Ürün ve Hizmet Ücretleri

2021 YILI TARİFE CETVELİ

EFT Ücreti: 27,5 TL

* Tutarların %5'i oranında BSMV tahsil edilmektedir