Bağımsız Denetim Firması

GENEL KURUL TARAFINDAN 2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN SEÇİLEN BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.