İhracata Hazırlık Kredisi

İhracatçılarımızın uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini artırıyor, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

İhracata Hazırlık Kredisi Nedir?

İmalatçı-ihracatçıların ve ihracatçıların uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini arttırabilmek için, ihracata hazırlık aşamasındaki firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sunulan kredi programıdır. Bu program kapsmında TL Kredi talepleri sadece İhracatı Geliştirme A.Ş.(İGE) kefaleti kapsamında değerlendirilebilmektedir.

Hangi Firmalar için uygun?

Bu krediden, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç,
Türkiye’de yerleşik;

 • İhracatçı,
 • İmalatçı-ihracatçı,
 • İhracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçı firmalar, 
 • Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretim ruhsatı sahibi gerçek ve tüzel kişi kullanıcılar ile alım-satım ruhsatı sahibi gerçek ve tüzel kişi kullanıcılar; serbest bölgede satış bağlantılı üretim yapan üretici firmalar (nihai üretici), ürettiği malı satma vasfını haiz üretici-satıcı firmalar ve serbest bölgeden veya Türkiye’den temin edilen Türk mallarının Serbest Bölgelerden başka ülkelere satışlarını gerçekleştiren satıcı firmalar

faydalanabileceklerdir.

Taahhüt Vadesi nedir?

Kredi konusu ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü, kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde gerçekleştirilen ihracatla veya döviz kazandırıcı hizmet gelirleriyle kapatılır.

Firma limiti nedir?

Firma limitleri Bankamızca yapılacak tahsis çalışması kapsamında firma bazında belirlenmektedir.

Teminat Koşulları nelerdir?

 • Kesin Teminat Mektubu,
 • İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) kefaleti 
  • İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) Kefaleti ile yalnızca TL kredi kullandırımı yapılabilmektir.

karşılığında kullandırılır.

İGE kefalet başvurusu için tıklayınız.

Vadesi ne kadar?

Vade seçenekleri, internet sitemizde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

Maliyeti nedir?

Kredilere uygulanacak faiz/kar payı oranları; kredi vadesi, kredi tutarı ve para birimine göre belirlenmektedir.

Faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.

İhracata Hazırlık Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

Bu krediyi, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçılarımız ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılarımıza kullandırıyoruz.

Gerekli Belgeler

 • Kredi Talep Formu,
 • Kesin Teminat Mektubu,
 • Kullanılacak krediye esas ihracata konu olan malın ihracatçısının farklı olması halinde, kredi talebinde bulunan imalatçının, ihracatçıdan imzalı ve firma kaşeli olarak alacağı muvafakatname, muvafakatname veren firmanın imza sirküleri,

* Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan biri.

İlk kez başvuruda bulunacak firmalar için bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilen bilgi ve belgeleri Bankamıza sunmaları,

Daha önce Bankamız nezdinde analiz ve istihbarat çalışması bulunan, ancak, son mali yıl analiz ve istihbarat çalışması güncel olmayan firmaların da söz konusu belgeleri Bankamıza tevsiki gereklidir. Kredi analiz evrak seti için tıklayınız

Başvuru Formları

Teminatlar

Diğer Belgeler

Taahhüt Belgeleri

 • Fatura/Özel Fatura/Serbest Bölge İşlem Formu Bildirimi Mal ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla kredi müşterisi tarafından Özel Fatura ve Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF) ibrazında kullanılır.
 • Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi Bildirim Formu (Kargo ile Yapılan İhracatlar) Mal ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla kredi müşterisi tarafından yetkili kargo şirketlerince düzenlenen Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamelerinin ibrazında kullanılır.
 • GB Muvafakatnamesi Mal ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla gümrük müdürlüklerince düzenlenen ve kredi müşterisinin imalatçı vasfıyla bulunduğu ve “ihraç kayıtlı satış” yaptığı ihracatlarının olduğu farklı firmalara ait gümrük beyannamelerinin ibrazında gümrük beyannamesi bildirim formuna ek olarak ibraz edilir.
 • Gümrük Beyannamesi Bildirim Formu Mal ihracatı taahhüdü ile kullandırılan krediler için taahhüt kapatma amacıyla gümrük müdürlüklerince düzenlenen gümrük beyannamelerinin ibrazında kullanılır.

Kredi Ödeme Planı HesaplaBu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.