İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımızın makine, teçhizat ve aksam harcamalarına finansman sağlıyoruz.

İhracata yönelik yatırım kredisi nedir?

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi programımız kapsamında, kalıcılığı veya uzun süreli kullanım özelliği dolayısıyla orta veya uzun vadeli finansman gerektiren makine, teçhizat ve aksam harcamalarınızı katma değer vergisi hariç tutar üzerinden finanse ediyoruz.

Program kapsamında yapılmış harcamaların finansmanı, harcamaların kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirilmiş olması halinde mümkündür.

Kimler için uygun?

Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretime/alım satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalarımız ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gerçekleştiren firmalarımız

Program limiti nedir?

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi program limiti 75.000.000 ABD Doları’dır. Kredi Euro veya USD olarak kullanılabilmektedir.

İşlem alt limiti nedir?

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

Vade seçenekleri, internet sitemizde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

Maliyeti nedir?

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi Programımızın faiz oranları kredinin vadesine ve kredi kullanılan döviz cinsine göre belirlenmektedir. İlgili oranlara internet sitemizde yer alan faiz ve kar payı oranları bölümünden erişebilirsiniz.

Faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı, döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmalara ve Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretime/alım satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalarımıza kullandırılmaktadır.

? Aradığınız ürünü bulamadınız mı?

Bankamızın geniş ürün yelpazesinden ihtiyaçlarınıza en uygun olanına birlikte karar verelim. Uzmanlarımızdan destek almak için iletişim bilgilerinizi bize iletmeniz yeterli.

Sizi Arayalım

Gerekli Belgeler

  • Kredi Talep Formu
  • Harcama Belgeleri Listesi (Harcamaların faturaya bağlanmış olması gerekmektedir.), (Yeminli Mali Müşavir (YMM)/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) onaylı)
  • Muvafakatname (Kullanılacak krediye esas ihracata/satışa konu olan malın ihracatçısının/satıcısının farklı olması halinde, kredi talebinde bulunan imalatçının, ihracatçıdan/satıcıdan imzalı ve firma kaşeli olarak alacağı belgedir.)
  • Niyet Mektubu (Teminat mektubu düzenleyecek bankadan/Kredi Garanti Fonu A.Ş.’den getirilecek niyet mektubu)
  • T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve üretim/alım-satım faaliyetine ilişkin düzenlenen geçerli “Üretim” veya “Alım-Satım” ruhsatının Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce orijinal tasdikli veya ilgili Serbest Bölge Müdürlükleri tarafından onaylanmış bir örneği
  • Kapasite Raporu (İlgili odaca orijinal tasdikli örneği)
  • Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) sureti (varsa)

Bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilecek bilgi ve belgelerin Bankamıza sunulması gerekmektedir.

Başvuru Evrakları ve Ekleri

Sıkça Sorulan Sorular

Krediyi ne zaman kullanabiliriz?

  • Analiz güncellemesi belgelerini Bankamıza göndermiş
  • Analiz güncelleme işlemleriniz tamamlanmış
  • Talep formunuz, onaylı harcama listeleriniz, niyet mektubunuz veya KGF kapsamında yapılacak işlemleriniz eksiksiz olarak tamamlanmış ve Bankamızca uygun bulunmuş

ise fon uygunluğuna göre kullandırımı yapılır.

Harcama listeleri nasıl doldurulur?

Listenize en az kredi tutarınız kadar olacak şekilde üretime yönelik olarak alınmış/alınacak makine, teçhizat ve aksam harcamalarınızı KDV hariç değerleri üzerinden yazabilirsiniz. Firma kaşe imzalı ve YMM/SMMM onaylı olarak Bankamıza gönderebilirsiniz.

Program kapsamında kabul edilmeyen harcamalar nelerdir?

İkinci el makine, teçhizat ve aksamlar, taşıt alımları, inşai faaliyet alanına giren yatırımlar, yurt dışına yapılacak yatırımlar ihracata yönelik yatırım kredisi kapsamında fonlanamaz.

Hangi harcama tutarları dikkate alınmaktadır?

Tüm harcamaların KDV hariç tutarları esas alınmaktadır.

Harcama Belgeleri Listesinin hangi döviz cinsinden doldurulmalıyız?

Harcama listelerinizi fatura üzerlerinde yazan para birimi ile doldurabilirsiniz. Sistemimiz, sunulan harcamalarınızı ilgili kredi döviz cinsinden eşleştirmektedir. Farklı para birimlerinden faturalar sunulacak ise her para biriminden toplam tutarlar ayrıca belirtilebilir.

Kredi kullanım aşamasında komisyon kesintisi yapılıyor mu?

Herhangi bir komisyon kesintisi yapılmamaktadır.

Faiz desteğinden faydalanmak için ne yapılmalıdır?

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmiş Yatırım Teşvik Belgesi’nde Yatırımın Yararlanacağı Destek Unsurları başlığı altında faiz desteği ibaresinin bulunması durumunda yatırım kredisi başvurularında faiz desteğinden faydalanma olanağı mevcuttur. Talebin değerlendirmeye alınabilmesi için Yatırım Teşvik Belgesi düzenleme tarihinin kredi kullandırım tarihinden önce olması ve süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

İhracat/Satış Taahhüt Tutarı Ne Kadardır?

Kredinin vadesine göre değişmektedir.

Genel Kredi Sözleşmesi ve ekleri nasıl imzalanır?

Huzurda (Genel Müdürlüğümüz, Şubelerimiz ve İrtibat Bürolarımızda) ya da noter huzurunda imzalanabilir. Firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişi/kişiler, üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan kimlik belgeleri, güncel imza sirkülerleri ve adresli firma kaşeleri ile en yakın Türk Eximbank birimine imza için gidebilirler.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.