İhracatçılarımızın ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını çok uygun maliyetlerle finanse ediyoruz.

Reeskont Kredisi nedir?

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımız için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, Bankamıza tanınan 17 milyar ABD Doları limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz Kredisi programıdır.

Kimler için uygun?

İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımız, döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalarımız ve tüm ihracatçılarımız.

Firma limiti nedir?

Program kapsamında firma limiti döviz ve Türk Lirası kredilerin toplamı olmak üzere 350 Milyon ABD Doları’na kadar kredi kullandırabiliyoruz. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için firma limiti 400 Milyon ABD Doları’na kadar kredi kullandırabiliyoruz. Kredi EUR/USD/GBP/JPY olarak kullanılabilmektedir.

İşlem alt limiti nedir?

İşlem alt limiti KOBİ vasfına haiz firmalar için 50.000 ABD Doları, diğer tüm firmalar için 100.000 ABD Doları'dır.

Vadesi ne kadar?

360 güne kadar

Maliyeti nedir?

Reeskont kredilerinde TL faiz oranları internet sayfamızda yayınlanır.

Faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.

Reeskont Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımız, döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalarımız ve tüm ihracatçılarımıza kullandırmaktayız.

? Aradığınız ürünü bulamadınız mı?

Bankamızın geniş ürün yelpazesinden ihtiyaçlarınıza en uygun olanına birlikte karar verelim. Uzmanlarımızdan destek almak için iletişim bilgilerinizi bize iletmeniz yeterli.

Sizi Arayalım

Gerekli Belgeler

 • Kredi Talep Formu
 • Niyet Mektubu
 • Banka Avalini taşıyan Bono* veya Devredilebilir Kesin Banka Teminat Mektubu* ile birlikte aval taşımayan Bono ya da KGF Avalini taşıyan Bono

* Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan biri.

İlk kez başvuruda bulunacak firmalar için bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilen bilgi ve belgeleri Bankamıza sunmaları,

Daha önce Bankamız nezdinde analiz ve istihbarat çalışması bulunan, ancak, son mali yıl analiz ve istihbarat çalışması güncel olmayan firmaların da söz konusu belgeleri Bankamıza tevsiki gereklidir.

Sıkça Sorulan Sorular

RK-DVZ ve RK-TL kredisi bir taahhüt karşılığı mı kullandırılır?

Evet, mal ihracatı finansmanı için kullanılan Reeskont kredisinde kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içinde ihracı taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmesi esastır.

Döviz kazandırıcı hizmet satışı için kullanılan Reeskont kredisinde kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içinde hizmet satışı taahhüdünün gerçekleştirilmesi esastır.

İhracat Taahhüdü blokaj oranları nedir?

İhracat taahhüdü yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak masrafları karşılamak üzere;

 • 0-120 gün arası vadeli kredilerde %1,75,
 • 121-240 gün arası vadeli kredilerde %3,75,
 • 241-360 gün arası vadeli mal ihracına ilişkin kredilerde %4,00,
 • 241-360 gün arası vadeli döviz kazandırıcı işlemlere ilişkin kredilerde ise %5,50,

oranında alınan nakit blokaja alternatif olarak avalli bono veya teminat mektubu da ek teminat olarak alınabilecektir. (DTSŞ Hariç)

RK-DVZ kredi programında olmamasına rağmen RK-TL kredi programında neden %15 tutarında mevcut teminata ek olarak avalli bono, teminat mektubu veya nakit blokaj alınmaktadır?

RK-TL kredisi kullanan firmaların (DTSŞ hariç) krediyi vadesinde geri ödemeyerek temerrüde düşmesi ve TL kurunda kullandırım tarihindeki kura göre düşüş yaşanması durumunda bankamızın temerrüde düşen kredi için yükleneceği riskleri bertaraf etmek amacıyla alınmaktadır.

(Bkz. RK-TL Kredisi Kullandırımı ve Bankamız Değerlendirmesi)

1- FİRMAYA KULLANDIRIM

RK-TL 120 GÜN VADELİ

KREDİ TUTARI 1.000.000,00-TL
%15 EK TEMİNAT 150.000,00-TL (Avalli Bono veya Teminat Mektubu)
09.12.2013 TCMB DAK 2,03940
BONO TUTARI 490.340,30 USD
KULLANDIRIM TARİHİ 09.12.2013
GERİ ÖDEME TARİHİ 07.04.2013

2- HER KREDİ KULLANDIRIMINDA KREDİ KULLANDIRIM TARİHİNDE BANKAMIZIN KUR RİSKİNİ BERTARAF ETMEK İÇİN YAPTIĞI İŞLEM;

FORWARD İŞLEM TARİHİ 09.12.2013
FORWARD VADESİ 07.04.2013
FORWARD TUTARI 490.340,30 USD
FORWARD KURU 2.03940
VADEDE YATACAK TUTAR 1.000.000,00 TL

3- VADEDE GERİ ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİ:

07.04.2014 tarihinde firma tarafından yapılacak geri ödeme:1.000.000,00- TL

(ek teminatlar ve bono, ödemenin ve taahhüt yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması halinde firmaya iade edilecektir)

Yapılacak 1.000.000,00- TL tutarında tahsilat ile forward yükümlülüğü yerine getirilerek 490.340,30 USD satın alınacak ve Merkez Bankasına olan aynı tutardaki geri ödeme yükümlülüğü yerine getirilecektir.

4- GERİ ÖDEME TARİHİNDE ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMEMESİ VE BONO TUTARININ TAZMİN EDİLMESİ HALİNDE:

07.04.2014 TARİHİ TCMB DAK 2,00 (varsayım)
BONO TL KARŞILIĞI 980.680,60TL (490.340,30*2)

FORWARD VADESİNDE

EXİMBANK YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1.000.000,00 TL
TAZMİN TUTARI KARŞILIĞI (-) 980.680,60TL (490.340,30*2)

19.319,40 TL (kur farkı)

19.319,40 TL TUTARINDAKİ KUR FARKI %15’lik EK TEMİNATIN İÇİNDEN TAHSİL EDİLECEKTİR.

Söz konusu ek %15'lik teminatın kurdaki aleyhte gelişmelere göre tedbir olarak alındığı ifade ediliyor, kurda düşüş değil de yükseliş olduğunda yapılacak işlem nasıl olacaktır?

Söz konusu %15’lik teminat daha önce de belirtildiği üzere firmaların kredi borçlarını vadesinde ödememeleri halinde bankamızın karşılaşacağı risklerin teminatı olarak alınmaktadır. Kredi vadesinde ödendiği durumda uygulamada bir değişiklik olmayacaktır.

RK-DVZ ve RK-TL kredilerinde belirli oranlarda blokajın/avalli bononun/teminat mektubunun alınmasının sebebi nedir?

Söz konusu masrafların bloke edilen tutarı/avalli bono veya teminat mektubu tutarını aşması durumunda, Türk Eximbank’ın aşan kısmı firmalardan talep etme veya ek yükleme süresi verilmesi halinde avalli bono için yeni vadeli bono isteme, teminat mektubu için ise süre uzatımı isteme hakkı saklıdır.

Kredi yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi (firmanın krediyi vadesinde geri ödemesi ve ihracat taahhüdünü süresi içinde gerçekleştirmemesi) halinde uygulanacak müeyyideler, tahsil vb. masrafları karşılamak üzere bono bedeli üzerinden “İhracat Taahhüdü blokaj oranları” başlığı altında yer alan oranlarda hesaplanacak tutarda kredi kullanan firmanın tercihine bağlı olarak nakit blokaj veya aynı tutarda avalli bono veya teminat mektubu ek teminat olarak alınmaktadır.(DTSŞ hariç)

DTSŞ firmalarından “İhracat Taahhüdü blokaj oranları” başlığı altında yer alan oranlarda hesaplanacak tutarda düzenlenmiş emre muharrer senet alınır. (Ek: 7)

Kredinin ihracat taahhüdünün kapatılması halinde varsa bononun tahsil ve benzeri masrafları düşüldükten sonra nakit blokaj firmaya geri ödenir, avalli bono/teminat mektubu ise bankaya iade edilir.

RK-TL kredisi ile ilgili faiz hesaplaması hangi tutar üzerinden gerçekleştiriliyor?

Firmanın talep etmiş olduğu kredi tutarı TL üzerinden hesaplanır.

KREDİ TUTARI TALEBİ (TL) 1.000.000,00
10.08.2015 TCMB DAK 2,779
BONO DÖVİZ TUTARI (USD) / İHRACAT TAAHHÜT TUTARI 359.841,67
KULLANDIRIM TARİHİ 10.8.2015
GERİ ÖDEME TARİHİ 7.12.2015
FAİZE ESAS GÜN SAYISI 120
FAİZ ORANI-120 GÜN İÇİN(*) 11,00%
%1,5 İHRACAT TAAHH. BLOKAJI(**) 15.000,00
%15 NAKİT BLOKAJ (***) 150.000,00
FAİZE ESAS ANAPARA TUTARI 1.000.000,00
FAİZ TUTARI 36.666,67
EXİM EFT+BSMV MASRAFI 20,79
TCMB EFT+BSMV MASRAFI 20,79
FİRMAYA ÖDENECEK NET TUTAR 798.291,75

(*) Söz konusu faiz oranı gösterge niteliğindedir.

(**)Nakit blokaj tercih etmeyen firmalardan bu tutar kesilmez. Nakit blokaj yerine avalli bono/ teminat mektubu ek teminat olarak alınır. Kredi vadesine göre alınan nakit blokaj / avalli bono / teminat mektubu taahhüt hesabı kapatılana kadar nezdimizde tutulur.

(***)DTSŞ statüsündeki firmalarda nakit blokaj uygulaması yoktur.

RK-DVZ kredisi ile ilgili faiz hesaplaması nasıl gerçekleştiriliyor?

ÖRNEK RK-DVZ FAİZ HESABI

KREDİ TUTARI TALEBİ 1.000.000,00 USD
BONO DÖVİZ TUTARI (USD) / İHRACAT TAAHHÜT TUTARI 1.000.000,00 USD
KULLANDIRIM TARİHİ 10.08.2015
GERİ ÖDEME TARİHİ 07.12.2015
FAİZE ESAS GÜN SAYISI 120
FAİZ ORANI (LIBOR*+0,50) 0,69%
%1,5 İHRACAT TAAHHÜT BLOKAJI** 15.000,00 USD
FAİZE ESAS ANA PARA TUTARI 1.000.000,00 USD
FAİZ TUTARI 2.304,17 USD
NET TUTAR 982.695,83 USD
DÖVİZ KURU (10.08.2015 - TCMB DAK) 2,779
DÖVİZ TUTARI TL KARŞILIĞI 2.730.911,72 TL
EXİM EFT+BSMV MASRAFI 20,79 TL
TCMB EFT+BSMV MASRAFI 20,79 TL
FİRMAYA ÖDENECEK NET TUTAR 2.730.870,14 TL
 • (*) 10.08.2015 valörlü 1 aylık LIBOR oranı 0,19125 'dir. 120 Gün vadeli kredilerde 1 aylık LIBOR oranı alınır. Kredi tutarı talebi EURO olursa 120 Gün vadeli kredilerde 1 aylık EURIBOR oranı kullanılır.
 • 0-120 gün vadeli kredilere 1 aylık LIBOR/EURIBOR, 121-240 gün vadeli kredilere 6 aylık LIBOR/EURIBOR, 241-360 vadeli kredilerde 1 yıllık LIBOR/EURIBOR kullanılır.

(**) Nakit blokaj tercih etmeyen firmalardan bu tutar kesilmez. Nakit blokaj yerine avalli bono / teminat mektubu ek teminat olarak alınır. Kredi vadesine göre alınan “İhracata Taahhüdü blokaj oranları” başlığı altında yer alan oranlarda nakit blokaj/ avalli bono/ teminat mektubu taahhüt hesabı kapatılana kadar nezdimizde tutulur. ihracat taahhüt blokajı DTSŞ firmalarından alınmaz.

Bono avalini/Devredilebilir Kesin Teminat Mektubunu sadece ticari bankalar mı verebilir?

Bono avalini Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan ticari bankalardan biri ya da Kredi Garanti Fonu verebilir.

Diğer taraftan, Devredilebilir kesin teminat mektubunu sadece bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan ticari bankalardan biri verebilir.

Kredi Garanti Fonu nedir?

Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), Bakanlar Kurulu Kararına istinaden kurulmuş ve buna göre faaliyet gösteren bir kredi kefalet kuruluşudur. Amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) kefalet sağlayarak, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında kredi kullanımını kolaylaştırmaktır. Bkz. http://www.kgf.com.tr

Asli Teminat Unsurlarından Devredilebilir Kesin Teminat Mektubunun Avalli bonodan farkı nedir?

Asli teminat unsuru olarak avalli bononun yanısıra, Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan alınacak devredilebilir dövizi natık kesin teminat mektubu da kabul edilmektedir. Teminat mektubunun vadesinin kredi vadesinden asgari 10 iş günü uzun olması gerekmektedir. Devredilebilir Kesin Teminat Mektubunun vadesi süresiz olmamak kaydıyla bir kaç defa kredi kullanımına olanak sağlayacak uzunlukta olabilir. Örnekle açıklayacak olursak; 9 ay vadeli Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu getiren firma iki defa 120 gün vadeli Reeskont Kredisi kullanabilir ya da 17 ay vadeli Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu getien firma iki defa 240 gün vadeli Reeskont Kredisi kullanabilir Devredilebilir Kesin Teminat Mektubunun vadesinin kredi vadesinden uzun olabilmesi ile, kredi vade bitiminde firmanın yeniden ticari bankaya müracaat ederek, avalli bono talep etmesine gerek kalmaksızının, kredi talep formu, ve avalsiz bono ile beraber yeni kredi talebinde bulunabilmesine olanak sağlanmıştır. Devredilebilir Kesin Teminat mektubu ile kredi kullanacak firmalardan alınan avalsiz bono kredi kullandırımında TCMB’na devredilecektir.

RK-TL kredisinde, firmalardan (DTSŞ hariç) asli avalli bono’nun aval bankası ile %15 ek teminat için alınacak teminat mektubu (EK FORM:TM) veya 2. avalli bono’nun (Ek:5B) aval bankasının aynı olması gerekir mi?

Asli bono ile %15 ek teminat için alınacak teminat mektubu veya 2. avalli bono firmanın tercihine bağlı olarak Bankamızda gayri nakdi limiti olan bankaların herhangi birinden veya Kredi Garanti Fonu'ndan alınabilir.

Alınan blokajlar ne zaman ve hangi şartlarda iade ediliyor? Döviz olarak mı, TL olarak mı ödeme yapılıyor?

RK-TL ve RK-DVZ için ihracat taahhüdüne istinaden kredi vadelerine göre alınan nakit blokaj firmanın krediyi geri ödemesine bakılmaksızın ihracat taahhüdünü süresi içinde gerçekleştirdiği zaman firmaya ödenir. Nakit blokaj yerine ek teminat olarak avalli bono/teminat mektubu getiren firmaların ihracat taahhüdünü süresi içinde gerçekleştirmesi halinde avalli bono/teminat mektubu bankaya iade edilir.

Blokaj tutarı; RK-DVZ ve RK-TL kredisi kullanan firmalarda ise, ihracat taahhütlerini kredi vadesinden önce ya da sonra kapatmalarına bakılmaksızın, blokaj iade tarihindeki EXIM DAK karşılığı TL, olarak geri ödenir.

RK-TL kredisi için alınan ek teminatlar ne zaman ve hangi şartlarda iade ediliyor?

RK-TL kredisi için firmalardan (DTSŞ hariç) alınan kredi tutarının %15'i tutarındaki ek teminatlar; ek Teminat Mektubu (EK FORM :TM) veya Avalli Bono, kredi geri ödemesinin yerine getirilmiş olması halinde bankalara iade edilir. %15 tutarındaki nakit blokaj ise firma tercihine istinaden geri ödemede ya geri ödeme tutarından mahsup edilir(*) ya da firmaya iade edilir. (Bkz. Nakit Blokaj'ın Mahsup Edilmesi-120 gün vadeli)

(*) Vadesinde ödenecek tutarın firma tarafından eksik ödendiği durumlar hariç

RK-TL kapsamında firmalardan (DTSŞ hariç) alınacak %15’lik ek Teminat Mektubu veya 2. Avalli Bono’nun vadeleri ne olacaktır?

RK-TL kapsamında kredi tutarı TL’nin %15’i tutarında alınacak;

Ek Teminat Mektubu (EK FORM: TM) vadesi, kredi vadesinin 10 iş günü fazlası kadar alınacaktır.

Ek Teminat olarak Avalli Bono’nun tercih edilmesi halinde ilave teminata ilişkin bononun vadesi, kredi vadesiyle aynı olacaktır.

Firma TL kredi kullanmasına rağmen teminat olarak alınan Avalli Bono neden ABD Doları üzerinden düzenlenmektedir?

TCMB’nin “İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” genelgesi kapsamında Bankamızca uygulanan RK-TL programında TCMB’nin bankamıza tahsis etmiş olduğu limit ABD Dolarıdır. Dolayısıyla TCMB’ye giden avalli bonoların da ABD Doları üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir.

RK-TL kredisi için %15 nakit blokajı tercih eden firma geri ödeme vadesinde mahsup yolu ile kapatabilir mi?

Firma geri ödeme vadesinde kullanmış olduğu kredi tutarından %15 eksik ödeme yaparak kredi riskini kapatabilir.

Ancak, firma vadede talep ettiği kredinin blokaj düşüldükten sonraki bakiyesini ödemez ise veya eksik öderse eksik tutarın kapatılmasında kur riskini bertaraf etmek için alınan nezdimizdeki nakit blokaj kullanılmayacaktır. (Bkz. Nakit Blokaj’ın Mahsup Edilmesi -120 gün vadeli)

NAKİT BLOKAJ'IN MAHSUP EDİLMESİ -120 GÜN VADELİ

FİRMANIN KREDİ BAŞVURU TUTARI (%15 blokaj dahil) 1.000.000 TL
FİRMANIN KREDİ BORCU (1) 1.000.000 TL
%15 NAKİT BLOKAJ (2) 150.000 TL
%15 NAKİT BLOKAJ DÜŞÜLDÜKTEN SONRAKİ TUTAR 850.000 TL
%1,5 TAAHHÜT BLOKAJI (*) (3) 15.000 TL
FAİZ TUTARI (Peşin tahsil edilecek)(**) (4) 23.658.33 TL
EXIM EFT+BSMV MASRAFI (5) 19.06 TL
EXIM EFT+BSMV MASRAFI (6) 19.06 TL
TOPLAM KESİNTİ TUTARI (7=2+3+4+5+6) 188.696,45 TL
FİRMAYA AKTARILAN TUTAR (8=1-7) 811.303,55 TL
VADE SONUNDA FİRMANIN ÖDEYECEĞİ TUTAR (9=1-2) 850.000,00 TL
VADE SONUNDA FİRMANIN ÖDEYECEĞİ TUTAR (9=1-2) 850.000,00 TL

KREDİ RİSKİ %15’LİK NAKİT BLOKAJ MAHSUP EDİLEREK KAPATILIR (9+2)

VADEDE FİRMA TARAFINDAN ÖDENECEK TUTAR 850.000 TL
%15 NAKİT BLOKAJ 150.000 TL
TOPLAM 1.000.000 TL

(*) Nakit blokaj tercih etmeyen firmalardan bu tutar kesilmez. Nakit blokaj yerine avalli bono/ teminat mektubu ek teminat olarak alınır. Kredi vadesine göre alınan nakit blokaj/ avalli bono/ teminat mektubu taahhüt hesabı kapatılana kadar nezdimizde tutulur.

(**) 120/240 gün vadeli TL kredisinde her haftanın son iş günü, bir sonraki hafta için geçerli olacak şekilde belirlenen ve internet sayfamızda yayınlanan faiz oranıdır.

RK-TL kredisi için verilecek olan asli bono’nun ABD Doları karşılığı ve ödeme günü nasıl belirlenmektedir?

Bankamızca RK-TL kredisi onaylanan firmaya “Kredi Onay Bildirimi” gönderilmektedir. Söz konusu formda iskontoya esas USD bono tutarı ve bono ödeme günü yer almakta olup, onay formunu alan firmanın bono ödeme gününde değişiklik yapmak istemesi durumunda bankamız ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

RK-TL ve RK-DVZ kredisi kullanmak isteyen firmalarda aranacak ön kriterler nelerdir?

Kredibilitesi TCMB ve Bankamız tarafından uygun bulunan ve Bankamızdan kullandığı kredilere ilişkin geri ödeme sorunu olmayan firmalar bu programdan yararlandırılır.

Kredi kullanacak firmalarda TCMB tarafından aşağıdaki hususlar aranır:

 • Temerrüde uğrayan kredisinin bulunmaması,
 • Son üç yıllık dönemde kaldırılmamış protestosunun bulunmaması,
 • Faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibinin veya haczinin bulunmaması,
 • Ödemelerini tatil etmemiş, konkordato talep etmiş ise bu talebin sonuçlanmasından itibaren en az iki yıl geçmiş olması,
 • iflasının istenmemiş olması veya iflas erteleme durumunun bulunmaması
 • Firmanın ve yetkili temsilcilerinin çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı olmaması
 • Bir yıl içinde iki kez kredi ihracat taahhüdünü hiç gerçekleştirmeyen firmaların kredi kullanım talepleri bir yıl sonra kabul edilecektir.
 • Firma TCMB veya Bankamız tarafından kredibilitesi ya da uygulamada ortaya çıkan nedenlerden dolayı vadeden önce geri çağrılabilir.

RK-TL ve RK-DVZ kredisi kullanan firma her kredi başvurusunda uygulama esaslarında belirtilen başvuru belgelerinin tümünü düzenleyecek mi?

RK kapsamında veya bankamızca doğrudan kullandırılan diğer kredi programlarını kullanan firmaların son mali yıla ait firma analiz çalışması bankamızca yapılmış ise sadece aşağıda belirtilen belgelerle başvuracaklardır. (Yeni kurulmuş bir firma ise içinde bulunduğumuz mali yıl veya geçmiş bir yılın mali analiz çalışması yapılır)

RK-DVZ KREDİSİ

1. Kredi talep formu

2. Niyet Mektubu

 • Bono Avali İçin
 • Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu için
 • KGF Kefaleti için

3. Muvafakatname (Krediyi imalatçı kullanır ve ihracatçısı farklıysa)

4. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirküleri

RK-TL KREDİSİ

1. Kredi talep formu

2. Niyet Mektubu

 • Bono Avali İçin
 • Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu için
 • KGF Kefaleti için

3. %15 ek teminat için Niyet Mektubu

4. Muvafakatname (Krediyi imalatçı kullanır ve ihracatçısı farklıysa)

5. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirküleri

RK-TL ve RK-DVZ kredisi kapsamında her Kredi talep formunda belirtilen ülke ve mal cinsleri dışında da yapmış olduğu ihracatları ihracat taahhüdüne saydırabilir mi?

Firma Kredi talep formunda belirtilen ülke ve mal cinsleri dışında da kapasite raporu / ticaret sicil gazetesi “Amaç ve Konuda” yer alan hususlar çerçevesinde yapmış olduğu ihracatları ihracat taahhüdüne saydırabilir.

Ancak, fındık kırma ve işleme tesisi bulunduğu Kapasite Raporu/Sanayi Sicil Belgesi’nden tespit edilen ve fındık ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılan kredilerin ihracat taahhütlerinin, fındık ihracatı ile kapatılması zorunludur.

Diğer kredi programlarında taahhüt kapama ile ilgili süre uzatımları Türk Eximbank tarafından değerlendirilerek duruma göre 3, 6 veya 24 aya kadar uzatım yapılabiliyor. Aynı durum RK için de geçerli mi? Yoksa TCMB’ye mi müracaat etmek gerekiyor?

RK programı TCMB "İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı" çerçevesinde yürütülmektedir. Kredi konusu ihracat taahhüdünün kredi kullandırım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde gerçekleştirilmesi esastır.

Program kapsamındaki teminat yapısı da bu paralelde hesaplanmıştır. Mücbir sebep hallerinde taahhüt vadesinin uzatılması durumunda Bankamızca nezdimizdeki belirlenen blokaj oranındaki teminatın artırılması talep edilecektir.

RK programı kapsamında daha önce kullandığımız kredi için Bankanız nezdinde bulunan teminatlardan Genel Kredi Sözleşmesi ve Firma Taahhütnamesini yeni kullanacağımız kredi talebi için tekrar kullanabilir miyiz?

Kredi ve ihracat taahhüdü riski kapanmış kredinize ait Bankamız nezdinde bulunan geçmiş tarihli Genel Kredi Sözleşmesi ve Firma Taahhütnamesini kredi kullandırım tarihinden itibaren geriye dönük beş yılı aşmaması şartıyla yeni kredi talebinizde de kullanabilirsiniz.

RK programı kapsamında kredi geri ödeme işlemleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

Krediye esas bono bedeli en geç vadesinde düzenlendiği döviz cinsinden geri ödenebilir.

 • Bankamıza yapılacak geri ödemelerde, ihracat bedeli dövizin Bankamız muhabir hesaplarına kredi/bono vadesinden en geç iki iş günü öncesi işlem tarihi olmak şartıyla, kredi/bono vadesi valörüyle devri yapılır. Bu dövizlerin Döviz Alım Belgeleri (DAB) Bankamızca düzenlenir.

Kredinin geri ödemesi sadece kullandırılan döviz cinsinden yapılacaktır.

Firmanın krediye esas bono bedelini:

 • TL olarak geri ödemesi durumunda, kredi/bono vadesi valöründen en geç iki iş günü önce,
 • Döviz olarak geri ödemesi durumunda, döviz karşılığını kredi/bono vadesi valöründen en geç üç iş günü önce, hangi banka/bankalar aracılığı ile ödeyeceğini Türk Eximbank'a faksla ihbar ederek, kredi/bono vade tarihi valörü ile,
 • TL ödemelerde, Türk Eximbank'ın EFT sistemindeki 0016 no.lu TIC hesabına,
 • Döviz cinsinden ödemelerde, Türk Eximbank tarafından bildirilen muhabir banka nezdindeki hesabına ödeyecektir.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Kredi Ödeme Planı Hesapla


Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.