İhracatçılarımızın ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını çok uygun maliyetlerle finanse ediyoruz.

Reeskont Kredisi nedir?

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımız için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, Bankamıza tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz Kredisi programıdır.

Kimler için uygun?

İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımız, döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalarımız ve tüm ihracatçılarımız.

Firma limiti nedir?

Program limiti olarak döviz ve Türk Lirası kredilerin toplamı olmak üzere 350 Milyon ABD Doları’na kadar kredi kullandırabiliyoruz. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri'ne yönelik program limitinde 400 Milyon ABD Doları’na kadar kredi kullandırabiliyoruz. Kredi EUR/USD/GBP/JPY olarak kullanılabilmektedir.

İşlem alt limiti nedir?

İşlem alt limiti KOBİ vasfına haiz firmalar için 50.000 ABD Doları, diğer tüm firmalar için 100.000 ABD Doları'dır.

Vadesi ne kadar?

360 güne kadar

Maliyeti nedir?

Reeskont kredilerinde TL faiz oranları internet sayfamızda yayınlanır.

Faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.

Reeskont Kredisi - Kimler için uygundur?

Kimler için uygundur?

İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımız, döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalarımız ve tüm ihracatçılarımıza kullandırmaktayız.

? Aradığınız ürünü bulamadınız mı?

Bankamızın geniş ürün yelpazesinden ihtiyaçlarınıza en uygun olanına birlikte karar verelim. Uzmanlarımızdan destek almak için iletişim bilgilerinizi bize iletmeniz yeterli.

Sizi Arayalım

Gerekli Belgeler

 • Kredi Talep Formu
 • Niyet Mektubu
 • Banka Avalini taşıyan Bono* veya Devredilebilir Kesin Banka Teminat Mektubu* ile birlikte aval taşımayan Bono ya da KGF Avalini taşıyan Bono

* Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan biri.

İlk kez başvuruda bulunacak firmalar için bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilen bilgi ve belgeleri Bankamıza sunmaları,

Daha önce Bankamız nezdinde analiz ve istihbarat çalışması bulunan, ancak, son mali yıl analiz ve istihbarat çalışması güncel olmayan firmaların da söz konusu belgeleri Bankamıza tevsiki gereklidir.

Sıkça Sorulan Sorular

RK-DVZ ve RK-TL kredisi bir taahhüt karşılığı mı kullandırılır?

Evet, mal ihracatı finansmanı için kullanılan Reeskont kredisinde kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içinde ihracı taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmesi esastır.

Döviz kazandırıcı hizmet satışı için kullanılan Reeskont kredisinde kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içinde hizmet satışı taahhüdünün gerçekleştirilmesi esastır.

İhracat Taahhüdü blokaj oranları nedir?

İhracat taahhüdü yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak masrafları karşılamak üzere;

 • 0-120 gün arası vadeli kredilerde %2,50,
 • 121-240 gün arası vadeli kredilerde %4,50,
 • 241-360 gün arası kredilerde %6,50*

* Döviz Kazandırıcı Hizmet Kredileri, Yeni Pazar İhracatı ve Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı taahhütlü kredilerde geçerlidir.

oranında alınan nakit blokaja alternatif olarak avalli bono veya teminat mektubu da ek teminat olarak alınabilecektir. (DTSŞ Hariç)

RK-DVZ ve RK-TL kredilerinde belirli oranlarda blokajın/avalli bononun/teminat mektubunun alınmasının sebebi nedir?

Söz konusu masrafların bloke edilen tutarı/avalli bono veya teminat mektubu tutarını aşması durumunda, Türk Eximbank’ın aşan kısmı firmalardan talep etme veya ek yükleme süresi verilmesi halinde avalli bono için yeni vadeli bono isteme, teminat mektubu için ise süre uzatımı isteme hakkı saklıdır.

Kredi yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi (firmanın krediyi vadesinde geri ödemesi ve ihracat taahhüdünü süresi içinde gerçekleştirmemesi) halinde uygulanacak müeyyideler, tahsil vb. masrafları karşılamak üzere bono bedeli üzerinden “İhracat Taahhüdü blokaj oranları” başlığı altında yer alan oranlarda hesaplanacak tutarda kredi kullanan firmanın tercihine bağlı olarak nakit blokaj veya aynı tutarda avalli bono veya teminat mektubu ek teminat olarak alınmaktadır.(DTSŞ hariç)

DTSŞ firmalarından “İhracat Taahhüdü blokaj oranları” başlığı altında yer alan oranlarda hesaplanacak tutarda düzenlenmiş emre muharrer senet alınır. (Ek: 7)

Kredinin ihracat taahhüdünün kapatılması halinde varsa bononun tahsil ve benzeri masrafları düşüldükten sonra nakit blokaj firmaya geri ödenir, avalli bono/teminat mektubu ise bankaya iade edilir.

Bono avalini/Devredilebilir Kesin Teminat Mektubunu sadece ticari bankalar mı verebilir?

Bono avalini Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan ticari bankalardan biri ya da Kredi Garanti Fonu verebilir.

Diğer taraftan, Devredilebilir kesin teminat mektubunu sadece bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan ticari bankalardan biri verebilir.

Kredi Garanti Fonu nedir?

Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), Bakanlar Kurulu Kararına istinaden kurulmuş ve buna göre faaliyet gösteren bir kredi kefalet kuruluşudur. Amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) kefalet sağlayarak, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında kredi kullanımını kolaylaştırmaktır. Bkz. http://www.kgf.com.tr

Asli Teminat Unsurlarından Devredilebilir Kesin Teminat Mektubunun Avalli bonodan farkı nedir?

Asli teminat unsuru olarak avalli bononun yanısıra, Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan alınacak devredilebilir dövizi natık kesin teminat mektubu da kabul edilmektedir. Teminat mektubunun vadesinin kredi vadesinden asgari 10 iş günü uzun olması gerekmektedir. Devredilebilir Kesin Teminat Mektubunun vadesi süresiz olmamak kaydıyla bir kaç defa kredi kullanımına olanak sağlayacak uzunlukta olabilir. Örnekle açıklayacak olursak; 9 ay vadeli Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu getiren firma iki defa 120 gün vadeli Reeskont Kredisi kullanabilir ya da 17 ay vadeli Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu getien firma iki defa 240 gün vadeli Reeskont Kredisi kullanabilir Devredilebilir Kesin Teminat Mektubunun vadesinin kredi vadesinden uzun olabilmesi ile, kredi vade bitiminde firmanın yeniden ticari bankaya müracaat ederek, avalli bono talep etmesine gerek kalmaksızının, kredi talep formu, ve avalsiz bono ile beraber yeni kredi talebinde bulunabilmesine olanak sağlanmıştır. Devredilebilir Kesin Teminat mektubu ile kredi kullanacak firmalardan alınan avalsiz bono kredi kullandırımında TCMB’na devredilecektir.

Alınan blokajlar ne zaman ve hangi şartlarda iade ediliyor? Döviz olarak mı, TL olarak mı ödeme yapılıyor?

RK-TL ve RK-DVZ için ihracat taahhüdüne istinaden kredi vadelerine göre alınan nakit blokaj firmanın krediyi geri ödemesine bakılmaksızın ihracat taahhüdünü süresi içinde gerçekleştirdiği zaman firmaya ödenir. Nakit blokaj yerine ek teminat olarak avalli bono/teminat mektubu getiren firmaların ihracat taahhüdünü süresi içinde gerçekleştirmesi halinde avalli bono/teminat mektubu bankaya iade edilir.

Blokaj tutarı; RK-DVZ ve RK-TL kredisi kullanan firmalarda ise, ihracat taahhütlerini kredi vadesinden önce ya da sonra kapatmalarına bakılmaksızın, blokaj iade tarihindeki EXIM DAK karşılığı TL, olarak geri ödenir.

Firma TL kredi kullanmasına rağmen teminat olarak alınan Avalli Bono neden ABD Doları üzerinden düzenlenmektedir?

TCMB’nin “İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” genelgesi kapsamında Bankamızca uygulanan RK-TL programında TCMB’nin bankamıza tahsis etmiş olduğu limit ABD Dolarıdır. Dolayısıyla TCMB’ye giden avalli bonoların da ABD Doları üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir.

RK-TL kredisi için verilecek olan asli bono’nun ABD Doları karşılığı ve ödeme günü nasıl belirlenmektedir?

Bankamızca RK-TL kredisi onaylanan firmaya “Kredi Onay Bildirimi” gönderilmektedir. Söz konusu formda iskontoya esas USD bono tutarı ve bono ödeme günü yer almakta olup, onay formunu alan firmanın bono ödeme gününde değişiklik yapmak istemesi durumunda bankamız ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

RK-TL ve RK-DVZ kredisi kullanmak isteyen firmalarda aranacak ön kriterler nelerdir?

Kredibilitesi TCMB ve Bankamız tarafından uygun bulunan ve Bankamızdan kullandığı kredilere ilişkin geri ödeme sorunu olmayan firmalar bu programdan yararlandırılır.

Kredi kullanacak firmalarda TCMB tarafından aşağıdaki hususlar aranır:

 • Temerrüde uğrayan kredisinin bulunmaması,
 • Son üç yıllık dönemde kaldırılmamış protestosunun bulunmaması,
 • Faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibinin veya haczinin bulunmaması,
 • Ödemelerini tatil etmemiş, konkordato talep etmiş ise bu talebin sonuçlanmasından itibaren en az iki yıl geçmiş olması,
 • iflasının istenmemiş olması veya iflas erteleme durumunun bulunmaması
 • Firmanın ve yetkili temsilcilerinin çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı olmaması
 • Bir yıl içinde iki kez kredi ihracat taahhüdünü hiç gerçekleştirmeyen firmaların kredi kullanım talepleri bir yıl sonra kabul edilecektir.
 • Firma TCMB veya Bankamız tarafından kredibilitesi ya da uygulamada ortaya çıkan nedenlerden dolayı vadeden önce geri çağrılabilir.

RK-TL ve RK-DVZ kredisi kullanan firma her kredi başvurusunda uygulama esaslarında belirtilen başvuru belgelerinin tümünü düzenleyecek mi?

RK kapsamında veya bankamızca doğrudan kullandırılan diğer kredi programlarını kullanan firmaların son mali yıla ait firma analiz çalışması bankamızca yapılmış ise sadece aşağıda belirtilen belgelerle başvuracaklardır. (Yeni kurulmuş bir firma ise içinde bulunduğumuz mali yıl veya geçmiş bir yılın mali analiz çalışması yapılır)

RK-DVZ KREDİSİ

1. Kredi talep formu

2. Niyet Mektubu

 • Bono Avali İçin
 • Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu için
 • KGF Kefaleti için

3. Muvafakatname (Krediyi imalatçı kullanır ve ihracatçısı farklıysa)

4. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirküleri

RK-TL KREDİSİ

1. Kredi talep formu

2. Niyet Mektubu

 • Bono Avali İçin
 • Devredilebilir Kesin Teminat Mektubu için
 • KGF Kefaleti için

3. %15 ek teminat için Niyet Mektubu

4. Muvafakatname (Krediyi imalatçı kullanır ve ihracatçısı farklıysa)

5. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirküleri

RK-TL ve RK-DVZ kredisi kapsamında her Kredi talep formunda belirtilen ülke ve mal cinsleri dışında da yapmış olduğu ihracatları ihracat taahhüdüne saydırabilir mi?

Firma Kredi talep formunda belirtilen ülke ve mal cinsleri dışında da kapasite raporu / ticaret sicil gazetesi “Amaç ve Konuda” yer alan hususlar çerçevesinde yapmış olduğu ihracatları ihracat taahhüdüne saydırabilir.

Ancak, fındık kırma ve işleme tesisi bulunduğu Kapasite Raporu/Sanayi Sicil Belgesi’nden tespit edilen ve fındık ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılan kredilerin ihracat taahhütlerinin, fındık ihracatı ile kapatılması zorunludur.

RK programı kapsamında kredi geri ödeme işlemleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

Krediye esas bono bedeli en geç vadesinde düzenlendiği döviz cinsinden geri ödenebilir.

 • Bankamıza yapılacak geri ödemelerde, ihracat bedeli dövizin Bankamız muhabir hesaplarına kredi/bono vadesinden en geç iki iş günü öncesi işlem tarihi olmak şartıyla, kredi/bono vadesi valörüyle devri yapılır. Bu dövizlerin Döviz Alım Belgeleri (DAB) Bankamızca düzenlenir.

Kredinin geri ödemesi sadece kullandırılan döviz cinsinden yapılacaktır.

Firmanın krediye esas bono bedelini:

 • TL olarak geri ödemesi durumunda, kredi/bono vadesi valöründen en geç iki iş günü önce,
 • Döviz olarak geri ödemesi durumunda, döviz karşılığını kredi/bono vadesi valöründen en geç üç iş günü önce, hangi banka/bankalar aracılığı ile ödeyeceğini Türk Eximbank'a faksla ihbar ederek, kredi/bono vade tarihi valörü ile,
 • TL ödemelerde, Türk Eximbank'ın EFT sistemindeki 0016 no.lu TIC hesabına,
 • Döviz cinsinden ödemelerde, Türk Eximbank tarafından bildirilen muhabir banka nezdindeki hesabına ödeyecektir.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Kredi Ödeme Planı Hesapla


Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.