Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

Firmalarımızın yurt dışı fuarlara katılım sağlayarak pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmalarını teşvik ediyor, bu yolla yurt dışı pazar paylarını arttırarak yeni/hedef pazarlara girişlerini, rakiplerini tanımalarını, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinmelerini ve ihracatın gelişimine katkıda bulunmaları sağlıyoruz.

Kimler için uygun?

Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisinden; Türkiye’de yerleşik kurum ve kuruluşlar ile bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişi tacir veya ticaret şirketi şeklinde faaliyet gösteren,

 • Organizatör: Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren kuruluşlar,
 • Milli Katılımcı: Organizatörler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirak eden firmalar,
 • Bireysel Katılımcı: T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen yurt dışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara bireysel katılım sağlayan firmalar yararlanabilir.

Ürünün amacı ne?

Firmalarımızın yurt dışı fuarlara katılım sağlayarak pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmalarını teşvik ediyor, bu yolla yurt dışı pazar paylarını arttırarak yeni/hedef pazarlara girişlerini, rakiplerini tanımalarını, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinmelerini ve ihracatın gelişimine katkıda bulunmaları sağlıyoruz.

Firma limiti nedir?

Firma limiti, firmanın kullandığı Yurt Dışı Fuar Katılım Kredilerinin herhangi bir zaman dilimindeki anapara bakiyelerinin toplamıdır.

Bu kredi programı kapsamında firma limiti;

 • A sınıfı belgeye sahip organizatörler için 2.000.000,-TL,
 • B sınıfı belgeye sahip organizatörler için 1.500.000,-TL,
 • C sınıfı ve Geçici Belgeye sahip organizatörler için 1.000.000,-TL,
 • Milli Katılımcı ve Bireysel Katılımcı firmalar için 200.000,-TL'dir.

İşlem alt limiti nedir?

Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

360 Gün

Maliyeti nedir?

Kredilere uygulanacak faiz/kar payı oranları; kredi vadesi, kredi tutarı ve para birimine göre belirlenmektedir.

Faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.

Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

Türkiye’de yerleşik kurum ve kuruluşlar ile bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişi tacir veya ticaret şirketi şeklinde faaliyet gösteren; Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren kuruluşlar, Organizatörler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirak eden firmalar ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen yurt dışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara bireysel katılım sağlayan firmalar yararlanabilir.

Gerekli Belgeler

 • Kredi Talep Formu,
 • Yurt dışı fuar için T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izin belgesinin fotokopisi (Organizatörler),
 • Yurt dışı fuar organizasyonu belgesinin fotokopisi ( A,B,C sınıfı belgeler ile geçici belge). (Söz konusu belgenin teyidi T.C. Ticaret Bakanlığı kayıtlarından Bankamız tarafından yapılacaktır.)
 • Fuar idaresinden alınan ve ödenecek boş stand metrekare birim fiyatını gösteren yer tahsis belgesinin fotokopisi( Bireysel Katılımcılar),
 • Katılımcı ile organizatör arasında yapılan sözleşmenin fotokopisi(Milli Katılımcılar),
 • Oda Sicil Kayıt Sureti,
 • Orijinal tasdikli ilgili İhracatçı Birliği üyelik belgesi (Milli Katılımcı, Bireysel Katılımcı),
 • Kesin teminat/kefalet mektubunu düzenleyecek bankadan/Kredi Garanti Fonu (KGF)’ ndan alınacak niyet mektubu

Bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilecek bilgi ve belgelerin Bankamıza sunulması gerekmektedir.

Bu belgelerin yanı sıra kredi kullanıcısı firmanın özel durumuna göre gerekli görülecek her türlü bilgi ve belgeyi Bankamızın talep etme hakkı saklıdır.

Başvuru Evrakları ve Ekleri

Kredi Ödeme Planı HesaplaBu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.