Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi

DANIŞMA KOMİTESİ

Prof. Dr. İsak Emin AKTEPE - Danışma Komitesi Başkanı

1975 yılında Erzincan'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan'da tamamladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Bunu takiben 1999 yılında aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Üç Eseri çerçevesinde ‘İmam Şâfiî’nin Bazı Hadis Meselelerine Yaklaşımı’ adlı teziyle yüksek lisansını, 2005 yılında da ‘Şâfiî Öncesinde ve İmam Şâfiî'de Sünnet’ isimli teziyle de doktorasını tamamladı. 2011 yılında doçent oldu. 1997'den sonra vakıf ve derneklerde yöneticilik ve eğitimcilik yaptıktan sonra 2004 yılından itibaren katılım bankacılığı sektöründe çalışan Aktepe, Türkiye Finans Katılım Bankası’nın danışmanlığında görev aldı. 2012 yılında Erzincan Üniversitesi ilahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine atandı. Yayımlanmış bazı çalışmaları şunlardır: Erken Dönem İslam Hukukçularının Sünnet Anlayışı (insan, 2008), İslâm Hukuku Çerçevesinde Finansman ve Bankacılık (Bilge, 2010), Hadis Kaynaklarında Fâiz ve Finansman (Hayat, 2012), Sünnet ve Hadis (Beka, 2013).

Prof. Dr. Mürteza BEDİR - Danışma Komitesi Başkan Vekili

1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesinde hukuk alanında tamamladı. Manchester Üniversitesinde yürüttüğü doktorasını 'Early Development of Hanafi Usul Al-Fiqh Legal Theory' teziyle tamamladı. Bedir’in İslam/Hanefî hukuk teorisi, mukayeseli hukuk, İslam hukuku, modernleşme, fetva edebiyatı gibi farklı çalışma alanlarının yanı sıra 'vakıf hukuku' ile ilgili çalışmaları mevcuttur. Mürteza Bedir’in Buhara Hukuk Okulu: 10-13. Yüzyıllar Orta Asya Vakıf Hukuku Bağlamında Bir İnceleme; Kurban Kitabı; Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajı: Sünnet; Fıkıh, Mezhep ve Sünnet: Hanefi Fıkıh Teorisinde Peygamber’in Otoritesi başlıklı kitaplarının yanında birçok çeviri, makale, tebliğ ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır. Bedir, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN - Danışma Komitesi Üyesi

1934 yılında Çorum'da doğdu. İlkokulu burada bitirdikten sonra özel olarak Arapça ve İslâmî ilimler tahsil etti. İlk imam hatip okullarından biri olan Konya İmam Hatip Okulu'na girdi ve ikinci dönem mezunları arasında yer aldı (1959). Yeni açılan İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nde okudu ve ilk mezunlarından biri olarak 1963'te öğrenimini tamamladı. İki yıl İstanbul İmam Hatip Okulu'nda meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştıktan sonra İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'ne fıkıh asistanı oldu. ‘Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda İctihad’ konulu tezi ile fıkıh öğretim üyesi oldu (1971). Aynı yıl İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü'ne tayin edildi. 1975'te tekrar İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'ne döndü. Yüksek İslâm Enstitülerinin İlahiyat Fakülteleri'ne dönüşmesinin ardından akademik çalışmalarını tamamlayarak sırasıyla doktor, doçent ve profesör unvanlarını aldı. Eylül 1976 - Eylül 1980 yılları arasında yayımlanan Nesil dergisini çıkaranlar arasında bulundu.

Yarım asra yaklaşan fikir ve meslek hayatı boyunca, yurt içi ve yurt dışında binlerce konferans, seminer, panel, vaaz, hutbe, kurs, yazılı ve görsel medya programı, eğitim programında yer alarak eğitim, öğretim, tebliğ ve irşad faaliyetini sürdürdü. Aralarında bugünün tanınmış bilim ve fikir adamları olan binlerce öğrenci yetiştirdi. 2001 yılında, özgürlüğün şart olduğu üniversite ortamında hüküm süren baskılara karşı çıkarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki görevinden ayrıldı. Bir süre Avrupa Uluslararası İslâm Üniversitesinde (Hollanda) misafir öğretim üyeliği yaptı, halen özel ve sivil ilmi çalışmalarına devam etmektedir. 1995 yılından beri Yeni Şafak Gazetesinde köşe yazıları yayımlanmaktadır.