Ürün ve Hizmet Ücretleri

2020 YILI TARİFE CETVELİ

EFT Ücreti: 25 TL

* Tutarların %5'i oranında BSMV tahsil edilmektedir