Ürün ve Hizmet Ücretleri

2024 YILI TARİFE CETVELİ

01.04.2024 tarihinden itibaren işlem başına tahsil edilecek EFT ücretleri aşağıdaki gibidir.

EFT Tutarı Aralığı

EFT Ücreti (BSMV Hariç)

0 - 1 milyon TL (dahil)

100 TL

1 milyon TL - 5 milyon TL (dahil)

150 TL

5 milyon TL - 10 milyon TL (dahil)

200 TL

10 milyon TL üzeri

350 TL

* Tutarların %5'i oranında BSMV tahsil edilmektedir
 

01.04.2024 tarihinden itibaren işlem başına tahsil edilecek SWIFT ücretleri aşağıdaki gibidir.

SWIFT Tutar Aralığı

SWIFT Ücreti

0 - 500 bin (dahil) USD-EURO-GBP-CHF 

60 USD-EURO-GBP-CHF

500 bin - 1 milyon (dahil) USD-EURO-GBP-CHF 

90 USD-EURO-GBP-CHF

1 milyon USD-EURO-GBP-CHF  üzeri

110 USD-EURO-GBP-CHF

0 - 500 bin (dahil) (Diğer Para Birimleri) 

60 USD

500 bin - 1 milyon (dahil)  (Diğer Para Birimleri)

90 USD

1 milyon (Diğer Para Birimleri) üzeri

110 USD

 
AÇIKLAMA : SWIFT ücretleri; USD,EUR,GBP ve CHF işlemlerde transfer edilen para biriminden, diğer para birimlerinde ise USD olarak alınmaktadır.