Uluslararası Proje Kredileri

Türkiye’de yerleşik müteahhitler tarafından gerçekleştirilen projeler ve Türkiye’de yerleşik gemi inşa firmaları tarafından inşa edilen gemiler kapsamında Türk mal ve hizmetlerini satın almak isteyen yabancı alıcılara finansal destek sağlıyoruz.

Uluslararası Proje Kredileri Nedir?

Alıcı kredisi niteliğindeki Uluslararası Proje Kredileri ile müteahhitlik ve gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın ihraç ettikleri Türk mal ve hizmetlerine yönelik yabancı alıcılarına finansman olanağı sağlıyoruz.

Ne İşe Yarar?

 • Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın yurtdışında üstlendikleri projeler kapsamındaki hakedişlerini ve gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın inşa ettikleri gemilere yönelik alacaklarını biz ödüyoruz. Böylelikle, firmalarımızın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere daha güvenli giriş yapmalarına yardımcı oluyor; aynı zamanda firmalarımızın alacaklarını teminat altına alıyoruz.
 • Türk mal ve hizmetini içeren orta-uzun vadeli projeler için alıcılara, esnek geri ödeme koşulları ve esnek kredi finansmanı seçenekleri sunuyoruz. Böylelikle, firmalarımızın rekabet avantajı kazanmalarına yardımcı oluyoruz.
 • Proje ve firma limiti şartı aramadan müteahhitlerimize ve gemi inşa firmalarımıza destek sağlıyoruz.

Şartlar Nedir?

 • Projeler kapsamında Türkiye’den ihraç edilecek mal ve hizmet tutarının %85’ine kadar kredi sağlayabiliyoruz. Üçüncü ülkelerden yapılacak ihracat Bankamız finansmanına konu edilememektedir. Diğer taraftan, Türkiye ve üçüncü ülkelerden yapılacak ihracat toplamının %85’ini geçmeyecek şekilde Türk mal ve hizmet ihracının %100’üne kadar finansman sağlayabiliyoruz.
 • Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Kuzey Kore dışındaki tüm ülkeleri kapsıyoruz. Bununla birlikte, belirli ülkelerde ve belirli şartlar altında finansman sağlamamızda sınırlamalar olabilir. Faaliyette bulunulacak ülkeler ve bu ülkelere açılabilecek kredi limitleri için Ülke Limitleri Listesi’ne ve Sürdürülebilir Borç Verme sayfasına bakmanızı öneririz.
 • Kredi ilişkisine gireceğimiz ülkelerde üstleneceğimiz risk tutarını, projenin gerçekleştirileceği ve borçlunun mukim olduğu ülkenin ekonomik ve politik durumunu etkileyen her türlü güncel veriyi değerlendirerek belirliyoruz.
Uluslararası Proje Kredileri - Örnek İşlemler?

Örnek İşlemler

Destek verdiğimiz projelere göz atmak ister misiniz?

Örnek İşlemler

Nasıl Yapılır?

Başvurudan kredi kullandırımına kadar 7 aşamadan oluşan süreci inceleyerek nasıl yapıldığını anlayabilirsiniz:

 1. Türk Eximbank ile iletişime geçilmesi:

  Yüklenici veya proje alıcısı, olası ihracat sözleşmesi ve finanse edilecek proje kapsamında Türk Eximbank ile irtibata geçer. Kredi başvurusunun, yüklenici ve proje alıcısı sözleşme imzalamadan önce yapılması tavsiye edilir.

 2. Kredi başvurusu:

  Kredi başvurusunu, muhtemel borçlu (bakanlık, kurum, kuruluş ya da banka) doğrudan Türk Eximbank’a yapmalıdır. Başvuru mektubu, proje hakkındaki bilgileri, öngörülen kredi miktarını ve teminatı içermelidir. Yüklenici ile proje alıcısı arasında imzalanan sözleşme ve projeyle ilgili Türk mal ve hizmet ihracatı tutarının belirlenmesine yönelik hazırlanan fizibilite raporu, başvuru mektubuna eklenmelidir.

 3. Finansman teklifi:

  Türk Eximbank, önemli hüküm ve şartları içeren finansman teklifini borçluya yapar.

 4. Kredi tutarının belirlenmesi:

  Borçlu finansman teklifini kabul ettikten sonra Türk Eximbank, kredinin miktarını fizibilite raporunda belirtilen Türk içeriğine uygun olarak belirler.

 5. Kredi anlaşması:

  Kredi anlaşmaları, çeşitli yasal sistemlerin sürece olan etkilerini göz önüne alarak, uluslararası hukuk danışmanları tarafından her bir kredinin mali şartlarını yansıtacak şekilde hazırlanır. Bu kredi dokümantasyonu, Türk Eximbank'ın hüküm ve koşullarını, borçlunun ve/veya garantörün belirlediği şart ve koşulları da içerir. Kredi anlaşması, borçlu ve/veya garantör ile Türk Eximbank arasındaki görüşmeler sonrasında imzalanır.

 6. Kullandırım:

  Yüklenici tarafından hazırlanan, proje alıcısı ve borçlu tarafından onaylanan hakedişler, borçlunun kullanım talebi ile eş zamanlı olarak Türk Eximbank'a iletilir. Ayrıca mal ve hizmet ihracına ilişkin fatura ve gümrük beyannameleri, yüklenici tarafından Türk Eximbank'a sunulmaktadır. Belgeler incelendikten sonra uygun bulunursa, yüklenicinin Türkiye'deki banka hesabına ödeme yapılır ve borçlunun hesabı ise borçlandırılır.

 7. Geri ödeme:

  Anapara geri ödemeleri ve faiz ödemeleri, borçlu tarafından kredi anlaşmasında belirtilen şartlar çerçevesinde gerçekleştirilir. Proje tamamlanma döneminde, 6’şar aylık aralıklarla yalnızca faiz ödemeleri yapılır. İlk anapara geri ödemesi, projenin tamamlanma döneminin bitiminden en fazla 6 ay sonra yapılır. Anapara geri ödemeleri, eşit taksitler halinde 6 ayda bir yapılır.

Kimler Yararlanabilir?

Uluslararası Proje Kredileri, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesine sahip müteahhit firmalarımıza ve Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza yöneliktir. Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen buraya bakınız.

Firmalarımızın mali yapılarının güçlü, ticari itibarlarının yüksek ve alanında deneyimli olmalarının uluslararası alanda rekabet avantajı sağlayacağını biliyoruz.

Kimler Başvurabilir?

"Alıcı Kredisi" niteliğindeki Uluslararası Proje Kredileri Programımıza, devlet garantisi teminatı altında ilgili ülkenin kamu kurum ve kuruluşlarının ile Bankamızca muteber kabul edilen bankaların doğrudan başvuruda bulunmasını bekliyoruz.

Herhangi bir formatı bulunmayan başvuru mektubunun, talep edilen kredi tutarını, teminatları ve proje bilgilerini içermesini; ayrıca ekinde, işveren ile yüklenici firma arasında imzalanmış “kontrat” ve proje kapsamında Türkiye’den gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatı bilgilerini de içeren “ön fizibilite raporu” sunulmasını talep ediyoruz.

Gerekli belgeler

Kredi başvurusunun borçlu tarafından yapılmasını müteakip yüklenici firmalarımızın aşağıdaki belgeleri Bankamıza sunması bekleriz.

 • Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği’ne kayıtlı FIDIC üyesi bağımsız bir Türk müşavir tarafından hazırlanmış ve onaylanmış Fizibilite Raporu

Maliyeti Nedir?

Finansman koşullarını işlem bazında belirliyoruz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) Resmi Destekli İhracat Kredilerine İlişkin Düzenlemesi çerçevesinde ticari koşullarda finansman sağlıyoruz.

Faiz Oranı: Bankamız kaynak maliyeti dikkate alınarak, kredi vadesine uygun şekilde sabit veya değişken (LIBOR/EURIBOR + marj) faiz oranları kullanıyoruz.

Risk Primi: Alıcı ülkenin ve kredi borçlusunun risk durumuna bağlı olarak ülke risk primi hesaplanmaktadır. Risk priminin ödenmesi, kredi borçlusunun tercihine göre peşin veya kredi tutarına eklenerek vadeli olarak yapılabilmektedir. Risk Primi hesaplaması için lütfen buraya bakınız.

Anapara Geri Ödemeleri ve Faiz Ödemeleri: Anapara geri ödemeleri ve faiz ödemelerinin kredi borçlusu tarafından kredi anlaşmasında belirlenen koşullarda gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Projenin tamamlanma döneminde sadece faiz tahsil ediyor; anapara geri ödemesi talep etmiyoruz. İlk anapara geri ödemesini, projenin tamamlanma döneminin bitiminden en fazla 6 ay sonra almaya başlıyoruz. Anapara geri ödemelerinin 6 ayda bir eşit taksitler halinde yapılmasını talep ediyoruz.

Komisyonlar ve Masraflar:

Komisyon oranlarını işlem bazında belirliyor ve kredi borçlusu tarafından ödenmesini bekliyoruz.

Yönetim Komisyonu: Kredi anlaşmasının imzalanmasının ardından bir defaya mahsus tahsil ediyoruz.

Taahhüt Komisyonu: Kredinin kullandırım süresi boyunca, kredinin kullanılmayan kısmı üzerinden hesaplıyor ve 6’şar aylık dönemlerde tahsil ediyoruz.

Ayrıca, kredi anlaşması hazırlanması süresince Bankamız tarafından yapılan hukuki giderler ve diğer masrafların kredi borçlusu tarafından karşılanmasını talep ediyoruz.

Diğer Harcamalar: Bankamızın projenin herhangi bir aşamasında yerinde inceleme yapılmasını gerekli görmesi halinde, satın alacağı müşavirlik hizmet bedelleri ile yapacağı diğer harcamaların, yüklenici firma tarafından karşılanmasını bekliyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Uluslararası Proje Kredileri Nedir?

Alıcı kredisi niteliğindeki Uluslararası Proje Kredileri ile müteahhitlik ve gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın ihraç ettikleri Türk mal ve hizmetlerine yönelik yabancı alıcılarına finansman olanağı sağlanmaktadır.

Kredi borçlusu kim olabilir?

Ülkelerin devlet adına borçlanmaya yetkili kamu kurum/kuruluşları ve yurt dışında yerleşik muteber bankalar (kamu veya özel), Uluslararası Proje Kredileri kapsamında kredi borçlusu olabilir.

Hangi tür projelere destek verilmektedir?

Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın yurt dışında gerçekleştirdikleri projeler kapsamında ihraç ettikleri Türk mal ve hizmetleri ile gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın inşa ettikleri gemilerde kullandıkları Türk mal ve hizmetlerine yönelik destek verilmektedir.

En fazla ne kadar destek sağlanmaktadır?

Projeler kapsamında Türkiye’den ihraç edilecek mal ve hizmet tutarının %85’ine kadar kredi sağlanmaktadır. Üçüncü ülkelerden yapılacak ihracat Türk Eximbank finansmanına konu edilememektedir. Diğer taraftan, Türkiye ve üçüncü ülkelerden yapılacak ihracat toplamının %85’ini geçmeyecek şekilde Türk mal ve hizmet ihracının %100’üne kadar finansman sağlanabilmektedir.

Ülke limitleri nasıl belirlenmektedir?

OECD ülke risk sınıflandırmaları esas alınarak belirlenmektedir. Ülke Limitleri Listesi, her yıl Bakanlar Kurulu'nca onaylanarak yürürlüğe girmektedir. (Ülke Limitleri Listesi'ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.)

Banka limitleri nasıl belirlenmektedir?

Kredi talep eden yurt dışında yerleşik bankalar, kapsamlı analize tabi tutulmaktadır. Analiz neticesinde gerekli finansal yeterlilikleri taşıyan Bankalara limit tahsis ediyor bu limit kapsamında projelerinizi destekliyoruz.

Risk primi nasıl hesaplanır?

Alıcı ülkenin ve kredi borçlusunun risk durumuna bağlı olarak risk primi hesaplanmaktadır. Risk priminin ödenmesi kredi borçlusunun tercihine göre peşin veya kredi tutarına eklenerek vadeli olarak yapılabilmektedir. Risk Primi hesaplaması için anasayfada bulunan hesaplama araçları bölümünü kullanabilirsiniz.

Koşullu ve koşulsuz niyet mektubu arasındaki farklar nelerdir?

Geçerlilik süresi ve içerik bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Koşulsuz niyet mektuplarının geçerlilik süresi 6 ay olup, finansal koşulların detaylarına ilişkin bilgi taşımamaktadır. Koşullu niyet mektupları ise 3 ay geçerlilik süresine sahip olup, faiz, vade, komisyon oranları gibi olası bir krediye dair finansal bilgileri taşımaktadır.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.