Opsiyon satış işlemi ile ihracatçılarımızı döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklanan kur riskinden koruyoruz.

Nakdi Uzlaşmalı (Non-Deliverable) Opsiyon Nedir?

İhracatçıyı belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki dövizi alma veya satma hakkını veren, Bankayı ise bu konularda yükümlü kılan, “alım opsiyonu” ve “satım opsiyonu” şeklinde yapılabilen, vade sonunda ise nakdi uzlaşma yapılan ticari işlemler anlamına gelir.

Nakdi Uzlaşmalı Opsiyon Türleri Nelerdir?

Döviz Satım (Put) Opsiyonu: İhracatçıya belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki dövizi satma hakkı veren ancak herhangi bir satış yapma yükümlülüğü getirmeyen “opsiyon hakkı” anlamına gelir. Bankaya ise belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki dövizi alma yükümlülüğü veren ticari işlem anlamına gelir.

Döviz Alım (Call) Opsiyonu: İhracatçıya belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki dövizi satın alma hakkı veren ancak herhangi bir alım yapma yükümlülüğü getirmeyen “opsiyon hakkı” anlamına gelir. Bankaya ise belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki dövizi satma yükümlülüğü veren ticari işlem anlamına gelir.

Ürünün Amacı Nedir?

Opsiyon işlemi ile İhracatçılarımızın döviz kurundaki artıştan/azalıştan kaynaklanan kur riskinden korunması amaçlanmaktadır.

Kimler İçin Hangi Opsiyon Türü Uygun?

Belirli bir vadede döviz cinsi alacaklarının TL karşılığını kurun düşüş riskine karşı bugünden sabitlemek isteyen ihracatçılarımız için döviz satma hakkı veren ‘Döviz Satım (PUT) Opsiyonu’,

Belirli bir vadede döviz cinsi yükümlülüklerinin döviz karşılığını kurun yükseliş riskine karşı bugünden sabitlemek isteyen ihracatçılarımız için döviz alma hakkı veren ‘Döviz Alım (CALL) Opsiyonu’ ürünümüz uygundur.

İşlem Hangi Para Birimleri İle Yapılmaktadır?

Opsiyon işlemlerine konu olan döviz kurları USD/TL, EUR/TL, GBP/TL ve JPY/TL’dir.

Vade ve İşlem limiti ne kadar?

Opsiyon İşlemleri, işlem bazında herhangi bir tutar limiti olmaksızın, en çok 360 gün vadede yapılabilmektedir.

İşlem vadesi ilgili para birimlerinin resmi tatil günlerinde olamayacaktır.

Maliyeti Nedir?

Opsiyon işlemlerinin maliyeti, ihracatçılarımızın işlem gününde ödediği prim tutarıdır. Opsiyon prim tutarı; işlem anındaki piyasa kuru, piyasa volatilitesi, ihracatçılarımızın belirleyeceği vade ve kullanım fiyatı gibi değişkenlere bağlı olarak değişmektedir.

Opsiyon işlemi için Banka tarafından komisyon alınmaz.


Daha detaylı bilgi almak için 0 850 200 55 00 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Opsiyon - Örnek İşlemler?

Örnek İşlemler

Döviz kuru opsiyonu satış işlemine ait örneklerimize bakabilirsiniz.

Örnek İşlemler

? Aradığınız ürünü bulamadınız mı?

Bankamızın geniş ürün yelpazesinden ihtiyaçlarınıza en uygun olanına birlikte karar verelim. Uzmanlarımızdan destek almak için iletişim bilgilerinizi bize iletmeniz yeterli.

Sizi Arayalım

Gerekli Belgeler

Sıkça Sorulan Sorular

Döviz kuru opsiyonu satış işleminden kimler yararlanabilir?

Tüm ihracatçılarımız yararlanabilir. Müşteri ile Banka arasında “Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi” ve bu sözleşmenin Ek’leri olan “Genel Risk Bildirim Formu” ile “Tezgahüstü Türev İşlemler Risk Bildirim Formu“ ve “Uygunluk Testi”nin imzalanması ve Müşterinin Bankada kayıtlı müşteri olması şarttır.

Opsiyon işlemi yapabilmek için özel şart aranmakta mıdır?

İlgili belgeleri tarafımıza ulaştıran tüm ihracatçılarımız kredi kullanım, ihracat taahhüdü gibi özel şartlar aranmadan opsiyon işlem yapabilmektedir.

Nasıl müracaat edilir?

Bankamızda halihazırda “Firma Bilgileri” kayıtlı olan ihracatçılarımızın;

2 nüsha halinde imzalanmış “Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi” ve bu sözleşmenin Ek’leri olan “Genel Risk Bildirim Formu” ile “Tezgahüstü Türev İşlemler Risk Bildirim Formu“ ve “Uygunluk Testi”nin orijinal nüshaları ile sözleşmede imzası bulunan şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait 6 aydan eski olmamak kaydıyla noter tasdikli imza sirkülerini elden ve/veya posta-kurye ile Hazine Operasyon Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Bu belgelerin yanı sıra opsiyon işlemi yapıldığında hesaplama araçlarından temin edilen ‘’Döviz Opsiyon İşlem Yapma Formu’’nun bankamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Opsiyon işlem tarihinde neler yapılmalı?

 • İhracatçımız hesaplama araçlarında yer alan opsiyon primi hesaplama ekranındaki ilgili kısımları doldurarak elde edeceği ‘Döviz Opsiyonu İşlem Yapma Formu’nu Bankamıza iletir.
 • İşlem yapmak isteyen İhracatçı gerekli prim tutarını ve prim tutarına ait BSMV tutarını Bankanın TC ZİRAAT BANKASI IBAN No: TR 4800 0100 1133 9990 0302 5014 hesabına yatırır. (IBAN KULLANILMASI ZORUNLUDUR.)
 • Prim tutarının ve prime ait BSMV tutarının ihracatçı tarafından yatırılmadığı durumda ilgili satın alma teklifi geçersiz olur.
 • İşlem Yapma Formu ile prim tutarının ve prime ait BSMV tutarının yatırıldığına dair dekontun Bankaya ulaşmasından itibaren ihracatçımızın işlem yapmaktan vazgeçme hakkı ya da işlem yapmak istediği tutarı değiştirme hakkı yoktur. Banka’nın işlem tutarını azaltma hakkı saklıdır.
 • Banka, işlem sonucunu ihracatçıya işlem günü göndereceği “Opsiyon İşlem Dekontu” ile teyit eder.
 • İhracatçımız, firmayı temsilen iki yetkilinin imzalarının yer aldığı “Opsiyon İşlem Dekontu”na “Tebellüğ ve Kabul Edilmiştir.” ibaresi yazarak “Opsiyon İşlem Dekontu”nu işlem günü Bankaya iletir.

Opsiyon işleminin süresince ne yapılmalı?

 • Bankanın, opsiyon işlem dekontunun aslını müşterinin adresine işlem tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde yollamasını müteakiben İhracatçımız, opsiyon işlem dekontunun ıslak imzalı aslını Bankaya en geç 5 (beş) iş günü içinde posta veya kurye ile teslim eder.
 • Opsiyon işlemleri Avrupa tipi opsiyonlar olup sadece vade sonunda kullanılabilen opsiyonlar olduğundan opsiyon süresince herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Opsiyon işleminin vadesinde ne yapılmalı?

 • Opsiyon işleminin vadesinde nakdi uzlaşmada (netleşme) kullanılacak döviz kurları, işlemin vadesinde Londra saati ile 12:00’da Banka tarafından belirlenir. Banka belirlenen kurları internet sitesinde ilan eder veya doğrudan İhracatçıya bildirir.
 • Opsiyon işleminin vade tarihinde, opsiyon işleminden doğan döviz alma/satma hakkını kullanıp kullanmayacağını Bankaya bildirir. Belirtilen saate kadar hiçbir bildirimde bulunulmaması durumunda İhracatçının opsiyon işleminden doğan hakkını kullanmayacağı kabul edilir. Opsiyon işlemi kendiliğinden hükümsüz olur. Müşterinin opsiyon işlem tarihinde ödediği opsiyon primi Bankada kalır ve hiçbir koşulda müşteriye geri ödenmez.
 • Müşterinin opsiyon hakkını kullanması durumunda, müşteriye ödenecek tutar, nakdi uzlaşma tutarı olup bu tutar; opsiyon işlem dekontunda belirtilen kullanım fiyatı ile banka tarafından vade günü ilan edilen kur arasındaki farkın, opsiyon işlem dekontunda belirtilen opsiyon tutarı ile çarpılması ile bulunur. Ancak, nakdi uzlaşma tutarından varsa vergi kesintisi yapılarak net ödeme yapılır.
 • Müşterinin opsiyon işleminden doğan hakkını kullanacağını Bankaya yazılı olarak bildirmesi durumunda, Banka “Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi” ve “Opsiyon İşlem Dekontu” uyarınca hesaplayacağı nakdi uzlaşma tutarını TL cinsinden vade tarihinde EFT sistemi kapanana kadar müşteri tarafından belirtilen hesaba öder ve opsiyon işlemi sona erer.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Opsiyon Primi Hesapla


Döviz Opsiyonu İşlem Yapma Formu Oluştur

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.