Ürün ve Hizmet Ücretleri

2021 YILI TARİFE CETVELİ

22.06.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere EFT masrafları aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Tutar Aralığı

EFT Masrafı (BSMV Hariç)

0 - 1 milyon TL (dahil)

30 TL

1 milyon TL - 5 milyon TL (dahil)

40 TL

5 milyon TL - 10 milyon TL (dahil)

50 TL

10 milyon TL üzeri

100 TL

* Tutarların %5'i oranında BSMV tahsil edilmektedir