyoruz.

Ürün Detayı

Reeskont Kredisi

Kimler için uygun? İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımız, döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalarımız ve tüm ihracatçılarımıza kullandırmaktayız.

Ürün Detayı
?

Sevk Sonrası Reeskont Kredileri

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi programımız ile ihracat alacaklarınızı iskonto ediyor, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacınızı karşılıyoruz.

Ürün Detayı

Sevk Sonrası Reeskont Kredileri

Kimler için uygun?

Ürün Detayı
?

KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi

İhracatçı KOBİ’lerimizin ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üretici) imalatçı KOBİ’lerimizin uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini artırıyor,...

Ürün Detayı

KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi

Kimler için uygun? İhracatçı KOBİ’lerimiz ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üretici) imalatçı KOBİ’lerimiz için uygundur.

Ürün Detayı
?

İhracata Hazırlık Kredisi

İhracatçılarımızın uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini artırıyor, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Ürün Detayı

İhracata Hazırlık Kredisi

Kimler için uygun? Bu krediyi, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçılarımız ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai...

Ürün Detayı
?

Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine tahsis edilen bir ihracat kredisidir.

Ürün Detayı

Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi

Kimler için uygun? Bu krediden; Diş Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) yararlanır.

Ürün Detayı
?

Sevk Öncesi İhracat Kredisi

Sevk Öncesi İhracat Kredisi programımız ile ihracatçılarımızın ve ihracata yönelik mal üreten (nihai üretici) imalatçılarımızın ihracat öncesi kısa vadeli...

Ürün Detayı

Sevk Öncesi İhracat Kredisi

Kimler için uygun? Sevk Öncesi İhracat Kredileri Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde yerleşik ihracatçılar, imalatçılar, serbest bölge kullanıcıları ve...

Ürün Detayı

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bana Uygun Çözümü Bul
?

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi

Firmalara, işletme sermayesi ihtiyaçları için harcama belgelerine dayalı finansman desteği sağlıyoruz.

Ürün Detayı

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi

Kimler için uygun? Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçılarımız ve imalatçı-ihracatçılarımız, ihracatçılarımız ile Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde...

Ürün Detayı
?

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

İhracata yönelik mal üreten imalatçıların veya imalatçı-ihracatçıların makine, teçhizat ve aksam harcamalarına finansman sağlıyoruz.

Ürün Detayı

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

Kimler için uygun? Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı, döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmalara ve Türkiye’de kurulan...

Ürün Detayı
?

Özellikli İhracat Kredisi

Özellikli İhracat Kredisi programımız ile ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan...

Ürün Detayı

Özellikli İhracat Kredisi

Kimler için uygun? Yurt dışından sağlanan fon kuruluşunun zorunlu kıldığı nitelikleri taşıyan Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçılarımız...

Ürün Detayı
?

Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı

Ürün Detayı

Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı

Kimler için uygun?

Ürün Detayı
?

Marka Kredisi

Türk markasının geliştirilmesine, yurt dışında tutundurulmasına ve yaygınlaştırılmasına veya yurt dışından marka satın alımına yönelik yapılan harcamalarınızı...

Ürün Detayı

Marka Kredisi

Kimler için uygun? Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı firmalar, Türkiye'de kurulan Serbest Bölgelerde üretime veya alım...

Ürün Detayı
?

İhracat Alacakları İskonto Programı

İhracat Alacakları İskonto programımız kapsamında, ihracatçılarımızın sermaye malı ihracatından doğan vadeli alacaklarını iskonto ediyoruz.

Ürün Detayı

İhracat Alacakları İskonto Programı

Kimler için uygun?

Ürün Detayı
?

Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

Gemi inşa/ihraç edecek ihracatçılarımızın gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılıyor, rekabet güçlerini destekliyor, yurt dışındaki müşterileri...

Ürün Detayı

Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

Kimler için uygun? Gemi inşa/ihraç edecek ihracatçılarımız.

Ürün Detayı
?

Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi

İhracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin arttırılması amaçlı yatırım harcamalarınızı finanse ediyoruz.

Ürün Detayı

Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi

Kimler için uygun? Yurt Dışı Mağazalar Kredisi kapsamında krediye konu olan yatırım projesinin uygunluğu Bankamız tarafından belirlenmektedir.

Ürün Detayı
?

Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı

İhracatçılarımızın ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmalarımızın finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finansmanı amaçlanmaktadır.

Ürün Detayı

Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı

Kimler için uygun? İhracatçı, İmalatçı-İhracatçı, İhraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı, Türkiye’de kurulu serbest...

Ürün Detayı

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bana Uygun Çözümü Bul
?

Turizm Kredisi

Turizm Kredisi programımız ile turizm işletmelerinin, seyahat acentalarının, yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de yerleşik özel havayolu firmalarının...

Ürün Detayı

Turizm Kredisi

Kimler için uygun? Turizm Kredisi Programımız ile turizm işletmelerinin, seyahat acentalarının, yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de yerleşik özel havayolu firmalarının...

Ürün Detayı
?

Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi

Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi programımız ile Türkiye’de yerleşik uluslararası nakliyat firmalarımızın, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan...

Ürün Detayı

Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi

Kimler için uygun? Türkiye’de yerleşik uluslararası nakliyat firmalarımız, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalarımız ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü...

Ürün Detayı
?

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi

Türkiye’de yerleşik firmaların yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetler ile yurtdışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım,...

Ürün Detayı

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi

Kimler için uygun? Müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri, yabancı bandıralı uçak/gemi/tır bakım ve onarımı, yurt dışında yerleşiklere yönelik yurt içinde...

Ürün Detayı
?

Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

Firmalarımızın yurt dışı fuarlara katılım sağlayarak pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmalarını teşvik ediyor, bu yolla yurt dışı pazar paylarını...

Ürün Detayı

Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

Kimler için uygun? Türkiye’de yerleşik kurum ve kuruluşlar ile bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişi tacir veya ticaret şirketi şeklinde faaliyet gösteren; Yurt dışı fuar...

Ürün Detayı
?

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi

Müteaahhit/müşavir firmaların yurtdışında üstlendikleri projelerden doğmuş tahsil edilemeyen hakkedişleri kapsamında köprü finansman sağlanmaktadır.

Ürün Detayı

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi

Kimler için uygun? Krediye konu olan projelere ilişkin işlerin devam ettiğini ilgili ülkelerdeki Ticaret Müşaviri/T.C. Büyükelçiliği’nce düzenlenecek olan belgeler ile tevsik...

Ürün Detayı
?

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı

Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanı sıra, yeni pazarlara açılmalarını teminen yurt...

Ürün Detayı

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı

Kimler için uygun? Yurt dışında proje üstlenmiş müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmalar yararlanabilir.

Ürün Detayı

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bana Uygun Çözümü Bul