Devlet Garantili Alıcı Kredileri

Devlet Garantili Alıcı Kredileri programımız kapsamında, ülkemizden ithalat yapmayı planlayan yabancı kamu kurumlarına, devlet garantisi altında alıcı kredisi kullandırıyoruz.

Alıcı kredisi niteliğindeki bu program kapsamında, yabancı kamu kuruluşlarının ülkemizden yapacağı alımlara devlet garantisi altında finansman sağlıyoruz.

Kapsam

Türkiye’den gerçekleşecek Türkiye menşeli tüketim ve sermaye mallarının ihracatına finansman sağlıyoruz.

24 aydan kısa vadeli kredilerde Bankamız finansmanı, Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatın kontrat bedelinin azami %100’üne kadar olabilir. Ancak 24 ay ve daha uzun süreli vadelerde, OECD Resmi Destekli İhracat Kredileri Uzlaşısı uyarınca, Bankamız finansmanı ihracat kontrat bedelinin %85’i ile sınırlıdır. Söz konusu kontratlardaki bakiye %15’in, yabancı alıcının kendisi veya kredi borçlusu kurum tarafından finanse edilmesi gerekmektedir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Resmi kredi başvurusu, Bankamıza devlet adına borçlanma yetkisine haiz kurum tarafından yapılmalı ve talep edilen kredi tutarı, vade gibi detayları ve işleme ilişkin kontratı içermelidir.

Başvuruları, OECD Resmi Destekli İhracat Kredileri Uzlaşısı ve Bankamız değerlendirme kriterlerine göre değerlendiriyoruz. Değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde, kredi anlaşmasını borçlu kurum ile imzalıyoruz.

Avantajları Nelerdir?

 • İhracatçılarımızın yabancı alıcılarına, ürün paketinin yanı sıra finansman paketi de sunabilmesine olanak tanıyoruz.
 • Borçlanma kapasitesine bağlı olarak, yabancı devletlerin ülkemizden yapacağı alımlara, kısa, orta-uzun vadeli finansman sağlıyoruz.
 • İhracatçılarımızın satış potansiyelini arttırıyoruz.
 • Yabancı devletlerin açmış olduğu uluslararası ihalelere yönelik, ihracatçılarımız lehine niyet mektubu düzenliyoruz.

Şartlar Nelerdir?

 • Program kapsamında, Türkiye’den ihraç edilecek Türkiye menşeli mal tutarının 24 aydan kısa vadeli kredilerde %100’üne, 24 ay ve daha uzun vadeli kredilerde ise %85’ine kadar kredi sağlayabiliyoruz. Üçüncü ülkelerden yapılacak ihracat, Bankamız finansmanına konu edilememektedir.
 • Kredi ilişkisine gireceğimiz ülkelerde üstleneceğimiz risk tutarını, borçlunun mukim olduğu ülkenin ekonomik ve politik durumunu etkileyen her türlü güncel veriyi değerlendirerek belirliyoruz.

Maliyetler Nelerdir?

Alıcı kredisi niteliğindeki Program kapsamında tahsis edilen kredilerden doğan maliyetler, genel olarak doğrudan kredi borçlusu tarafından karşılanır. Başlıca maliyet unsurları:

 • Faiz (Bankamız kaynak maliyetleri dikkate alınarak, işlem bazında belirlenir.),
 • Risk Primi (OECD Resmi Destekli İhracat Kredileri Uzlaşısı kapsamında bir defaya mahsus tahsil edilir.),
 • Komisyon (Yönetim Komisyonu, Taahhüt Komisyonu).
Devlet Garantili Alıcı Kredileri - Örnek İşlemler?

Örnek İşlemler

Destek verdiğimiz projelere göz atmak ister misiniz?

Örnek İşlemler

Nasıl Kullanılır?

Başvurudan, kredi kullandırımına kadar 7 aşamadan oluşan süreci inceleyerek nasıl yapıldığını anlayabilirsiniz:

 1. Türk Eximbank ile iletişime geçilmesi:

  İhracatçı firma, finanse edilecek işlem hakkında Türk Eximbank ile irtibata geçer. İhracatçı ile yabancı alıcısı arasında sözleşme imzalanmadan, Bankamız ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.

 2. Kredi başvurusu:

  Kredi başvurusunu, devlet adına borçlanma yetkisine haiz muhtemel borçlu (yabancı bakanlık, kurum ya da banka) doğrudan Türk Eximbank’a yapmalıdır. Başvuru mektubu, işlem hakkındaki bilgileri, öngörülen kredi miktarını ve teminatı içermelidir. İhracatçı ile alıcı arasında imzalanan kontrat, başvuru mektubuna eklenmelidir.

 3. Finansman teklifi:

  Borçlu olması planlanan kurumun talebine istinaden, Türk Eximbank, önemli hüküm ve şartları içeren finansman teklifini borçluya yapar.

 4. Kredi tutarının belirlenmesi:

  Borçlu finansman teklifini kabul ettikten sonra Türk Eximbank, kredinin miktarını sözleşmedeki Türkiye menşeli malların içeriğini de göz önünde bulundurarak belirler.

 5. Kredi anlaşması:

  Kredi anlaşması, Türk Eximbank ile borçlu arasında mutabık kalınan hüküm ve koşulları içerir.

 6. Kullandırım:

  İhracatçı tarafından hazırlanan, alıcı ve borçlu tarafından onaylanan ödeme sertifikaları, borçlunun kullandırım talebi ile eş zamanlı olarak Türk Eximbank'a iletilir. İhracatın gerçekleştiğine dair evrak tevsiki uygun bulunur ise, ihracatçının Türkiye'deki banka hesabına ödeme yapılır ve borçlunun kredi hesabı borçlandırılır.

 7. Geri ödeme:

  Anapara geri ödemeleri ve faiz ödemeleri, borçlu tarafından kredi anlaşmasında belirtilen şartlar çerçevesinde gerçekleştirilir. İhracatçının kurulum sorumluluğu bulunan işlemlerinde, sevkiyat döneminde, 6’şar aylık aralıklarla yalnızca faiz ödemeleri yapılır. İlk anapara geri ödemesi, kurulumun tamamlanma döneminin bitiminden en fazla 6 ay sonra yapılır. Eğer ihracatçının kurulum sorumluluğu yok ise, ana para geri ödeme tarihi, ağırlıklı ortalama sevkiyat süresi baz alınarak belirlenir. Her iki alternatifte, anapara geri ödemeleri, eşit taksitler halinde 6 ayda bir yapılır.

Kimler Yararlanabilir?

 • Ülkemizden yapacağı alımlara finansman sağlanmasını talep eden yabancı kurum ve kuruluşlar, “devlet garantisi” sağlanması halinde alıcı kredisi niteliğindeki bu programımız için başvuru yapabilirler.
 • Programdan faydalanabilmesi için temel ölçütler, ihraç edilecek malın Türkiye menşeli olması, “devlet garantisi” sağlayacak devletin, sürdürülebilir borçlanma ilkeleri kapsamında ticari koşullarda borçlanma limitinin olmasıdır.

Kimler Başvurabilir?

"Alıcı Kredisi" niteliğindeki bu Programımıza, ilgili ülkenin devlet garantisi teminatı altında borçlanma yetkisine haiz kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan başvuruda bulunmasını bekliyoruz.

Başvuru mektubunun, talep edilen kredi tutarını, teminatları ve işlem bilgilerini içermesini; ayrıca ekinde, alıcı ile ihracatçı firma arasında imzalanmış “kontrat”ın da sunulmasını talep ediyoruz.

Hangi Ülkeler?

Prensip olarak, Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Kuzey Kore dışındaki ülkeleri kapsamakla birlikte, belirli ülkelerin Bankamız finansmanına erişiminde zaman zaman sınırlamalar bulunabilmektedir. Bankamızca yabancı bir devlete “ticari koşullarda” kredi tahsis edilebilmesi için, öncelikle ilgili devletin:

 • IMF ve Dünya Bankası tarafından belirlenen “Sürdürülebilir Borçlanma Prensipleri” uyarınca ticari koşullarda borçlanma kapasitesinin bulunması,
 • Uluslararası yaptırımlara tabi olmaması,
 • Devlet garantisi sağlaması,
 • Ülkemizden Türkiye menşeli tüketim ve/veya yatırım malı ithalatı gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Faaliyette bulunulacak ülkeler ve bu ülkelere açılabilecek kredi limitleri için Ülke Limitleri Listesi’ne ve Sürdürülebilir Borçlanma sayfasına bakmanızı öneririz.

Sıkça Sorulan Sorular

Kredi borçlusu kim olabilir?

Ülkelerin devlet adına borçlanmaya yetkili kamu kurum/kuruluşları ve devlet garantisi sağlanması halinde diğer kamu kurum/kuruluşları/bankaları Program kapsamında kredi borçlusu olabilir.

En fazla ne kadar destek sağlanmaktadır?

İşlemler kapsamında Türkiye’den ihraç edilecek mal ve hizmet tutarının 24 aydan kısa vadeli kredilerde %100’üne, 24 ay ve daha uzun vadeli kredilerde ise %85’ine kadar kredi sağlanmaktadır. Üçüncü ülkelerden yapılacak ihracat Türk Eximbank finansmanına konu edilememektedir. Diğer taraftan, Türkiye ve üçüncü ülkelerden yapılacak ihracat toplamının %85’ini geçmeyecek şekilde Türk mal ve hizmet ihracının %100’üne kadar finansman sağlanabilmektedir.

Ülke limitleri nasıl belirlenmektedir?

OECD ülke risk sınıflandırmaları esas alınarak belirlenmektedir. Ülke Limitleri Listesi, her yıl Bakanlar Kurulu'nca onaylanarak yürürlüğe girmektedir. (Ülke limitleri listesine buradan ulaşabilirsiniz.)

Risk primi nedir, nasıl hesaplanır?

Risk primi, ihracat kredi kurumlarının sürdürülebilir olarak destekte bulunması için OECD Resmi Destekli İhracat Kredileri Uzlaşısı çerçevesinde sağlanan ihracat kredileri kapsamında bir defaya mahsus, iadesiz tahsil edilen prim tutarıdır.

Kullandırım dönemine, kredi vadesine, alıcı ülkenin ve kredi borçlusunun risk durumuna bağlı olarak risk primi hesaplanmaktadır. Risk primi ihracatçı veya kredi borçlusu tarafından peşin olarak ödenir. Risk Primi hesaplaması için lütfen buraya bakınız.

Koşullu ve koşulsuz niyet mektubu arasındaki farklar nelerdir?

Geçerlilik süresi ve içerik bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Koşulsuz niyet mektuplarının geçerlilik süresi 6 ay olup, finansal koşulların detaylarına ilişkin bilgi taşımamaktadır. Koşullu niyet mektupları ise 3 ay geçerlilik süresine sahip olup, faiz, vade, komisyon oranları gibi olası bir krediye dair finansal bilgileri taşımaktadır.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.