Ürün ve Hizmet Ücretleri

2018 YILI TARİFE CETVELİ

EFT Ücreti: 22,95 TL

* Tutarların %5'i oranında BSMV tahsil edilmektedir