Yurt Dışı Bankalar Alıcı Kredileri

Bankamız tarafından kredi limiti tahsis edilmiş yurt dışında yerleşik muteber bankalar aracılığıyla, ülkemizden mal ve/veya hizmet ithal etmek isteyen yabancı alıcıları finanse ediyoruz.

Yurt Dışı Bankalar Alıcı Kredileri programımız kapsamında, Bankamız tarafından kredi limiti tahsis edilmiş yurt dışında yerleşik muteber bankalar aracılığıyla, ülkemizden mal ve/veya hizmet ithal etmek isteyen yabancı alıcıları finanse ediyoruz.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Kredi başvurusunun, yabancı alıcı tarafından doğrudan limit tahsis ettiğimiz yurt dışında yerleşik Bankaya yapılmasını; Bankamıza ise, bu banka tarafından iletilmesini bekliyoruz.

Bankamıza ulaşan başvuruları, yabancı Bankanın cari limiti çerçevesinde, OECD Resmi Destekli İhracat Kredileri Uzlaşısına ve Bankamız değerlendirme kriterlerine göre değerlendiriyoruz.

Kapsam

Türkiye’den gerçekleşecek Türk menşeli tüketim ve sermaye mallarıyla ile Türkiye'den gerçekleştirilen hizmet ihracatına finansman sağlıyoruz.

24 aydan kısa vadeli kredilerde Bankamız finansmanı, Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatın kontrat bedelinin azami %100’üne kadar olabilir. Fakat OECD Resmi Destekli İhracat Kredileri Uzlaşısı uyarınca, 24 ay ve daha uzun süreli vadelerde, Bankamız finansmanı ihracat kontrat bedelinin %85’i ile sınırlıdır. Söz konusu kontratlardaki bakiye %15’in, yabancı alıcı veya yurtdışı bankanın kendisi tarafından finanse edilmesi gerekmektedir.

Avantajları Nelerdir?

 • İhracatçılarımızın yabancı alıcılarına, ürün paketinin yanı sıra finansman paketi de sunabilmesine olanak tanıyoruz.
 • Yurtdışında yerleşik bankalar aracılığıyla, yabancı alıcılara alternatif finansman kaynağı sağlıyoruz.
 • İhracatçılarımızın satış potansiyelini arttırıyoruz.

Şartlar Nelerdir?

 • Öncelikle ihracatın gerçekleşeceği ülkede, limit tahsis ettiğimiz muteber bir bankanın bulunması ve ilgili yabancı alıcı adına, Bankamızdan borçlanmaya olumlu yaklaşması gerekmektedir.
 • Finansmana konu ürünlerin Türkiye’den Türkiye menşeli olarak ihraç edilmesi beklenmektedir.
 • Limit tahsis ettiğimiz yabancı bankaların limitlerini, banka bilançolarındaki değişimi ve mukim olduğu ülkenin ekonomik ve politik durumunu etkileyen her türlü güncel veriyi değerlendirerek belirli aralıklarda güncelliyoruz. Bu kapsamda, başvuru tarihinde yabancı bankanın bakiye limitinin güncel ve yeterli düzeyde olması gerekmektedir.

Maliyetler Nelerdir?

Alıcı kredisi niteliğindeki Program kapsamında tahsis edilen kredilerden doğan maliyetler, genel olarak doğrudan kredi borçlusu tarafından karşılanır. Başlıca maliyet unsurları:

 • Faiz (Bankamız kaynak maliyetleri dikkate alınarak, işlem bazında belirlenir.),
 • Risk Primi (OECD Resmi Destekli İhracat Kredileri Uzlaşısı kapsamında bir defaya mahsus tahsil edilir.),
 • Komisyon (Yönetim Komisyonu, Taahhüt Komisyonu).
Yurtdışı Bankalar Alıcı Kredileri - Örnek İşlemler?

Örnek İşlemler

Destek verdiğimiz projelere göz atmak ister misiniz?

Örnek İşlemler

Kimler Yararlanabilir?

 • Limit tahsis ettiğimiz yurt dışında mukim bankaların adına borçlanmayı kabul ettiği yabancı alıcılar, programın asli yararlanıcısıdır.
 • İhracatçılarımız, yabancı alıcılarına “ürün paketinin” yanı sıra “finansman paketi” de sunarak, uluslararası platformda rekabet üstünlüğü kazanırlar.

Kimler Başvurabilir?

Kredi başvurusu, yabancı alıcı tarafından doğrudan limit tahsis ettiğimiz yurt dışında yerleşik Bankaya yapılmalı; Bankamıza ise, bu banka tarafından iletilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kredi başvurusu borçlu banka tarafından doğrudan Bankamıza yapılır.

Kredi Kapsamında Anapara Geri Ödemesiz Dönem Var mıdır?

Evet, vardır. Geri ödemesiz dönemi, ortalama sevkiyat süresine veya satış sözleşmesinde öngörülmesi durumunda malın işletmeye alınacağı tarihe, en fazla altı ay ilave ederek tespit ediyoruz.

Program Kapsamında Kullandırılan Kredilere İlişkin İhracatçı Firmadan Masraf veya Komisyon Alınmakta mıdır?

İhracatçı ile Alıcı arasındaki sözleşmeye bağlı olarak, risk primi ihracatçıdan tahsil edilebilir. Risk priminin ihracatçıdan tahsil edilmesi durumunda, söz konusu risk primi ve doğması durumunda buna ilişkin BSMV, ihracatçıya yapılacak her ödemeden mahsup edilmek suretiyle tahsil edilmektedir. Bunun dışında Bankamız tarafından ihracatçı firmadan herhangi bir ad altında masraf veya komisyon alınmamaktadır.

Risk Primi Nasıl Hesaplanır?

Risk primi hesap makinesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Hangi Ödeme Şekilleri Tahtında Yapılan İhracatlar Kredilendirilmektedir?

Program kapsamında yalnızca akreditifli ödeme şekillerine göre yapılan ihracatlar finanse edilmektedir. Bankamızın ön onayı alınmadan açılan akreditifler, borçlu banka ile imzalanan kredi anlaşması çerçevesinde değerlendirilememektedir.

Kredi Kapsamında Açılacak Akreditiflere İlişkin Özel Şartlar Var Mıdır?

Kredi kapsamında açılacak akreditifler, Milletlerararası Ticaret Odası'nca (I.C.C.) yayımlanan 600 sayılı broşür (2007 Revizyonu) esaslarına tabi, gayrikabilirücu ve transfer edilemez nitelikte açılmalıdır. Bu hususlar dışında, Bankamız tarafından aranan özel bir şart bulunmamaktadır.

Sevk Öncesi Dönemde Finansman Sağlanması Mümkün Mü?

Hayır. Kredi programı sevk sonrası niteliktedir. Türk menşeli malların serbest dövizle, kesin olarak ihracından sonra kredilendirme işlemini gerçekleştiriyoruz.

Tüm Teslim Şekillerine Göre Yapılan İhracatların Kredilendirilmesi Mümkün Müdür?

Hayır, mümkün değildir. INCOTERMS 2020’de yer alan teslim şekillerinden EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, FAS, FOB, CFR ve CIF kapsanırken, DPU ve DDP teslim şekline göre gerçekleştirilmiş ihracatlar program kapsamında finanse edilmez.

İşlemde Alt ve Üst Limit Ne Kadardır?

Kredi talep tutarına ilişkin alt limit bulunmamakla birlikte, Bankamız tarafından finanse edilecek tutar, borçlu bankanın bakiye kredi limiti tutarını geçemeyecektir.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.