Rakamlarla Biz

Kredi Kullandırım Rakamlarının Bir Önceki Yıla Göre Artış Yüzdesi

2017 2018 2019
Kredi kullanan toplam firma sayısı 8.218 9.462 10.472
Toplam kullandırılan kredi tutarı ($) 23.9 Milyar 26.9 Milyar 26.7 Milyar

Yıllar İtibariyle Toplam Kredi Rakamları (Tüm Krediler)

Kısa, orta ve uzun vadeli yurtiçi kredileri toplamı.

Alıcı Kredileri Kullandırım Rakamları (1994-2018)

Toplam Sigorta Desteği ve Yıllık Artış Yüzdesi

2017 2018 2019 Değişim
Sigortalanan Sevkiyat Tutarı (milyar $) 15,2 16,9 17,4 %3
Sigortalı Firma Sayısı 2.823 3.273 4.271 %21