Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

Gemi inşa/ihraç edecek ihracatçılarımızın gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılıyor, rekabet güçlerini destekliyor, yurt dışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerini arttırıyoruz.

Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı nedir?

Gemi inşa/ihraç edecek ihracatçılarımızın gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılıyor, rekabet güçlerini destekliyor, yurt dışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerini arttırıyoruz.

Kredi: Programımız kapsamında kullandıracağımız krediler ile;

 • Alıcı firma ile imzaladığınız kontrat kapsamında, gemi inşa/ihraç edecek ihracatçılarımızın gemi inşa aşamasındaki harcamaları proje bazında finanse ediyoruz.

Teminat Mektubu: Programımız kapsamında düzenlediğimiz teminat mektupları ile;

 • Geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma, alıcının bankası/finansman kurumu tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeler ve bunlara ilişkin doğabilecek faizler,
 • Proje konusu gemide kullanılacak makina ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri, belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına alıyoruz.

Program limiti nedir?

Kullandırılacak kredinin/düzenlenecek teminat mektubunun tutarı ve vadesi alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak proje bazında Bankamız tarafından belirlenir. Alıcı firma ile imzaladığınız gemi kontrat bedelinin %85’ine kadar kredi kullandırabiliyor veya teminat mektubu limiti belirleyebiliyoruz. Program bazında azami 25 milyon ABD Doları tutarında kredi kullandırabiliyor veya teminat mektubu limiti belirleyebiliyoruz. Ayrıca bu limitler dahilinde aynı proje için kredi ve teminat mektubunu birlikte kullandırabiliyoruz.

İşlem alt limiti nedir?

Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt sınır bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

Maksimum 360 gündür.

Kimler başvurabilir?

Gemi İnşa Firmaları

Maliyeti nedir?

Krediye uygulanacak faiz oranları Bankamız tarafından belirlenmektedir.

Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

Gemi inşa/ihraç edecek ihracatçılarımız.

Başvuru Evrakları ve Ekleri

Gerekli Belgeler

 • Kredi/Teminat Talep Formu
 • Proje Bilgi Formu
 • Alıcı ile yapılmış olan sözleşmenin son halinin fotokopisi
 • Finansman İhtiyaçları Tablosu
 • Yapılan/yapılacak harcamaların aylara göre dağılımı
 • Harcama Kalemleri Tablosu (Yatırım Teşvik Belgesi bulunmayan projeler için imalatçının bağlı bulunduğu Sanayi/Ticaret Odasının onayı aranır.)
 • Proje konusu geminin inşaatına başlama ve bitiş tarihi ile iş programını belirtir iş akış şeması ve diyagramı
 • Geminin ekspertiz değerini belirlemek üzere Deniz Ticaret Odası/Gemi Mühendisleri Odası/Türk Loydu Vakfı’nca düzenlenmiş Ekspertiz Raporu, (Kredi kullandırım aşamasında iletilmesi mümkündür.)
 • İmalatçı ve ihracatçının farklı firmalar olması halinde, ihracatçı firma ile tersane firması arasında aktedilen sözleşmenin son hali
 • Niyet Mektubu (Teminat mektubu düzenleyecek bankadan/Kredi Garanti Fonu A.Ş.’den getirilecek niyet mektubu)
 • Yurt dışı alıcıya ilişkin tanıtıcı bilgi
 • Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) sureti (mevcut ise)

Bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilecek bilgi ve belgelerin Bankamıza sunulması gerekmektedir.

Kredi Ödeme Planı HesaplaBu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.