Katılım Bankaları Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı

İhracatçılarımızın ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmalarımızın finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finansmanı amaçlanmaktadır.

Katılım Bankaları Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Nedir?

Türkiye'de mukim ihracatçıların, imalatçı-ihracatçıların, ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçıların, Türkiye’de kurulu serbest bölgelerde mukim olan ve üçüncü ülkelere (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve hizmet satışı yapan firmaların ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti yürüten firmaların; ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların ihracı/satışı ve döviz kazandırıcı hizmet ihracı taahhüdü karşılığında, finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finanse edilmesi amacıyla Katılım Bankaları aracılığıyla kullandırılan kredi programıdır.

Kimler için uygun?

İhracatçı,

İmalatçı-İhracatçı,

İhraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı,

Türkiye’de kurulu serbest bölgelerde mukim olan ve üçüncü ülkelere (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve hizmet satışı yapan,

Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet yürüten firmalar için uygundur.

Ürünün amacı nedir?

İhracatçılarımızın ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmalarımızın finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finansmanı amaçlanmaktadır.

Program limiti nedir?

Program kapsamında; bir firmaya kullandırılan kredilerin anapara bakiyeleri toplamı 5 milyon ABD Doları’nı aşamaz. Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) kapsamında döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin tutarı VRHİB tutarını aşamaz.

İşlem alt limiti nedir?

Programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vadesi ne kadar?

Vade seçenekleri, internet sitemizde kar payı oranları bölümünde yayınlanmaktadır.

Maliyeti nedir?

Kredilere uygulanacak kar payı oranları, Türk Eximbank tarafından belirlenir ve aracı kuruluşlara duyurulur. Kredilere uygulanacak kar payı oranlarının belirlenmesinde kredi kullandırım tarihinde geçerli olan kar payı oranları esas alınır. Aracı kuruluşlar, söz konusu kar payı oranları üzerine Türk Eximbank tarafından belirlenen komisyon oranlarını ilave edebilirler. Aracı kuruluş komisyonu azami yıllık % 1,50 olarak belirlenmiştir.

Döviz Cinsi

Türk Lirası, ABD Doları ve EURO cinsinden kullandırılır.

TL krediler yalnızca KOBİ firmalara kullandırılır.

Kar payı oranları için tıklayınız.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.