Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi

Müteaahhit/müşavir firmaların yurtdışında üstlendikleri projelerden doğmuş tahsil edilemeyen hakkedişleri kapsamında köprü finansman sağlanmaktadır.

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi nedir?

Uluslararası piyasalarda yaşanan mali krizin Türk müteahhitlik sektörü üzerindeki etkilerinin azaltılması ve bu alanda faaliyet gösteren firmalarımızın mevcut şantiyelerinin ve mobilizasyon-makine parkının işler durumda muhafaza edilerek bu pazarlardaki yatırımların ve mevcut rekabet gücünün uzun dönemde kalıcılığını korumak amacıyla finansman sağlanmaktadır.

Kimler için uygun?

Krediye konu olan projelere ilişkin işlerin devam ettiğini ilgili ülkelerdeki Ticaret Müşaviri/T.C. Büyükelçiliği’nce düzenlenecek olan belgeler ile tevsik eden ve proje bilgileri/alacak tutarları Bankamızca yürütülen incelemeler neticesinde belirlenen müteahhitlik/müşavirlik firmaları bu programdan yararlandırılır.

Ürünün amacı ne?

İnşaat faaliyetleri devam eden ülkelerdeki ulusal ve/veya uluslararası işverenlerden iş almış olup, bu projeler kapsamında 2008 ve takip eden yıllarda tahakkuk etmiş ve işveren makamlar tarafından onaylandığı halde tahsil edilemeyen alacağı olan müteahhitlik/müşavirlik firmalarına kredi kullandırılacaktır.

Firma limiti nedir?

Programımız kapsamında 25 Milyon ABD Doları’na kadar kredi kullandırabiliyoruz. Firmaya tahsis edilecek kredi tutarı, firma limitini aşmayacak şekilde, proje bilgileri ve kredinin Uygulama Esasları’nın 2. maddesinde belirtilen çerçeveye uygun tahsil edilmemiş hakediş ve belgeye bağlanmış diğer alacak tutarları dikkate alınarak Bankamız tarafından belirlenmektedir.

İşlem alt limiti nedir?

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

Vade seçenekleri, internet sitemizde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

Maliyeti nedir?

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi faiz oranları kredinin vadesine ve kredi kullanılan döviz cinsine göre belirlenmektedir. İlgili oranlara internet sitemizde yer alan faiz ve kar payı oranları bölümünden erişebilirsiniz.

Faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

Krediye konu olan projelere ilişkin işlerin devam ettiğini ilgili ülkelerdeki Ticaret Müşaviri/T.C. Büyükelçiliği’nce düzenlenecek olan belgeler ile tevsik eden ve proje bilgileri/alacak tutarları Bankamızca yürütülen incelemeler neticesinde belirlenen müteahhitlik/müşavirlik firmaları bu programdan yararlandırılır.

Gerekli Belgeler

  • Kredi talep formu
  • Proje bilgi formu
  • Yurt dışı müteahhitlik belgesi veya geçici belge
  • Kredi talebine konu olan proje(ler) ile ilgili sözleşmelerin son hali (mütercimler tarafından yapılmış türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.)
  • İş alındı belgesi ve varsa revize iş planı (ilgili ülkelerdeki T.C. büyükelçilik makamlarından onaylı olması gerekmektedir.)
  • İşin devam ettiğini tevsik eden belge (ilgili ülkelerdeki T.C. büyükelçilik makamlarından onaylı olması gerekmektedir.)
  • Hakediş/istihkak belgeleri (yeminli mütercimler tarafından hazırlanmış Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.)
  • Vergi resim ve harç istisna belgesi kapsamında kullanılacak krediler için VRHİB fotokopisi

Bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilecek bilgi ve belgelerin Bankamıza sunulması gerekmektedir.

Başvuru Evrakları ve Ekleri

Sıkça Sorulan Sorular

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi’nde firma limiti nasıl belirlenmektedir?

Firmanın Bankamıza sunmuş olduğu sözleşme çerçevesinde tahsil edemediğini beyan ettiği hakedişler tutarında limit tahsis edilmektedir. Firma limiti 25.000.000 USD’dir. Tahsil edilemeyen hakedişlerin firma limitinden yüksek olması durumunda firma geri ödeme yaptıkça 25.000.000 USD’yi geçmemek kaydıyla; firmaya ilave kullandırım yapılabilir.

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi’nde tahsil edilemeyen hakediş tutarı kapsamında belirlenen limit rotatif olarak kullanılabilir mi?

Tahsil edilemeyen hakediş tutarı kapsamında belirlenen limit bir kez kullanılabilmek olup; firma geri ödeme yaptıkça limit tekrar açılmamaktadır. Tahsil edilemeyen hakediş tutarı yalnız bir kere kullanılabilmek olup; firmanın yeni kullanım yapabilmesi için yeni hakediş sunulmalıdır.

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi Kapsamında belgesiz (VRHİB) kullandırım mümkün müdür?

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi kapsamında Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Belgesi ve ya Geçici Belgenin ibraz edilmesi durumunda belgesiz kullandırım mümkündür. Belgesiz kullandırımlarda firmadan BSMV tahsil edilecektir.

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi Kapsamında farklı projelerden doğan tahsil edilemeyen hakedişlerin olması durumunda başvuru nasıl yapılacaktır?

Her bir sözleşmeye ilişkin gerekli evrak takımı Bankamıza ayrı ayrı sunulacak ve tek bir limit tahsis edilecektir. Projelerin farklı ülkelerdeki taahhüt işlemlerinden doğan sözleşmelere ilişkin olması durumunda ise ayrı ayrı limit tahsis edilecektir. Firma limiti azami sınırı olan 25.000.000 USD olarak dikkate alınacaktır.

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi Kapsamında hakedişlerin onaysız olması durumunda nasıl bir yol izlenecektir?

Libya, Suriye ve Irak gibi savaş koşullarının oluştuğu ülkeler için onaysız hakedişler kabul edilebilmekte fakat diğer ülkeler için hakedişlerin işveren onaylı olması gerekmektedir.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Kredi Ödeme Planı HesaplaBu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.