İhracat Alacakları İskonto Programı

İhracat Alacakları İskonto programımız kapsamında, ihracatçılarımızın sermaye malı ihracatından doğan vadeli alacaklarını iskonto ediyoruz.

Programın amacı nedir?

Bankamız Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında, satış sözleşmesi bazında ticari ve politik risklere karşı sigortalanan ihracat işlemlerinden doğan, vadeli ihracat alacaklarını sevk sonrası aşamada iskonto ediyoruz.

Firma Limiti Nedir?

İhracat Alacakları İskonto programımız kapsamında herhangi bir firma limiti bulunmamaktadır.

İşlem Alt Limiti Nedir?

15.000 ABD Doları

Vade Ne Kadar?

Azami vade, OECD Resmi Destekli İhracat Kredileri Uzlaşısı’nda belirlenen limitler çerçevesinde, işlem bazında taraflarca belirlenmektedir.

Kapsanan Mallar:

Türkiye’den ihraç edilecek Türk menşeli (gümrük beyanname formunda menşe ülke kodu 052 olan) sermaye mallarını finanse ediyoruz.

Kredilendirme Oranı:

Kredilendirme oranını, Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında yapılacak risk analizi sonucunda belirlenecek zarar tazmin oranına göre tespit ediyoruz. Zarar tazmin oranının %95 olarak belirlendiği işlemler için kredilendirme oranını %90, zarar tazmin oranının %90 olarak belirlendiği işlemler için ise kredilendirme oranını %85 olarak uyguluyoruz.

Teminat:

Krediye ilişkin asli teminat, ihracat alacaklarının ve ihracat bedellerine ilişkin Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında doğmuş/doğacak hakların Bankamıza temlik edilmesidir.

Anapara Geri Ödeme Dönemi İki Yıl ve Üzerindeki İhracat İşlemlerine İlişkin Şartlar:

OECD düzenlemeleri çerçevesinde, anapara geri ödeme süresi iki yıl ve üzerindeki işlemler için ihracat bedelinin asgari %15’lik kısmının iskonto tarihinden önce ithalatçı firma veya bankası tarafından ihracatçıya ödenmesi gerekmektedir.

Anapara geri ödeme süresi iki yıl ve üzerindeki ihracat işlemlerinde, satış sözleşmesinde, ihracat bedeli vadelerinin azami 6'şar aylık dönemlere denk gelecek eşit taksitler halinde ödemeli olacak şekilde düzenlenmesi beklenmektedir.

Anapara geri ödeme süresi; iki yılın altındaki ihracat işlemlerinde ise, satış sözleşmesinde tek bir ödeme vadesi öngörülmesi de mümkündür.

Vade ve Faiz Oranı

Program kapsamında iskonto tarihi itibariyle, sermaye malları için vadesine azami 120 ay kalan ihracat alacaklarını iskonto ediyoruz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yüksek gelirli olarak sınıflandırılan ülkeler için azami vade 60 ay olabilmektedir.

Uygulanacak faiz oranını, işlem bazında Bankamız kaynak maliyetlerini dikkate alarak belirliyoruz.

İhracat Alacakları İskonto Programı - Örnek İşlemler?

Örnek İşlemler

Destek verdiğimiz projelere göz atmak ister misiniz?

Örnek İşlemler

Hangi Ülkeler?

Prensip olarak, Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Kuzey Kore dışındakileri kapsamakla birlikte, belirli ülkelerin Bankamız finansmanına erişiminde zaman zaman sınırlamalar bulunabilmektedir. Bu bağlamda, ihracatçılarımızın işlem bazında bizimle irtibata geçmelerini öneriyoruz.

Kimler Yararlanabilir?

  • "Tedarikçi kredisi" niteliğindeki bu Program, sermaye malı ihraç eden ve yabancı alıcısına vade tanımak isteyen ihracatçılarımızın ve yabancı alıcılarının (kamu-özel) kullanımına sunulmaktadır.
  • Program kapsamında yabancı alıcılar, ülkemizden yapacakları sermaye malı alımlarına ilişkin ödemeyi, orta-uzun vadeli olarak yıllara dayalı eşit taksitler halinde ödeyebilirler.
  • Programdan faydalanabilmesi için temel ölçütler, ihraç edilecek malın Türk menşeli ve sermaye malı niteliğinde olmasıdır.

Kimler Başvurabilir?

"Tedarikçi Kredisi" niteliğindeki bu Programımızdan yararlanılması için, ihracatçımızın Bankamıza doğrudan başvuruda bulunmasını bekliyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi Ödeme Şekilleri Kredilendirilebilir?

Program kapsamında;

  • Teyitsiz/ yurt dışı banka teyitli gayrikabili rücu akreditifli veya
  • Banka avalli bir poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili mal/vesaik mukabili veya
  • Bir poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili mal/vesaik mukabili veya
  • Vesaik mukabili veya
  • Herhangi bir ödeme aracına bağlanmamış mal mukabili

olarak gerçekleştirilmiş vadeli ihracat alacakları kredilendirilmektedir.

Program Kapsamındaki İhracat Akreditiflerine Yurt İçi Banka Teyidi Gerekli Midir?

Hayır, akreditif işlemleri için yurt içi banka teyidine gerek bulunmamaktadır.

Hangi İşlemler Kredi Kapsamı Dışındadır?

Kredi; İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler, Transit Ticaret, İthal edilmiş malın ihracı, Takas ve Bağlı Muamele kapsamında yapılan ihracat, Bedelsiz İhracat, Sınır Ticareti hükümleri çerçevesinde yapılan ihracat, Gümrüksüz Antrepolara Yapılacak İhracat ve Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat için kullandırılmaz.

İhracat Alacakları İskonto Programının ihracatçı firmaya maliyeti nedir?

Program kapsamında sigorta primi ve iskonto faiz maliyetleri bulunmakta olup, alıcı ile kontrat imzalamadan önce ihracatçı firmanın Bankamız ile irtibata geçmesi durumunda yapılacak ön çalışma sonucu maliyetler belirlenmekte ve kontrat tutarına ilave edilebilmektedir.

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı Nedir?

İhracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak gerçekleştireceği Türk menşeli mal ihracatından doğacak vadeli alacaklarının sevk sonrası dönemde ortaya çıkabilecek ticari ve/veya politik risklere karşı teminat altına alındığı sigorta programıdır.

Poliçe Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Belirli bir vade sonunda belirli bir tutarın herhangi bir şarta bağlanmadan kayıtsız ve şartsız lehtara ödenmesi için alacaklının borçluya verdiği yazılı bir ödeme emridir. (Taraflar: Düzenleyen/Keşideci – Borçlu/Kabul Eden - Lehdar) Uluslararası dış ticaret işlemlerinde Bill of Exchange veya Draft olarak adlandırılır.

Kabul Kredili İşlem Nedir?

Kambiyo senedi niteliğindeki poliçeye bağlanmış işlemdir.

Sevk Öncesi Dönemde Finansman Sağlanması Mümkün Mü?

Hayır. Kredi programı sevk sonrası nitelikte olup, Türk menşeli malların serbest dövizle, kesin olarak ihracından sonra kredilendirme işlemi gerçekleştirilir.

İhracatçı Firmaya Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanmaktadır?

İki yıldan uzun vadeli işlemlerde, vadesi kullandırım tarihinden itibaren ilk iki yıl içinde kalan poliçe ve akreditif ödeme taksitlerinin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnasına tabi olduğu dikkate alınarak; ödenecek tutar, vadeli alacak bedelinin kredilendirme oranına göre %85’inin veya %90’ının, ödemenin yapılacağı tarihten ihracat bedelinin orijinal vadesine kadar geçecek süre için, iskonto faiz oranı üzerinden iskonto edilmesi ve vadesi iki yılın üzerindeki ödeme taksitleri ile sınırlı olmak üzere faiz tutarı üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

Bununla beraber, Bankamıza sigorta prim borcu bulunan firmalara yapılacak kredi ödemelerinde, öncelikle söz konusu prim borcu mahsup edilmektedir.

İhracatçı Firmaya Yapılan Ödemelerde Hangi Döviz Cinsi Kullanılmaktadır?

Kredi, ihracatçı firmanın talebi üzerine Türk Lirası ya da döviz olarak ödenebilir. Kredi ödemesi TL olarak gerçekleştirilirse, kredinin Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru, işlem günü saat 11:30’da Bankamız tarafından belirlenen ABD Doları ve Euro alış kurlarıdır.

Kredilendirme İşlemi Dışında Tutulan Vadeli Alacak Bedeli İhracatçı Firmaya Ne Zaman İade Edilmektedir?

Bankamız Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında yürütülecek işlemlerde, iskonto edilen ihracat bedeli vadesinde ithalatçı firma veya bankası tarafından Bankamıza ödendiği takdirde, daha önce kredilendirme işlemi dışında tutulan kısımdan varsa masraflar düşüldükten sonra kalan bakiye tutar, firmanın vadesi geçmiş kredi ve prim borcunun olmaması koşuluyla, ihracatçı firma banka hesabına aktarılır.

Tek bir ihracat işlemi için, taksitli ödemeler öngörülmesi durumunda, her bir taksit için daha önce kredilendirme işlemi dışında tutulan kısım, taksit vadesinde ithalatçı firma veya bankası tarafından Bankamıza ödendiği takdirde, varsa masraflar düşüldükten sonra kalan bakiye tutar, firmanın vadesi geçmiş kredi ve prim borcunun olmaması koşuluyla ihracatçı firmaya tüm taksitlerin ödenmesi beklenmeksizin iade edilecektir.

Her Bir Sevkiyat İçin Ayrı Bir Kredi Talebi Gerekli Midir?

Çoklu sevkiyat içeren ihracat işlemleri kontrat bazında sigortalanabilirken, iskonto işlemleri genel olarak her bir sevkiyat bazında gerçekleştirilmektedir.

Program Kapsamında Kullanılan Gümrük Beyannameleri Diğer Türk Eximbank Kredi Programlarında Kullanılabilir mi?

Program kapsamında başvuru aşamasında tarafımıza sunulmuş olan ilgili Gümrük Beyannameleri asılları üzerine şerh düşülmekte ve bu Gümrük Beyannameleri Bankamızın diğer kredi programlarından herhangi birinin taahhüdüne saydırılamamaktadır.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.