Yurtiçi Bankalar Alıcı Kredileri

Yurtiçi Bankalar Alıcı Kredileri programımız kapsamında, yurt içinde yerleşik bankaların yurt dışı şube, iştirak ve muhabir bankaları aracılığıyla alıcı kredisi kullandırıyoruz.

Yurtiçi Bankalar Alıcı Kredileri programımız kapsamında, yurt içinde yerleşik bankaların yurt dışı şube, iştirak ve muhabir bankaları aracılığıyla alıcı kredisi kullandırıyoruz.

Kapsam

Türkiye’den ihraç edilen Türkiye menşeli (T.C. Gümrük Beyanname Formunda Menşe Ülke Kodu 052 olan veya Serbest Bölge İşlem Formunda menşei Türkiye olarak belirtilen) tüketim ve sermaye mallarını finanse ediyoruz.

Vade

Kredinin vadesi minimum 6 ay olup, tüketim malları finansmanında azami 2 yıl, sermaye malları finansmanında ise azami 10 yıl vadeli finansman sağlıyoruz.

Teminat

Kredi kapsamında Bankamızın borçlusu, yurt dışında geniş şube, iştirak veya muhabir banka ağı bulunan Ülkemizde yerleşik bankalardır. Anılan bankalar, yurt dışında yerleşik iştirak, şube veya muhabir bankaları aracılığıyla gerekli teminat(lar)ı ihracatçılarımızın yabancı alıcılarından temin etmektedir.

Başvuru

Başvurunun, yabancı alıcılar tarafından doğrudan yurt içinde yerleşik bankaların yurt dışındaki iştirak, şube ve muhabir bankalarına yapılmasını bekliyoruz.

Hali hazırda, Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası ve Arap Türk Bankası Uygulama Esaslarını imzalamak suretiyle programa dahil olmuştur. Programa ilgi gösteren ve yurt dışı iştirak, şube ve muhabir banka ağı geniş olan bankalar ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

Avantajları Nelerdir?

  • Yurt içinde yerleşik bankaların yurt dışındaki ağı aracılığıyla, yabancı alıcılara alternatif finansman kaynağı sağlıyoruz.
  • İhracatçılarımızın alıcılarına vade tanıyor, satış potansiyellerini arttırıyoruz.
  • İhracatçılarımızın yabancı alıcılarına, ürün paketinin yanı sıra finansman paketi de sunabilmesine olanak tanıyoruz.

Şartlar Nelerdir?

  • Öncelikle ihracatın gerçekleşeceği ülkede, limit tahsis ettiğimiz yurt içi bankaların iştirak, şube veya muhabir bankasının bulunması ve ilgili yabancı alıcı adına, Bankamızdan borçlanmaya olumlu yaklaşması gerekmektedir.
  • Finansmana konu ürünlerin Türkiye’den Türk menşeli olarak ihraç edilmesi beklenmektedir.

Maliyetler Nelerdir?

Alıcı kredisi niteliğindeki Program kapsamında tahsis edilen kredilerden doğan maliyetler, doğrudan kredi borçlusu tarafından karşılanır. Başlıca maliyet unsurları:

  • Faiz (Bankamız kaynak maliyetleri dikkate alınarak, işlem bazında belirlenir.)
  • Risk Primi (OECD Resmi Destekli İhracat Kredileri Uzlaşısı kapsamında faiz oranına yansıtılarak tahsil edilmektedir.)
Yurtiçi Bankalar Alıcı Kredileri - Örnek İşlemler?

Örnek İşlemler

Destek verdiğimiz projelere göz atmak ister misiniz?

Örnek İşlemler

Kimler Yararlanabilir?

  • Yurt içinde mukim bankaların yurt dışında yerleşik iştirak, şube ve muhabir bankalarının adına borçlanmayı kabul ettiği yabancı alıcılar, programın asli yararlanıcısıdır.
  • İhracatçılarımız ise, yabancı alıcılarına “ürün paketinin” yanı sıra “finansman paketi” de sunarak, rekabet üstünlüğü kazanırlar.

Kimler Başvurabilir?

Kredi başvurusu, yabancı alıcı tarafından doğrudan limit tahsis ettiğimiz yurt içi bankaların yurt dışında yerleşik şube, iştirak ve muhabir bankalarına yapılmalı; Bankamıza ise, bu banka(lar) tarafından iletilmelidir.

Hangi Ülkeler?

Hali hazırda bu programa dahil olan yurt içi bankaların, yurt dışı ağına buradan ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Kredi Başvurusu Kim Tarafından ve Nasıl Yapılır?

Türkiye’den mal ithal edecek olan alıcı firma, yurtiçi aracı bankaların yurtdışında faaliyet gösteren şube, iştirak banka veya muhabir bankalarına doğrudan kredi başvurusu yapmaktadır.

Hangi Bankalar Alıcı Kredilerine Aracılık Etmektedir?

Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası ve Arap Türk Bankası Uygulama Esaslarını imzalamak suretiyle Programa dahil olmuştur. Programa ilgi gösteren ve yurt dışı şube, iştirak ve muhabir banka ağı geniş olan bankalar ile görüşmeler devam etmektedir.

Kredi Anapara Taksitleri İle Dönem Faizlerinin Ödenmesi Sorumluluğu Kimdedir?

Kredinin anapara taksitleri ve dönem faizleri, alıcı firma tarafından doğrudan yurtiçi aracı bankaların yurtdışında faaliyet gösteren şube, iştirak banka veya muhabir bankalarına ödenmektedir.

Program Kapsamında Kullandırılan Kredilere İlişkin İhracatçı Firmadan Masraf Veya Komisyon Alınmakta Mıdır?

Hayır. Bankamız tarafından ihracatçı firmadan herhangi bir ad altında masraf veya komisyon alınmamaktadır.

İhracat Gerçekleşmesinin Tespiti Nasıl Yaplır?

Gerçekleşmenin tespitinde EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, FAS, FOB, CFR veya CIF ihracat değeri esas alınır. Türkiye’den gerçekleştirilmesi gereken EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, FAS, FOB, CFR veya CIF ihracat tutarındaki fiili ihracatın, kredinin Türk Eximbank tarafından aracı banka hesaplarına ödendiği valör tarihinden 180 gün önceki ve valör tarihini takip eden 180 gün sonraki dönem içerisinde gerçekleştirilmesi, fiili ihracatın gerçekleştiğine ilişkin vesaik fotokopilerinin (T.C. Gümrük Beyannamesi/Serbest Bölge İşlem Formu) ise kredi kullandırım (valör) tarihini takip eden 210 gün içinde Aracı Banka tarafından Türk Eximbank’a iletilmesi zorunludur.

Refinansman Amaçlı Olarak Kredi Başvurusunda Bulunulabilir Mi?

Evet. Aracı Bankalar, yurtdışında faaliyet gösteren şube, iştirak banka ve muhabir bankalarınca veya ithalatçı tarafından önceden finanse edilmiş olan ihracat işlemlerinin refinansmanı amacıyla da kredi müracaatında bulunabilecek olup, refinansman işlemlerindeki fiili ihracatın, kredinin Bankamız tarafından aracı banka hesaplarına ödendiği valör tarihinden 180 gün önceki ve valör tarihini takip eden 180 gün sonraki dönem içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Tüm Ödeme Şekillerine Göre Yapılan İhracatların Kredilendirilmesi Mümkün müdür?

Evet, mümkündür. Peşin, mal mukabili, vesaik mukabili ve akreditifli olmak üzere tüm ödeme şekillerine göre yapılan ihracatlar kredi programı kapsamında finanse edilebilir.

Tüm Teslim Şekillerine Göre Yapılan İhracatların Kredilendirilmesi Mümkün müdür?

Hayır, mümkün değildir. INCOTERMS 2020’de yer alan teslim şekillerinden EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, FAS, FOB, CFR ve CIF kapsanırken, DPU ve DDP teslim şekline göre gerçekleştirilmiş ihracatlar program kapsamında finanse edilmez.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.