Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi

Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi programımız ile Türkiye’de yerleşik uluslararası nakliyat firmalarımızın, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalarımızın ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmalarımızın yurtdışı taşımacılık faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla finansman sağlıyoruz.

Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi nedir?

Türkiye’de yerleşik uluslararası nakliyat firmaları, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmalar tarafından kredi vadesi içerisinde yapılacak taşımacılık hizmetlerinin finansmanına yönelik olarak kullandırılan kredi programıdır.

İlgili kredide tüzel kişiliği haiz nakliyat firmaları tarafından;

 • Yurtdışına ihraç malı (yükü) götürülmesi,
 • Yurtdışından yurtiçine ithal malı (yükü) getirilmesi,
 • Transit mal (yük) taşımacılığı yapılması

“Taşımacılık Hizmeti” olarak ifade edilecektir.

 Hangi Firmalar için uygun?

Kredi imkânından yararlanabilecek uluslararası taşımacılık türleri şunlardır:

 • Uluslararası Karayolu Taşımacılığı
  Uluslararası karayolu nakliyat işi gerçekleştiren;
  · Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) (varsa),
  · L2 Yetki Belgesi veya
  · R2 Yetki Belgesi veya
  · Taşıma İşleri Organizatörü(TİO) Yetki Belgesi bulunan
 • Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı
  Uluslararası denizyolu nakliyat işi gerçekleştiren;
  · Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa),
  · Denize Elverişlilik Belgesi,
 • Uluslararası Havayolu Taşımacılığı
  Uluslararası havayolu nakliyat işi gerçekleştiren;
  · Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa),
  · İşletme Ruhsatı bulunan

Taahhüt Vadesi nedir?

Kredi konusu ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü, kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde gerçekleştirilen ihracatla veya döviz kazandırıcı hizmet gelirleriyle kapatılır. Kredi vadesinin 24 aydan daha uzun olması durumunda taahhüt vadesi kredi vadesi ile aynı olacaktır.

Firma limiti nedir?

Firma limitleri Bankamızca yapılacak tahsis çalışması kapsamında firma bazında belirlenmektedir.

Teminat Koşulları nelerdir?

 • Kesin Teminat Mektubu,

karşılığında kullandırılır.

Vade seçenekleri nelerdir?

Vade seçenekleri, internet sitemizde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

Kredinin Faiz Oranı nedir?

Kredilere uygulanacak faiz/kar payı oranları; kredi vadesi, kredi tutarı ve para birimine göre belirlenmektedir.

Faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.

 

Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

Türkiye’de yerleşik uluslararası nakliyat firmalarımız, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalarımız ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmalarımız için uygundur.

Gerekli Belgeler

 • Kredi Talep Formu
 • VRHİB kapsamında kullanılacak krediler için Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi fotokopisi,
 • Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü’nden alınmış yetki belgesinin fotokopisi ( C2, L2, R2 ve TİO ),
 • Denize Elverişlilik Belgesi (Denizyolu),
 • Ulaştırma Bakanlığı’nca verilmiş işletme ruhsatı fotokopisi (Havayolu),
 • Teminat/Kefalet mektubu düzenleyecek banka/Kredi Garanti Fonu tarafından düzenlenecek niyet mektubu,
 • VRHİB kapsamı dışında kullandırılan, döviz kredisi için başvuruda bulunan firmanın döviz kazandırıcı hizmet bağlantısını gösteren belge,

Bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilecek bilgi ve belgelerin Bankamıza sunulması gerekmektedir.

Bu belgelerin yanı sıra kredi kullanıcısı firmanın özel durumuna göre gerekli görülecek her türlü bilgi ve belgeyi Bankamızın talep etme hakkı saklıdır.

Başvuru Evrakları

Teminatlar

Taahhüt Belgeleri

 • DKH-Fatura/Özel Fatura/Serbest Bölge İşlem Formu Bildirimi DKH-Fatura/Özel Fatura/Serbest Bölge İşlem Formu BildirimiHizmet ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla kredi müşterisi tarafından ‘yurtdışı hizmet ihracı geliri faturası’ ibrazında kullanılır.

Diğer Belgeler

Kredi Ödeme Planı HesaplaBu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.