Ürün ve Hizmet Ücretleri

2022 YILI TARİFE CETVELİ

İşlem başına tahsil edilecek EFT ücretleri aşağıdaki gibidir.

EFT Tutarı Aralığı

EFT Ücreti (BSMV Hariç)

0 - 1 milyon TL (dahil)

45 TL

1 milyon TL - 5 milyon TL (dahil)

55 TL

5 milyon TL - 10 milyon TL (dahil)

70 TL

10 milyon TL üzeri

140 TL

* Tutarların %5'i oranında BSMV tahsil edilmektedir
 

İşlem başına tahsil edilecek SWIFT ücretleri aşağıdaki gibidir.

SWIFT Tutar Aralığı

SWIFT Ücreti

500 bin USD-EURO-GBP-CHF altı (dahil)

40 USD-EURO-GBP-CHF

500 bin USD-EURO-GBP-CHF üzeri

70 USD-EURO-GBP-CHF