Bağımsız Denetim Firması

GENEL KURUL TARAFINDAN 2019 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN SEÇİLEN BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.