Asya Tipi Emtia/Kıymetli Maden Swap

Asya Tipi Emtia/Kıymetli Maden Swapı ile İhracatçı, belli bir vade boyunca düzenli aralıklarla almak/satmak durumunda olduğu emtia ve/veya kıymetli madeni vade boyunca düzenli olarak ödeyeceği sabit bir fiyat karşılığında alıp/satarak fiyat hareketlerine karşı korunma sağlamaktadır.

Asya Tipi Emtia/Kıymetli Maden Swapı Nedir?

Belirli aralıklarla (günlük, haftalık, aylık vb.) aynı miktarda emtia/kıymetli madenin, vade boyunca sabit bir fiyattan almımının/satımının yappıldığı işlemlerdir.

Ürünün Amacı Nedir?

Komisyon ve prim ödemesi olmaksızın, tekrarlayan dönemlerdeki işlemler için ortalama bir maliyet oluşturulmasını sağlamaktadır.

İşlem Hangi Emtia/Kıymetli Madenler İle Yapılmaktadır?

Asya Tipi Emtia/Kıymetli Maden Swapı işlemine konu emtialar; petrol, jet yakıtı, fuel oil, doğalgaz, bakır, kömür, demir, alüminyum, mısır, buğday, soya, pamuk, kıymetli madenler; altın, gümüş, paladyum, platinyum ve Hazine Daire Başkanlığı’nın karar vereceği emtia/kıymetli madenlerdir.

Vade ve İşlem limiti ne kadar?

İhracatçının talep edebileceği minimum işlem tutarı 20.000 ABD Doları ve muadili emtia/kıymetli madenlerdir ve işlemlerin vadesi en çok 360 gündür.

İşlem vadesi ilgili para birimlerinin resmi tatil günlerinde olamayacaktır.

İşlemler için türev limitine ihtiyaç duyulmaktadır. İhracatçının maksimum türev işlem limiti, İhracatçıya tahsis edilen genel limitin yüzde 50’si ya da 25 milyon dolar ile sınırlıdır.

Maliyeti Nedir?

Banka tarafından herhangi bir işlem ücreti ya da komisyon alınmamaktadır. Teminat karşılığında işlem yapılmaktadır.


Daha detaylı bilgi almak için 0 850 200 5631 veya 0 850 200 5638 numaralı telefonlardan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Asya Tipi Emtia/Kıymetli Maden Swapı - Örnek İşlemler?

Örnek İşlemler

Emtia/Kıymetli Maden Türev İşlemlerine ait örneklerimize göz atabilirsiniz.

Emtia/Kıymetli Maden Türev İşlemleri

Sıkça Sorulan Sorular

Asya Tipi Emtia/Kıymetli Maden Swapı İşlemlerinden Kimler Yararlanabilir?

İhracatçının, Bankada firma bilgilerinin kayıtlı olması, İhracatçı ile Banka arasında “Genel Kredi Sözleşmesi”nin imzalanmış olması ve gerekli teminatların Banka nezdinde tesis edilmiş olması,

İhracatçı ile Banka arasında “Türev Ürünler Çerçeve Sözleşmesi” ve bu sözleşmenin Ek’leri olan “Genel Risk Bildirim Formu” ile “Tezgahüstü Türev İşlemler Risk Bildirim Formu”nun imzalanması ve “Uygunluk Testi”nin doldurulması gerekmektedir.

 

İşlem yapabilmek için özel şart aranmakta mıdır?

İlgili belgeleri tarafımıza ulaştıran tüm ihracatçılarımız kredi kullanım, ihracat taahhüdü gibi özel şartlar aranmadan işlem yapabilmektedir.

Nasıl Müracaat Edilir?

Bankamızda halihazırda “Firma Bilgileri” kayıtlı olan ihracatçılarımızın;

“Genel Kredi Sözleşmesi”ni imzalaması ve türev işlem limiti tahsis edildikten sonra; 2 nüsha halinde imzalanmış, “Türev Ürünler Çerçeve Sözleşmesi” ve bu sözleşmenin Ek’leri olan “Genel Risk Bildirim Formu” ile “Tezgahüstü Türev İşlemler Risk Bildirim Formu“ ve “Uygunluk Testi”nin orijinal nüshaları ile sözleşmede imzası bulunan şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirkülerini elden ve/veya posta-kurye ile Hazine Orta Ofis Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.

Teminat Nedir?

İhracatçının yükümlülüğünü yerine getirmeme riski garanti altına alınmadığından Asya Tipi Emtia/Kıymetli Maden Swapı sözleşmelerinde kredi riski bulunmaktadır. Banka bu risk karşılığında İhracatçıdan başlangıç teminatı ve gerekli durumlarda sürdürme teminatı talep eder.

Temin edilecek teminat tutarlarının TL karşılığının belirlenmesinde Bankamız döviz alış kuru esas alınacaktır. İlgili işlemler için, türev işlem limiti dahilinde, her bir işlem özelinde ayrı teminat tesis edilecektir. Her bir işlemin vadesi temin edilen teminatın vadesinden 10 gün öncesi ile sınırlıdır. Başlangıç ve sürdürme teminatı seviyesi işlem bazında Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Kabul Edilen Teminat Türleri Nelerdir?

 • Banka teminat mektupları,
 • Nakit blokaj,
 • Moody’s tarafından, Ülke Risk Derecelemesi Aa1 ve üstü olarak derecelendirilen ülkelerin ihraç ettiği menkul kıymetler,
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler,
 • Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilen menkul kıymetler,
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Akbank T.A.Ş, T. Garanti Bankası A.Ş, T. İş Bankası A.Ş, T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin ihraç ettikleri menkul kıymetler,
 • ve Bankanın uygun göreceği diğer teminatlar kullanılabilmektedir.
 

Başlangıç ve Sürdürme Teminatı Nedir?

İşlemi yapabilmek için İhracatçı tarafından Bankaya teminat olarak verilmesi gereken tutar başlangıç teminatıdır. Sürdürme teminatı ise, işlemin vade süresi boyunca, piyasadaki kur dalgalanmalarından olumsuz etkilenmesi sonucunda başlangıç teminatının düşebileceği alt seviyedir. Sürdürme teminatı oranı başlangıç teminatı oranının yüzde 50’sidir.

İşlemin vadesine göre belirlenecek olan teminat oranları tabloda belirtilmiştir.

İşlemlerin vadelerine göre belirlenecek olan teminat oranları tabloda belirtilmiştir.

 

Gün Sayısı

Başlangıç Teminatı Oranı

Sürdürme Teminatı Oranı

30 güne kadar

20%

10%

31-90 gün

22%

11%

91-180 gün

24%

12%

181-360 gün

26%

13%

 

Teminat Tamamlama Çağrısı Nedir?

Başlangıç teminatının günlük yapılan değerleme sonucunda yüzde 50 seviyesinin altına düşmesi durumunda teminat tamamlama çağrısı yapılarak, teminatın tekrar başlangıç teminatı seviyesine çıkartılması talep edilecektir.

Asya Tipi Emtia/Kıymetli Maden Swapı İşlem Tarihinde Neler Yapılmalı?

 • İşlemler vade sonunda nakdi uzlaşmalı olarak yapılır, nakdi uzlaşmanın hangi para birimi üzerinden yapılacağı Banka tarafından belirlenir.
 • Türev işlem limiti tahsis edilen ve teminat alınan İhracatçı ilgili şartları belirten ve firmayı temsile yetkili kişi(ler)ce imzalanan “Asya Tipi Emtia/Kıymetli Maden İşlem Yapma Formu”nu Bankaya iletir.
 • İşlemin yapılmasıyla birlikte, gerekli başlangıç teminat tutarı bloke edilerek İhracatçı tarafından temin edilen teminat tutarından ve türev işlem limitinden düşürülür.
 • Teminat tutarlarına bloke koyulmasından itibaren İhracatçının işlem yapmaktan vazgeçme hakkı ya da işlem yapmak istediği tutarı değiştirme hakkı yoktur. Bankanın işlem tutarını azaltma hakkı saklıdır.
 • Banka, işlem sonucunu İhracatçıya işlem günü göndereceği AEmtia/Kıymetli Maden Swapı İşlem Dekontu ile teyit eder.
 • İhracatçı, firmayı temsile yetkili kişi(ler)ce imzalanan Asya Tipi Emtia/Kıymetli Maden Swapı İşlem Dekontuna “Tebellüğ ve Kabul edilmiştir” ibaresi yazarak Dekontu işlem günü Bankaya iletir.
 • Bankanın, işlem dekontunun aslını İhracatçının adresine işlem tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde yollamasını müteakiben İhracatçı, dekontun ıslak imzalı aslını Bankaya 5 (beş) iş günü içinde posta veya kurye ile teslim eder.

İşlem Süresince Neler Yapılmalı?

 • İhracatçının herhangi bir sebeple işlem vadesinden önce işlemden vazgeçmesi durumunda o günkü piyasa koşullarına göre işlem tek taraflı olarak Banka tarafından değerlendirilir ve Banka tarafından piyasa koşulları baz alınarak belirlenen ceza tutarı İhracatçının ilgili teminatından tahsil edilir.
 • Günlük olarak yapılan değerleme sonucunda eğer İhracatçı açısından kar oluşursa, teminat tutarında bir değişiklik olmaz.
 • Günlük olarak yapılan değerleme sonucunda eğer İhracatçı açısından zarar oluşursa ve oluşan zarar tutarı başlangıç teminatının Genel Müdürlük tarafından belirlenen sürdürme teminatı seviyesinin altına düşmezse teminat tamamlama çağrısı yapılmaz.
 • Günlük olarak yapılan değerleme sonucunda eğer İhracatçı açısından zarar oluşursa ve oluşan zarar tutarı başlangıç teminatını Genel Müdürlük tarafından belirlenen sürdürme teminatı seviyesinin altına düşürürse teminat seviyesi başlangıç teminatı tutarına tamamlanır.
 • İhracatçı teminat tamamlama çağrısına 2 (iki) iş günü içinde uymazsa temerrüt esasları yürürlüğe girer ve İhracatçının teminatları tazmin yoluna gidilir.
 • Banka, işlemin vadesi boyunca işlem detaylarına, teminat ve kar/zarar durumuna ilişkin İhracatçıya bildirimde bulunur ve aylık olarak düzenlenen hesap ekstresini gönderir.

İşlemin Vadesinde Neler Yapılmalı?

 • Asya Tipi Emtia/Kıymetli Maden Swapı işleminin vadesinde nakdi uzlaşmada (netleşme) kullanılacak fiyatlar, işlemin vadesinde Banka tarafından belirlenir ve belirlenen fiyatlar internet sitesinde veya doğrudan müşteriye ilan edilir.
 • İşlem sonucunda nakdi uzlaşma fiyatı dikkate alınarak yükümlü olan taraf, alacaklı tarafa yükümlülüğünü Banka tarafından belirlenen saate kadar yerine getirir. İşlemin vadesinde, yükümlü tarafın ödeyeceği tutar, nakdi uzlaşma tutarıdır. Bu tutar; Asya Tipi Emtia/Kıymetli Maden Swapı İşlem Dekontunda belirtilen Emtia Vadeli Fiyatı ile Banka tarafından Vade Günü ilan edilen veya müşteriye bildirilen Nakdi Uzlaşma Fiyatı arasındaki farkın, Asya Tipi Emtia/Kıymetli Maden Swapı İşlem Dekontunda belirtilen İşlem Miktarı ile çarpılması ile bulunur. Ancak, nakdi uzlaşma tutarından varsa vergi kesintisi yapılarak net ödeme yapılır.
 • İhracatçının yükümlü olduğu durumda belirtilen saate kadar yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda temerrüt esasları yürürlüğe girer ve İhracatçının teminatları tazmin yoluna gidilir. İhracatçı bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Yükümlülük yerine getirilmediği takdirde teminat serbest bırakılmaz.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.