Bağımsız Denetim Firması

2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN GENEL KURUL TARAFINDAN SEÇİLEN BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.