Ürün ve Hizmet Ücretleri

2019 YILI TARİFE CETVELİ

EFT Ücreti: 24 TL

* Tutarların %5'i oranında BSMV tahsil edilmektedir