Yurt dışına ürün ihraç edecek veya uluslararası ihalelere katılacak ihracatçı firmalarımız ile yurt dışında iş üstlenecek veya uluslararası ihalelere katılacak müteahhitlerimiz ve gemi inşa firmalarımız lehine Alıcı Kredileri kapsamında finansal destek sağlanabileceğini ifade eden niyet mektubu düzenliyoruz.

Nedir?

Niyet mektupları, kesin bir taahhüt içermeyen, bağlayıcılığı bulunmayan ancak Bankamızın işleme yönelik ilgisini açıklayan ve açılabilecek olası bir kredinin koşullarının resmi başvurunun yapılacağı tarihteki şartlar dikkate alınarak düzenleneceğini belirten resmi yazılardır.

Niyet mektuplarını İngilizce olarak düzenliyoruz. Firmalarımızın tercihine bağlı olarak, “muhtemel finansman koşulları” içeren (term sheet) veya içermeyen iki alternatifte hazırlayabiliyoruz.

Muhtemel finansman koşulları içeren niyet mektuplarının geçerlilik süresi 3 ay, içermeyenlerin ise 6 aydır. Firmalarımızın uygun gerekçelerle süre uzatımı talep etmesi halinde, daha önce düzenlemiş olduğumuz niyet mektubunun süresini uzatabiliyoruz. Bunun için firmalarımızın niyet mektubu süresi dolmadan yazılı başvuru yapmasını ve başvuru ücretini yeniden ödemesini bekliyoruz.

Avantajları nelerdir?

Firmalarımızın lehine, yurt dışı ihalelere katılmalarına veya alıcıları ile müzakere aşamasında ihtiyaç duydukları finansman desteğine ilişkin, kesin taahhüt içermeyen niyet mektubu düzenleyerek, rekabet üstünlüğü kazanmalarına yardımcı oluyoruz.

Şartlar Nedir?

Firmalarımızın Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş, mali yapısı güçlü, ticari itibarı yüksek ve alanında deneyimli olmalarını bekliyoruz.

Finansman koşullarını işlem bazında belirliyoruz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) Resmi Destekli İhracat Kredilerine İlişkin Düzenlemesi çerçevesinde ticari koşullarda finansman sağlıyoruz.

Gerekli Belgeler

(Formu doldurduktan sonra kaydedebilmeniz için, Adobe Reader'ın güncel versiyonunun bilgisayarınıza yüklemeniz gerekmektedir. Güncel versiyona http://get.adobe.com/reader/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.)

Başvuru Ücreti

Niyet mektubu başvurularında 3.000 TL işlem ücreti (iadesiz) alıyoruz. Firmalarımızın, aşağıda yer alan hesap numarasına başvuru ücretini yatırırken firma ismi ile birlikte ödemenin niyet mektubu talebine ilişkin olduğunu, başvuruya konu ülke ismini ve işlemin/projenin kısa adını açıklama kısmında belirtmelerini talep ediyoruz.

Örneğin:"....A.Ş.-Senegal … İhracatı/Projesi NM" veya "...Ltd.Şti.-Belarus … İhracatı/Projesi Niyet Mektubu"

Firmalarımızın, gerekli belgeler ile birlikte ödeme dekontunun fotokopisini de Bankamıza sunmalarını bekliyoruz.

Banka Hesap Numarası
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ümraniye Şubesi
IBAN TR76 0001 0007 1799 9003 0250 37

Sıkça Sorulan Sorular

Koşullu ve koşulsuz niyet mektubu arasındaki farklar nelerdir?

Geçerlilik süresi ve içerik bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Koşulsuz niyet mektuplarının geçerlilik süresi 6 ay olup, finansal koşulların detaylarına ilişkin bilgi taşımamaktadır. Koşullu niyet mektupları ise 3 ay geçerlilik süresine sahip olup, faiz, vade, komisyon oranları gibi olası bir krediye dair finansal bilgileri taşımaktadır.

Niyet mektubu başvuruları nasıl değerlendirilmektedir?

Firmaların başvuruda sundukları bilgiler doğrultusunda yapılan değerlendirme, aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

  • SGK ve vergi borcu, ihale yasağı, protestolu çek ve senedi olup olmadığı kontrol edilir,
  • Organizasyon yapısı incelenir,
  • Son 10 yılda yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen proje bilgileri veya son 10 yılda gerçekleştirilen ihracat işlemleri göz önünde bulundurulur,
  • Son 3 yıla ilişkin finansal oranlara ve ihracat rakamlarına bakılır.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.