Rakamlarla Biz

Yıllar Bazında Kredi Kullandırım Sayıları

2017 2018 2019 2020 2021
Kredili firma sayısı 8.218 9.462 10.472 10.612 10.935
Toplam kullandırılan kredi tutarı ($) 23.9 Milyar 26.9 Milyar 26.7 Milyar 28.5 Milyar 22.5 Milyar

Yıllar İtibariyle Toplam Kredi Kullandırım Tutarları (Tüm Krediler)

Kısa, orta ve uzun vadeli yurtiçi kredileri toplamı.

Alıcı Kredileri Kullandırım Tutarları (2006-2021)

Toplam Sigorta Desteği

2017 2018 2019 2020 2021
Sigortalı Firma Sayısı 2.823 3.273 4.271 4.617 5.484
Sigortalanan Sevkiyat Tutarı ($) 15,2 Milyar 16,9 Milyar 17,4 Milyar 17,1 Milyar 23,6 Milyar