Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi

Türkiye’de yerleşik firmaların yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetler ile yurtdışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım, projelendirme ve danışmanlık gibi hizmetlerin finansmanına yönelik olarak Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programı kapsamında kredi imkanları sağlıyoruz.

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi nedir?

Türk firmalarının yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri hizmetlerin finansmanına yönelik bir kredi programıdır.

Kimler için uygun?

 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri,
 • Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil) turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri,
 • Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bandıralı gemi, uçak veya tır bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları
 • Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları finanse edilir.

 

Bankamızca yapılan istihbarat ve değerlendirme çalışması sonunda mali analiz ve ticari etik açısından yeterli görülen ihracatçılarımız Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programımızdan yararlanabilirler.

Program limiti nedir?

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programımız kapsamında ihracatçılarımıza 25 milyon ABD Doları’na kadar kredi kullandırabiliyoruz.

Proje limiti, program limitini ve VRHİB tutarını aşmamak kaydıyla hizmet veren ve hizmet alan firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak Bankamız tarafından proje bazında belirlenmektedir.

İşlem alt limiti nedir?

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programımız kapsamında ihracatçılarımıza yönelik alt sınır bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

Vade seçenekleri, internet sitemizde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

Maliyeti nedir?

Krediye uygulanacak faiz oranları Bankamız tarafından belirlenmektedir. İlgili oranlara internet sitemizde yer alan faiz ve kar payı oranları bölümünden erişebilirsiniz.

Faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

Müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri, yabancı bandıralı uçak/gemi/tır bakım ve onarımı, yurt dışında yerleşiklere yönelik yurt içinde döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri ile yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları vb. nitelikteki hizmet ihracı yapan firmalarımız

? Aradığınız ürünü bulamadınız mı?

Bankamızın geniş ürün yelpazesinden ihtiyaçlarınıza en uygun olanına birlikte karar verelim. Uzmanlarımızdan destek almak için iletişim bilgilerinizi bize iletmeniz yeterli.

Sizi Arayalım

Gerekli Belgeler

 • Kredi Talep Formu
 • Proje Bilgi Formu
 • Hizmet alacak firma ile yapılmış olan sözleşmenin son hali
 • Niyet Mektubu (Teminat mektubu düzenleyecek bankadan/Kredi Garanti Fonu A.Ş.’den getirilecek niyet mektubu)

Bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilecek bilgi ve belgelerin Bankamıza sunulması gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Krediyi ne zaman kullanabiliriz?

Öncelikle, firmaların projelerine ilişkin T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) kapsamındaki projeler finanse edilir. Dolayısıyla, VRHİB’nin alınmış olması gereklidir.

 • Analiz güncellemesi belgelerini Bankamıza göndermiş
 • Analiz güncelleme işlemleriniz tamamlanmış
 • Talep formunuz, onaylı harcama listeleriniz, niyet mektubunuz, Vergi Resim Harç İstisna Belgeniz veya KGF PGS kapsamında yapılacak işlemleriniz eksiksiz olarak tamamlanmış ve Bankamıza gönderilmiş ise haftalık olarak alınan fon uygunluğunun ardından kullandırım işlemlerine başlanabilir.

İhracat/Satış Taahhüt Tutarı Ne Kadardır?

İşletme Kredilerinde:

İhracat taahhüdü, Bankamız tarafından kullandırılan kredinin anapara, faiz ve varsa masraflar toplam tutarının 1 yıllık kredilerde 1, 1,5 yıllık kredilerde 1,5, 2 yıllık kredilerde 2, 2,5 yıllık kredilerde 2,5 ve 3 yıllık kredilerde 3 katından az olmamak kaydıyla, kredi vadesi içerisinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.

Diğer Kredilerde,

İhracat taahhüdü Bankamız tarafından kullandırılan kredinin anapara, faiz ve varsa masraflar toplam tutarından az olmamak kaydıyla, kredi vadesi içerisinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade eder.

İhracat/Satış taahhüdünün kredinin orijinal vadesi içinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

İhracat taahhüdünün kapatılamaması durumunda yaptırım ne olacaktır?

İhracat taahhüdüne ilişkin ceza tutarı, varsa istisna edilen vergi, masraf, komisyon vb. tutarların ilgili mevzuata göre cezalı tahsilatlarının yanı sıra ilgili kredi için tahsil edilen faiz tutarı kadar belirlenir.

Genel Kredi Sözleşmesi ve ekleri nasıl imzalanır?

Huzurda (Genel Müdürlüğümüz, Şubelerimiz ve İrtibat Bürolarımızda) ya da noter huzurunda imzalanabilir. Firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişi/kişiler, üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan kimlik belgeleri, güncel imza sirkülerleri ve adresli firma kaşeleri ile en yakın Türk Eximbank birimine imza için gidebilirler.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Kredi Ödeme Planı Hesapla


Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.