Ürün ve Hizmet Ücretleri

2018 YILI TARİFE CETVELİ

Tutar EFT Ücreti*
Alt limitten küçük ise (Tutar < 8.000 TL) 0,20 TL
Alt limit ile üst limit arasında ise (8.000 TL < Tutar < 918.000 TL) Tutarın 0,000025 katı
Üst limitten büyük ise (918.000 TL < Tutar) 22,95 TL
Tutar alt limitin altında ve mesaj mesai saatleri dışında gönderilmiş ise (Tutar < 8.000 TL) 2 TL

* Tutarların %5'i oranında BSMV tahsil edilmektedir.

Limitler

Alt Limit Üst Limit
8,000.00 918,000.00