Bağımsız Denetim Firması

Genel Kurul Tarafından 2024 Hesap Dönemine İlişkin Seçilen Bağımsız Denetim Firması

GENEL KURUL TARAFINDAN 2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN SEÇİLEN BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.